YEL-vakuutus

Tuleeko minun ottaa YEL-vakuutus?

Yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen ja pakollinen, mikäli yrittäjä täyttää tietyt ehdot.

 • ‌Olet 18–67-vuotias
 • Työskentelet yrittäjänä vähintään neljän kuukauden ajan‌
 • Työtulosi on vähintään 8 575,45 € vuonna 2023 (8 261,71 € vuonna 2022).

Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai kevytyrittäjä ja täytät yllä olevat ehdot, sinun on myös otettava YEL-vakuutus. Yrittäjänä sinun on otettava YEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa vakuuttamisvelvollisen yrittäjätoiminnan aloittamisesta välttyäksesi laiminlyöntikorotukselta. YEL-vakuutus on henkilökohtainen. Tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen, vaikka sinulla olisi useampi yritys. Jos toimit yrittäjänä useammassa yrityksessä, ota kaikki työ huomioon, kun arviot YEL-työtuloasi. Muistathan, ettei YEL-vakuutusta voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.


YEL-työtulo vastaa arvoltaan omaa työpanostasi. Kun arvioit työpanostasi yrittäjänä rahamääräisesti, voit pitää vertailukohtana saman ammattitaidon omaavalle henkilölle maksettavaa palkkaa. Sosiaaliturvasi taso perustuu YEL-vakuutuksessasi vahvistettuun työtuloon.

YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi, jos sairastut, menetät työkykysi tai joudut työttömäksi. Sen vuoksi on tärkeää pitää YEL-työtulo asianmukaisella tasolla alusta alkaen. Jos työpanoksesi yrittäjänä muuttuu, on oman etusi mukaista muuttaa YEL-työtuloa vastaamaan todellista tilannetta. YEL-työtuloa voi muuttaa milloin tahansa, mutta ei takautuvasti.

YEL-vakuutusmaksut voidaan maksaa useassa erässä. Voit valintasi mukaan maksaa vakuutusmaksut kuukausittain, joka toinen kuukausi, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kerran vuodessa.


Onko itsensätyöllistäjä, osakas tai yhtiömies yrittäjä YEL:n mukaan?

YEL:n mukaan sinut lasketaan yrittäjäksi, jos olet:

 • Kevytyrittäjä
 • Ammatinharjoittaja eli yksityisen toiminimen haltija
 • Ammatinharjoittajan puoliso
 • Ammatinharjoittajan muu samassa taloudessa asuva perheenjäsen, jos sinulle ei makseta työstä palkkaa
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas ja omistat yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänistä suoraan tai välillisesti toisen yhtiön kautta
  • Tai omistat yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenen kanssa yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
 • Muun yhteisön tai yhtymän osakas tai yhtiömies ja olet henkilökohtaisesti vastuussa toiminnasta
 • Itsensätyöllistäjä (yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit, apurahansaajat)