Kaksi henkilöä verstaalla

TyEL-maksut

TyEL-maksu lasketaan palkkasummasta, jonka työnantaja maksaa 17–67-vuotiaille työntekijöilleen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-vakuutusmaksuprosentin vuosittain. Vuonna 2021 TyEL-perusmaksu on 24,8 % työntekijöiden palkasta.

Vuonna 2020 TyEL-perusmaksu oli 25,3 % työntekijöiden palkasta. Työnantajien työeläkemaksua oli kuitenkin alennettu koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi, ja 1.5–31.12.2020 perusmaksu oli 22,7 % palkasta.

Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä. TyEL-vakuutusmaksut laskutetaan niiden palkkatietojen mukaan, jotka on ilmoitettu tulorekisteriin.

TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat saadut asiakashyvitykset sekä toteutunut palkkasumma. Suurtyönantajan maksuluokista ja alennuksista tarkempaa tietoa alla.

Työntekijän vakuutusmaksu

Työntekijän maksu riippuu työntekijän iästä ja palkasta.

Työntekijän osuus maksusta:

Ikä2021
17–52 vuotta7,15 %
53–62 vuotta8,65 %
63–67 vuotta7,15 %

Työnantajien ja yritysten velvollisuuksiin kuuluvat TyEL-maksujen lisäksi myös muut sosiaaliturvamaksut. Tarkista vuoden 2021 maksut.

Miten palkkasumma vaikuttaa TyEL-maksuun?

Mikäli yrityksen kokonaispalkkasumma on ollut yli 2,13 miljoonaa euroa vuonna 2019, osallistuu työnantaja suoraan oman henkilöstön työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksiin. Kokonaispalkkasummassa huomioidaan yrityksen kaikkien TyEL-vakuutusten palkkasummat ja myös ne työntekijät, jotka ovat mahdollisesti vakuutettu muualla kuin Veritaksessa.

Maksuluokkia on 11, ja niistä jokaisessa on erisuuruinen työkyvyttömyysmaksu tai alennus. Maksuluokka määräytyy yrityksen kahden edeltävän vuoden työkyvyttömyystilaston mukaan. Mitä suurempi työkyvyttömyyseläkemeno on ollut, sitä suurempi on yrityksen maksuluokka. Täyden omavastuumaksun työkyvyttömyyseläkkeistä työnantaja maksaa silloin, kun palkkasumma on vuonna 2019 ylittänyt 34 miljoonaa euroa.

Lue lisää suurtyönantajien työeläkemaksusta esitteestämme.

Työnantajan tärkein resurssi on työntekijät. On kaikkien edun mukaista, että työnantaja tarjoaa henkilöstölle mahdollisimman hyvät edellytykset työn tekemiseen. Me voimme auttaa asiakkaitamme työkyvyn ylläpidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Lue lisää työkykypalvelustamme.


TyEL-vakuutusmaksun alennukset

TyEL-vakuutusmaksuun sisältyy alennuksia, jotka koskevat suurtyönantajia. Nämä suurtyönantajien alennukset määräytyvät samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä.

Hoitokustannusalennus

TyEL-maksuun sisältyy hoitokustannusosa, jolla katetaan eläkeyhtiön vakuutus- ja korvaustoiminnan liikekulut. Mikäli vakuutuksen vuotuinen palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa, saa työnantaja ns. suuruusalennuksen. Alennus on sitä suurempi, mitä suurempi työnantajan palkkasumma on. Samaan konserniin kuuluvien yritysten suuruusalennus määräytyy konsernin palkkasumman perusteella. TyEL-vakuutusten yhteenlaskettuun palkkasummaan lasketaan mukaan vain ne konsernin yritykset, joiden TyEL-vakuutus on Veritaksessa. Suuruusalennus lasketaan vuosittain edeltävän tilivuoden palkkasumman perusteella ja annetaan maksuun keväällä.

Jos vakuutus siirtyy eläkeyhtiöstä toiseen, siirtovuoden suuruusalennus maksetaan edellisestä eläkeyhtiöstä. Vastaavasti eläkeyhtiössä uudelle vakuutukselle maksetaan ensimmäinen suuruusalennus alkamisvuotta seuraavana vuonna.

Maksutappioalennus

TyEL-maksuun sisältyy maksutappio-osa, jolla katetaan maksamatta jääneistä eläkevakuutusmaksuista eläkeyhtiölle aiheutuvat luottotappiot. Suurtyönantajat saavat maksun maksutappio-osaan alennusta.


Tilapäinen maksunalennus vuodelle 2020 peritään takaisin vuosien 2022 – 2025 aikana maksujen korotuksella

Työnantajan TyEL-maksua alennettiin koronapandemian johdosta lainmuutoksella 2,6 prosenttiyksiköllä ajaksi 1.5. – 31.12.2020. Tämä tilapäinen maksunalennus peritään takaisin vuosien 2022 – 2025 aikana. Maksunalennusta koskevan lain mukaan vuonna 2021 sosiaali- ja terveysministeriö säätää asetuksella tästä maksunalennuksesta aiheutuneen vajauksen euromäärän. Vuosina 2022 – 2025 tehtävien TyEL-maksun korotusten tulee euromäärältään yhteensä vastata tätä euromäärää. Käytännössä vuosittainen keskimääräinen TyEL-maksuprosentti määrätään vuosina 2022 – 2025 jonkin verran korkeammaksi siten, että vajaus saadaan kuoletettua v. 2025 vuoden loppuun mennessä.