Luottamustehtävät

Veritas ylläpitää luetteloa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenten ja sijoitustoimintaan osallistuvan henkilökunnan jäsenyyksistä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävien yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelimissä. Luetteloa ylläpidetään myös sijoitusorganisaatiossa työskentelevien henkilöiden työtehtäviin liittyvistä hallintojäsenyyksistä.

Hallituksen jäsenten luottamustoimet

Toimitusjohtajan ja johdon luottamustoimet

Sijoitusorganisaation luottamustoimet