Ulkomaantyön vakuuttaminen

Työnantaja vakuuttaa työntekijän myös ulkomailla. Vakuuttamiseen vaikuttaa sekä työskentelymaa että työsuhteen kesto. Kun työntekijä lähtee ulkomaille töihin, hän siirtyy yleensä kohdemaan sosiaaliturvan piiriin. Hänet vakuutetaan työskentelymaan sääntöjen mukaan ja eläkettä kertyy työskentelymaan lakien mukaisesti. 

Poikkeuksena tähän sääntöön on tilapäisesti ulkomailla työskentelevä työntekijä eli lähetetty työntekijä, johon sovelletaan työkomennuksen ajan lähtömaan lainsäädäntöä.  

Lähetetyksi työntekijäksi katsotaan työntekijä, joka 

  • On Suomessa toimivan työnantajan lähettämänä koko työkomennuksen ajan 
  • Kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomaankomennuksen alkaessa 
  • Tekee työtä tilapäisesti ulkomailla. 

Työ EU/ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa 

Kun työnantaja lähettää työntekijän tilapäisesti EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan työskentelemään, voi työntekijä tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Lähetetyllä työntekijällä on tavallisesti mahdollisuus pysyä vakuutettuna Suomessa korkeintaan kahden vuoden ajan. Työntekijä tarvitsee Eläketurvakeskuksen antaman A1-todistuksen osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tarvittaessa työntekijä voi esittää todistuksen työskentelymaan viranomaiselle tai palkkaa maksavalle yritykselle. Työnantaja ja työntekijä voivat hakea lähetetyn työntekijän todistusta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Jos työkomennus on alle kuukauden pituinen, lasketaan se usein työmatkaksi eikä lähetetyn työntekijän todistusta tarvitse hakea. 

Sosiaaliturvasopimusmaita ovat Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kiina, Kanada, Quebecin ja USA. 

Pidemmät työkomennukset 

EU:n asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta sekä Suomen eri maiden kanssa solmimat sosiaaliturvasopimukset määrittelevät miten pitkä työkomennus katsotaan tilapäiseksi. 

Jos ulkomaan työkomennus jatkuu yli kahden vuoden ajan, työntekijä voi hakemuksesta saada kolmen vuoden poikkeusluvan pysyäkseen Suomen sosiaaliturvan piirissä, jos työskentelymaa hyväksyy hakemuksen. Poikkeuslupaa haetaan samalla menetelmällä kuin lähetetyn työntekijän A1-todistustakin. Jos työkomennus kestää enemmän kuin viisi vuotta, eläketurva ja muu sosiaaliturva siirtyvät työskentelymaahan. Vakuuttaminen hoidetaan työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Vakituisesti ulkomailla työskentelevä työntekijä vakuutetaan useimmiten työskentelymaassa. 

Kahdessa tai useammassa maassa työskentelevät työntekijät 

Jos työntekijä työskentelee kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, hänet vakuutetaan lähtökohtaisesti asuinmaan lainsäädännön mukaan. Edellytyksenä on, että huomattava osa (25%) työstä tehdään asuinmaassa. Muutoin työntekijä vakuutetaan yleensä työnantajan kotimaassa. Tämä käytäntö koskee mm. useammassa EU-maassa työskentelevää kuljetusyrityksen matkustavaa henkilökuntaa. 


Työ EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella 

EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolelle suuntautuvissa komennuksissa on tavallista, että työntekijä vakuutetaan sekä Suomen että työskentelymaan lakien mukaan ilman aikarajaa. Koska sopimusta ei ole, voi työskentelymaakin periä vakuutusmaksuja. 

Työntekijä on vakuutettava TyEL:n mukaan jos 

  • Työnantaja on suomalainen 
  • Työntekijä on lähetetty Suomesta 
  • Työsuhde lähettävään työnantajaan jatkuu ulkomaankomennuksen ajan ja 
  • Työntekijä kuuluu työkomennuksen alkaessa Suomen sosiaaliturvan piiriin. 

Kun työskentely tapahtuu sopimuksettomassa maassa, Eläketurvakeskus ei anna Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta todistusta. Työntekijän tulee sen sijaan olla yhteydessä Kelaan

Vakuuttamisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta työkomennuksen kestäessä yli kaksi vuotta. Saadakseen vapautuksen TyEL-vakuuttamisesta työnantajan on kuitenkin järjestettävä tasoltaan työntekijän eläkelakia vastaava eläketurva jollain muulla tavalla. Vapautuksen myöntää Eläketurvakeskus. 

Tietoa eläkkeen hakemisesta ulkomailta löydät Eläkkeet-osiostamme


Työntekijä ulkomailta Suomeen 

Lähtökohtana on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa. Ulkomaan työntekijä TyEL-vakuutetaan kuten muut suomalaiset työntekijät. Poikkeuksena on lähetetty työntekijä, joka saapuu EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta. Lähetetyllä työntekijällä on A1-todistus lähtömaasta, jonka mukaan hänet vakuutetaan lähtömaassa Suomen työkomennuksen ajan. 

Työeläkettä maksetaan Suomesta ulkomaiselle työntekijälle mihin tahansa maahan. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta henkilön muuttaessa pois Suomesta, vaan hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa. 

Lisää ulkomaantyön vakuuttamisesta ETK:n sivuilla.