Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta. Kaikki työnantajat tai muut suoritusten maksajat ovat ilmoittaneet 1.1.2019 jälkeen maksetut palkkatiedot suoraan tulorekisteriin.

Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. 

Kun työntekijä jää eläkkeelle 

Ilmoitus ansiotiedoista tehdään tulorekisteriin myös silloin, kun työntekijä jää vanhuuseläkkeelle. Tarvittavat ansiotiedot siirtyvät tulorekisteristä suoraan työeläkelaitokseen. Työeläkelaitos ei voi puolestasi ilmoittaa tai tehdä korjauksia tulorekisteriin. 

Vanhuuseläkkeen myöntäminen edellyttää eläkeiän täyttymisen lisäksi sen, että voimassa oleva työ- tai virkasuhde päättyy ennen eläkkeen alkamista. Ansiotietojen lisäksi tulorekisteriin on siis ilmoitettava myös työsuhteen päättymispäivä ja päättymissyy, jotta eläkkeelle jäävälle työntekijälle voidaan myöntää vanhuuseläke. 

Loppupalkan maksaminen 

Työntekijälle voidaan maksaa työsuhteen päättyessä loppupalkka, joka voi sisältää muun muassa lomarahoja tai ylityökorvauksia. 

Jos työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan loppupalkka, ilmoitetaan työsuhteen päättymistiedot samalla ilmoituksella loppupalkan kanssa. Jos ansioita maksetaan eläkkeen alkamiskuukautena useammassa osassa, työsuhteen päättymistiedot on merkittävä jokaisen ilmoituksen yhteyteen. 

Työntekijä jatkaa työskentelyä vanhuuseläkkeen rinnalla 

Työntekijä voi jatkaa työskentelyä vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen. Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ ilmoitetaan tulorekisteriin kuten muukin työ. 

Mikäli työntekijä jatkaa työskentelyä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan (68-70 vuotta) täyttämisen jälkeen, työntekijää ei enää vakuuteta, eikä hänen palkastaan pidätetä työntekijän osuutta työeläkevakuutusmaksusta.

Kun työntekijä on vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaa vanhempi, on kyseessä vakuuttamisen poikkeustilanne, joka pitää ilmoittaa palkkatietoilmoituksessa tiedolla ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta”.