TyEL-maksut

TyEL-maksu lasketaan palkkasummasta, jonka työnantaja maksaa 17–67-vuotiaille työntekijöilleen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-vakuutusmaksuprosentin vuosittain.

Vuonna 2023 TyEL-perusmaksu on 25,30 % työntekijöiden palkasta, ilman yhtiökohtaista hoitokustannusosamaksua. Hoitokustannusmaksu määräytyy yrityksen palkkasumman perusteella.

Vuonna 2022 TyEL-perusmaksu oli 25,85 % työntekijöiden palkasta.

Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä. TyEL-vakuutusmaksut laskutetaan niiden palkkatietojen mukaan, jotka on ilmoitettu tulorekisteriin.

TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat saadut asiakashyvitykset sekä toteutunut palkkasumma. Suurtyönantajan maksuluokista ja alennuksista tarkempaa tietoa alla.

Työntekijän vakuutusmaksu

Työntekijän maksu riippuu työntekijän iästä ja palkasta.

Työntekijän osuus maksusta:

Ikä20232022
17–52 vuotta7,15 %7,15 %
53–62 vuotta8,65 %8,65 %
63–67 vuotta7,15 %7,15 %

Työnantajien ja yritysten velvollisuuksiin kuuluvat TyEL-maksujen lisäksi myös muut sosiaaliturvamaksut. Tarkista vuoden 2023 sosiaaliturvamaksut.

Miten palkkasumma vaikuttaa TyEL-maksuun?

Mikäli yrityksen kokonaispalkkasumma on ollut yli 2,198 miljoonaa euroa vuonna 2021, osallistuu työnantaja suoraan oman henkilöstön työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksiin. Kokonaispalkkasummassa huomioidaan yrityksen kaikkien TyEL-vakuutusten palkkasummat ja myös ne työntekijät, jotka ovat mahdollisesti vakuutettu muualla kuin Veritaksessa.

Maksuluokkia on 11, ja niistä jokaisessa on erisuuruinen työkyvyttömyysmaksu tai alennus. Maksuluokka määräytyy yrityksen kahden edeltävän vuoden työkyvyttömyystilaston mukaan. Mitä suurempi työkyvyttömyyseläkemeno on ollut, sitä suurempi on yrityksen maksuluokka. Täyden omavastuumaksun työkyvyttömyyseläkkeistä työnantaja maksaa silloin, kun palkkasumma on vuonna 2021 ylittänyt 35,2 miljoonaa euroa.

Lue lisää suurtyönantajien työeläkemaksusta esitteestämme.

Työnantajan tärkein resurssi on työntekijät. On kaikkien edun mukaista, että työnantaja tarjoaa henkilöstölle mahdollisimman hyvät edellytykset työn tekemiseen. Me voimme auttaa asiakkaitamme työkyvyn ylläpidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Lue lisää työkykypalveluistamme.


Hoitokustannusosa

Vuodesta 2023 alkaen TyEL-vakuutusmaksun hoitokustannusosasta tulee työeläkeyhtiökohtainen. Hoitokustannusosalla katetaan työeläkeyhtiön liikekuluja. Hoitokustannusosan eriyttäminen yhtiökohtaiseksi maksunosaksi tuo TyEL-maksuun läpinäkyvyyttä.

Hoitokustannusmaksu määräytyy yrityksen palkkasumman perusteella. Maksu on sitä pienempi, mitä suurempi yrityksen palkkasumma on. Jos yritys kuuluu Veritaksessa vakuutettuun konserniin, maksu määräytyy koko konsernin palkkasumman perusteella.

Hoitokustannusmaksu on määritetty vastaamaan mahdollisimman hyvin Veritaksen arvioituja liikekuluja. Maksu on pienempi kuin aiempi yhteinen maksu. Veritaksen hoitokustannusmaksua peritään osana palkoista maksettavaa eläkemaksua. Hoitokustannusalennus huomioidaan automaattisesti jokaisessa maksussa, mikä näkyy laskulla pienempänä kokonaismaksuprosenttina.

Maksutappioalennus

TyEL-maksuun sisältyy maksutappio-osa, jolla katetaan maksamatta jääneistä eläkevakuutusmaksuista eläkeyhtiölle aiheutuvat luottotappiot. Suurtyönantajat saavat maksun maksutappio-osaan alennusta.


Tilapäinen maksunalennus vuodelle 2020 peritään takaisin vuosien 2022–2025 aikana maksujen korotuksella

Työnantajan TyEL-maksua alennettiin koronapandemian johdosta lainmuutoksella 2,6 prosenttiyksiköllä ajaksi 1.5.–31.12.2020. Tämä tilapäinen maksunalennus peritään takaisin vuosien 2022–2025 aikana. Maksunalennusta koskevan lain mukaan, sosiaali- ja terveysministeriö sääti asetuksella tästä maksunalennuksesta aiheutuneen vajauksen euromäärän vuonna 2021.

Vuosina 2022–2025 tehtävien TyEL-maksun korotusten tulee euromäärältään yhteensä vastata tätä euromäärää. Käytännössä vuosittainen keskimääräinen TyEL-maksuprosentti määrätään vuosina 2022–2025 jonkin verran korkeammaksi siten, että vajaus saadaan kuoletettua 2025 vuoden loppuun mennessä.