Toimitusjohtajan ja johdon luottamustoimet

Carl Pettersson
Toimitusjohtaja

Aktia Oyj, nimitysvaliokunnan jäsen
Arek Oy, hallituksen varajäsen
Föreningen Konstsamfundet r.f., hallituksen jäsen
Förlags Ab Sydvästkusten, hallituksen jäsen
KT-Shelter Oy, hallituksen jäsen
Stiftelsen Arcada, hallintoneuvoston jäsen
Stiftelsen för Åbo Akademi, valtuuskunnan jäsen
Suomen Yrittäjäturva Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen
Työeläkevakuuttajat Tela ry, hallituksen jäsen

Tiina Laine
Eläkepalvelujohtaja

ETK:n edustajisto, jäsen

Mika Paananen
Asiakkuusjohtaja

Eläketurvakeskus, hallituksen varajäsen
Pohjantähti, hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen

Tommy Sandås
Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Åbo Akademis Studentkår, talousvaltuuskunnan jäsen

Kari Vatanen
Sijoitusjohtaja

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, talousjohtokunnan puheenjohtaja

Piia Vuoti
Lakiasiainjohtaja

ETK:n edustajisto, varajäsen
Suomen Yrittäjäturva Oy, hallituksen jäsen