Sisäpiirihallinto

Veritaksessa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta, jonka tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja henkilöstön tietämystä sisäpiirisäännöksistä, jottei niitä tahattomastikaan rikota.

Sisäpiiriohjetta sovelletaan Veritaksen sijoitustoimintaan ja tiettyjen työntekijöiden omiin arvopaperikauppoihin.

Veritas ylläpitää työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 i §:n edellyttämää julkista rekisteriä seuraavien henkilöiden omistuksista:

  • hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
  • muu yhtiön palveluksessa oleva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa sisäpiiritietoa – nämä ovat Veritaksen pysyviä sisäpiiriläisiä. Pysyvään sisäpiiriin kuuluu henkilöitä joko asemansa tai tehtävänsä perusteella.

Rekisteri sisältää tiedot omistuksista säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevissa osakkeissa ja sellaisissa rahoitusvälineissä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa.