Vastuullinen työpaikka

Me Veritaksella ajattelemme, että vastuullisen työpaikan peruselementtejä ovat yhteistyö, uudistuminen, rehellisyys ja läpinäkyvyys. Jokaisella meistä on oma vastuumme niin hyvän työilmapiirin ylläpitämisessä, avoimessa viestinnässä kuin työprosessien kehittämisessäkin. Sopivan kokoisena yrityksenä meillä kaikilla on monipuoliset tehtävänkuvat ja mahdollisuus tuntea kaikki kollegamme.

Merkityksellinen työ

Tutkimuksesta ja kyselystä toiseen veritaslaiset kokevat työnsä merkitykselliseksi. Merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttaa tehtävämme yhteiskunnallisen roolin lisäksi se, että onnistumme kuvaamaan jokaisen roolin merkityksen osana kokonaisuutta. Tämän vuoksi panostamme vahvasti strategiasta ja tavoitteista keskusteluun ja perehdytykseen. Uskomme, että jokaisen uuden veritaslaisen on tärkeä saada käsitys sekä Veritaksen toiminnasta kokonaisuudessaan että työeläkealasta ja omasta roolistaan sen osana.

Yhteistyötä ihmisläheisellä otteella

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni veritaslainen olisi mukana tuomassa oman panoksensa ja näkemyksensä yhteisen tekemisemme kehittämiseen. Jo useamman vuoden ajan meillä on hyödynnetty kehitystyössä mm. strategiaryhmiä, joiden jäsenet ovat eripuolilta organisaatiota, erilaisista rooleista ja taustoista ja joiden työkokemuskin vaihtelee muutamista kuukausista vuosikymmeniin. Jokaisella on siis mahdollisuus vaikuttaa ja hyödyntää omaa osaamistaan ja persoonaansa, on sitten kyse työkulttuurin kehittämisestä, kustannustehokkuudesta tai uuden pääkonttorin rakentamisesta. 

Panostamme esihenkilötyön kehittämiseen

Esihenkilötyöllä on suuri merkitys motivaatioon ja työkykyyn ja sitä kautta jokaisen veritaslaisen hyvinvointiin myös työpaikan ulkopuolella. Tärkeänä osana jokaisen esihenkilön työtä onkin tukea tiimiläisten työkykyä ja pyrkiä yhdessä löytämään joustavia ratkaisuja esimerkiksi elämän eri vaiheiden mukanaan tuomiin haasteisiin. Teemme parhaamme, että esihenkilöt voivat riittävästi keskittyä ja saavat tukea tähän tärkeimpään tehtäväänsä.