Veritas viestintä ja uutiset

Yritysvastuutavoitteet

Veritaksen yritysvastuun painopistealueita ovat asiakkaat ja edunsaajat, vastuullinen sijoittaminen, hyvä hallinto ja vastuullinen työnantaja.

Asiakkaat ja edunsaajat

Kannamme vastuumme asiakkaistamme ja eläkkeensaajistamme osana eläkejärjestelmää.

1. Teemme eläkepäätökset nopeasti ja luotettavasti

  • Hakemusten käsittelyaika päivissä
  • Päätösten pysyvyysprosentti muutoksenhaussa

2. Panostamme asiakaspalveluun

  • Arvio asiakaspalvelusta (NPS)

3. Tuemme asiakkaitamme työkykyriskien hallinnassa

  • Asiakkaiden arvio työkykykoulutuksista (NPS)

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvallisesti ja vastuullisesti.

4. Kehitämme sijoitustoimintaamme entistä vastuullisemmaksi

  • PRI-raportin arvosanat

5. Toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

  • Sijoitussalkun hiili-intensiteetti

Hyvä hallinto

Arvot ja vastuulliset liiketoimintaperiaatteet ohjaavat toimintaamme.

6. Jokainen veritaslainen tuntee työtään koskevan sääntelyn

  • Koulutusten suoritusprosentti

7. Kehitämme raportointia sen osalta, miten toteutamme vastuullisuutta sijoitustoiminnassa

  • PRI-raportin arvosanat

Vastuullinen työnantaja

Teemme töitä sen eteen, että jokainen veritaslainen voi työssään hyvin.

8. Teemme yhteistyötä ja osallistamme työntekijöitämme

  • Henkilöstökyselyjen kysymykset, jotka koskevat yhteistyötä ja osallistamista

9. Kaikilla on oikeus hyvään johtajuuteen

  • Henkilöstökyselyjen kysymykset, jotka koskevat esihenkilötyötä