Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnassa on puheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Vaalivaliokunnan jäsenet ovat Veritaksen hallintoneuvoston sekä hallituksen jäseniä.

Kim Wikström, puheenjohtaja
Taina Vallander (STTK), varapuheenjohtaja
Tuomas Pere (EK)
Lotta Savinko (Akava)
Lasse Svens (EK)

Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenistä sekä heidän palkkioistaan sekä hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.