Työntekijän eläkelaskuri

Tällä laskurilla voit laskea arvion alimmasta eläkeiästäsi ja tulevasta eläkkeestäsi. Jos työskentelet parhaillaan yrittäjänä, voit laskea arvion eläkkeestäsi yrittäjän eläkelaskurissa.

Huomioithan, että laskurin tulos on suuntaa-antava ja eläkkeesi tarkka määrä selviää vasta jäädessäsi eläkkeelle, kun koko työurasi ansiot ovat selvillä.

Mahdollisimman tarkan arvion saat, kun tarkistat työeläkeotteeltasi tähän mennessä ansaitun eläkkeen määrän ja syötät sen kertynyt eläke -kenttään. Jos jätät kertymän tyhjäksi, laskuri laskee eläkekertymäsi tästä ajankohdasta eteenpäin.

Laske arvio eläkkeestäsi

Täytä kaikki kohdat!
Vuosityötulon alaraja on 8575.45 € ja yläraja 194750 € vuodessa.
Tarkista tiedon muoto. Käytä vain numeroita ja erota desimaalit pisteellä tai pilkulla.

Kertyneen eläkkeen näet työeläkeotteelta


Eläkeikäsi on XXv XXkk ja arvio eläkkeestäsi XXX €/kk

*) Eläkkeesi arvioitu määrä on ilmoitettu nykyisessä tasossa ja laskettu sillä oletuksella, etteivät yleinen ansio- ja hintataso muutu. Tämä laskenta vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia.

Jos otetaan huomioon arvioitu elintason nousu, eläkkeen määrä on 0 €/kk. Tässä vaihtoehdossa eläkkeesi arvioitu määrä on laskettu sillä oletuksella, että yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti 1,5 % vuodessa. Ansiotason kasvu vastaa Eläketurvakeskuksen perusennusteen mukaista pitkän aikavälin laskentaa.