YEL-maksun jousto

Yrittäjänä voit hyvinä aikoina parantaa eläketurvaasi maksamalla tilapäisesti suurempaa vakuutusmaksua kuin YEL-vakuutuksesi vahvistettu työtulo edellyttäisi. Vahvistettua työtuloasi ei tällöin tarvitse muuttaa. Näin voit panostaa omaan eläkeaikaiseen toimeentuloosi silloin, kun yritykselläsi menee hyvin.

Lisämaksusi voi olla 10–100 prosenttia vahvistettuun työtuloon perustuvasta maksusta. Lisämaksu on verotuksessa täysin vähennyskelpoinen. Kokonaistyötulosi (yel-maksut + jousto) ei saa ylittää kalenterivuoden työtulon ylärajaa. Yläraja on 187 625 € vuonna 2022 ja 194 750 € vuonna 2023. Tietyin edellytyksin maksuissa voi joustaa myös 10–20 prosenttia alaspäin. Tämä pienentää tulevaa eläkettä.

Lisämaksumahdollisuutta voi käyttää vain kerran kalenterivuodessa ja se maksetaan yhdessä erässä.

Jousto ei ole mahdollista mikäli:

  • Saat työeläkelakien mukaista eläkettä, esimerkiksi osittain varhennettua vanhuuseläkettä tai vanhuuseläkettä (Ulkomailta saatava eläke ei sitä vastoin ole este lisämaksun maksamiselle).
  • Sinulla on maksamattomia YEL-vakuutusmaksuja.
  • YEL-vakuutuksesi ei jatku koko kalenterivuotta.
  • YEL-vakuutuksesi ei jatku koko kalenterivuotta samassa eläkeyhtiössä, toisin sanoen vakuutus siirtyy yhtiöstä toiseen kalenterivuoden aikana.
  • Sinulla on kalenterivuoden aikana oikeus alkavan yrittäjän maksualennukseen.

Lisämaksu ei vaikuta Kelan maksamiin etuuksiin, vaan ainoastaan tulevaan eläkkeeseesi. Vahvistettu työtulo kannattaa siis pitää oikealla tasolla, vaikka joustoa käyttäisitkin!