Ilmakuva Retoriikan takapuolelta otettuna. Monivärisen rakennuksen katolla näkyvät aurinkopaneelit ja kuvan takaosassa loistaa vehreydellään Kupittaanpuisto sekä horisontissa muuta Turkua.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Veritas Eläkevakuutus toteuttaa lakisääteisen työeläkejärjestelmän toimeenpanoa Suomessa. Työeläkevakuuttajana kannamme varainhoidollisen vastuumme eläkevaroista: toiminnan, johon sijoitamme, tulee olla ammattimaista ja edunsaajiemme etujen mukaista.

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Otamme sijoitustoiminnassamme huomioon vastuullisuusasiat kokonaisvaltaisesti ja punnitsemme niitä tapauskohtaisesti. Uskomme, että tämä toimintapa alentaa riskejä ja nostaa tuottoja pitkällä aikavälillä. Pyrimme toiminnallamme vahvistamaan rahoitusmarkkinoiden vakaata toimintaa.

Vastuullisuus koskee kaikkea tekemistämme. Vastuullista sijoittamista ohjaavat strategiamme ja sijoitussuunnitelmamme lisäksi seuraavat tekijät:

  • vastuullisuustekijöiden sisällyttäminen sijoituspäätöksiin
  • kansainvälisten normien noudattaminen
  • omistajaohjaus ja vaikuttaminen sijoituskohteisiin
  • sijoitusten ilmastopolitiikka.

Vastuullisuustekijöiden sisällyttäminen sijoituspäätöksiin

Otamme sijoitustoiminnassamme laajasti huomioon vastuullisuustekijät: ympäristöön (E), yhteiskuntaan ja sosiaalisiin tekijöihin (S) sekä hyvään hallintotapaan (G) vaikuttavat näkökulmat. ESG-tekijät vaihtelevat omaisuusluokittain, joten analyysimme ja kriteerimme ovat erilaiset eri sijoituskohteille. Näkemyksemme mukaan organisaatiot, jotka huomioivat toiminnassaan ESG-asiat aidosti ja hyvin, menestyvät paremmin taloudellisesti ja kohtaavat vähemmän riskejä pitkällä aikavälillä.

Saavuttaaksemme mandaattimme mukaisen tuottavan ja turvaavan sijoitustuloksen meille on ensiarvoisen tärkeää, että kaikkien sijoituskohteidemme hallinnointi on luotettavaa. Varmistamme aina, että sijoituskohteidemme ja oma toimintamme on luotettavaa ja hyvän hallintotavan mukaista.

Kansainvälisten normien noudattaminen

Otamme huomioon sijoitustoiminnassamme kansainvälisten normien noudattamisen. Tärkeimpinä normeina pidämme YK:n Global Compact -periaatteita sekä OECD:n ja ILO:n ohjeistuksia. Normirikkomustapauksessa ensisijaisesti yritämme vaikuttaa yhtiöön toimintatapojen muuttamiseksi ja toissijaisesti poissuljemme yhtiön salkustamme.

Omistajaohjaus ja vaikuttaminen sijoituskohteisiin

Veritas Eläkevakuutuksen omistajaohjauksen periaatteissa on määritelty, miten toimimme omistajana ja mitkä ovat odotuksemme. Osallistumme ja pyrimme vaikuttamaan sijoituskohteena olevan yhtiön tai sijoitusrahaston toimintaan silloin, kun se vastuullisen omistuksen näkökulmasta harkitaan tarpeelliseksi ja kun käytännön vaikutusmahdollisuudet, kuten omistuksen laajuus ja äänivalta, antavat tähän mahdollisuuden. Vaikutamme tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan sijoituskohteidemme sekä markkinoiden toimintaan yksin sekä yhdessä muiden kanssa.

Sijoitusten ilmastopolitiikka

Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusten ilmastopolitiikassa on määritelty toimenpiteet ilmastoriskien hallitsemiseksi. Ilmastopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteena on, että sijoituksemme ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Tavoitteenamme on sijoituskohteidemme valinnan ja niihin vaikuttamisen kautta edesauttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Samalla uskomme vahvistavamme hyviä innovaatioita ja kestävää kasvua pitkällä aikavälillä. Pyrimme välttämään sijoituksia uusiutumattomaan energiaan ja hiili-intensiivisiin kohteisiin, jotka eivät osoita aikeita muuttumisesta parempaan.

Raportoimme ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) mukaisesti ja kannustamme sijoituskohteitamme tekemään samoin. Lisäksi kannustamme sijoituskohteitamme EU:n taksonomian mukaiseen raportointiin.

Yhteistyö muiden sijoittajien kanssa

Teemme mahdollisuuksiemme mukaan yhteistyötä muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa aloitteissa, jotka tukevat vastuullisen sijoitustoiminnan kehittymistä. Sijoittajina olemme sijoitusanalyysien suhteen julkisen tiedon varassa ja kannatamme siksi läpinäkyvyyden ja oleellisen raportoinnin lisäystä.

Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Lisäksi olemme allekirjoittaneet sijoittajalausunnon Fiduciary Duty in the 21st Century. Olemme jäseniä myös CDP-yhteisössä ja Climate Action 100+ -aloitteessa. Lisäksi olemme Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin Finsifin jäsen.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksyntä

Veritas Eläkevakuutuksen hallitus hyväksyy vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuosittain. Periaatteet on hyväksytty Veritaksen hallituksessa 20.12.2022.