Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnassa on puheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Vaalivaliokunnan jäsenet ovat Veritaksen hallintoneuvoston sekä hallituksen jäseniä.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat Kim Wikström (puheenjohtaja), Taina Vallander (varapuheenjohtaja), Tuomas Pere, Lasse Svens ja Christel Tjeder.

Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenistä sekä heidän palkkioistaan sekä hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.