Työn päättyessä – työsuhteen muutos

Tuemme sinua erilaisissa työsuhteen muutostilanteissa sekä työnantajana että työntekijänä.

Työeläke turvaa toimeentuloasi, kun jäät työelämästä eläkkeelle. Eläkettä kertyy samojen sääntöjen mukaan, olit sitten työntekijä tai yrittäjä. Työeläke on turvana monissa eri elämäntilanteissa.

Pitkittynyt sairaus ja työkyvyn alenema saattavat aiheuttaa muutoksia työsuhteeseen, työkyvyttömyyden uhan lain määrittämällä tavalla sekä työntekijän ansiotason laskun. Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentuloa, kun sairaus ja pitkäkestoinen työkyvyn alenema estävät työskentelyn.

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat:

  • täysi työkyvyttömyyseläke
  • osatyökyvyttömyyseläke
  • kuntoutustuki
  • osakuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada, jos

  • työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi laissa edellytetyllä tavalla yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi
  • hakija ei ole vielä täyttänyt ikäluokkansa alinta eläkeikää

Terveydentilasta riippuu, myönnetäänkö työkyvyttömyyseläke määräaikaisena vai toistaiseksi voimassa olevana. Jos työkyky on mahdollista palauttaa hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden avulla, eläke myönnetään määräaikaisena. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi Osamääräisenä työkyvyttömyyseläkettä voi saada, jos työkyky on alentunut, mutta se riittää edelleen osa-aikaiseen työskentelyyn.

Jos edellytykset työeläkekuntoutukseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen ei täyty, voitte aina halutessanne olla meihin yhteydessä. Autamme mielellämme jatko-ohjauksessa ja opastuksessa.

Tarkempaa tietoa: työkyvyttömyyseläke ja muut eläkelajit

Ehkäisemällä työkyvyttömyyseläkkeitä säästät TyEL-vakuutusmaksuissa

Suurtyönantajana voit vaikuttaa TyEL -vakuutusmaksun määrään edistämällä työntekijöidesi työkykyä ja -hyvinvointia. Jokainen myönnetty työkyvyttömyyseläke voi vaikuttaa suurtyönantajan maksuluokkaan ja sitä kautta työkyvyttömyyseläkemaksun määrään.

Suurtyönantajiksi vuonna 2021 lasketaan ne yritykset, joiden palkkasumma oli yli 2,13 miljoonaa euroa vuonna 2019. Jos yrityksen palkkasumma oli vuonna 2019 yli 2,13 miljoonaa euroa, mutta alle 34,0 miljoonaa euroa,
työnantaja on osittain omavastuinen. Tällöin työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy osaksi yrityksen maksuluokan, osaksi perusmaksun mukaan. Jos yrityksen palkkasumma oli vuonna 2019 yli 34,0 miljoonaa euroa, on työnantaja täysin omavastuinen ja työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy yrityksen maksuluokan mukaan.

Työkyvyttömyyseläkkeistä mahdollisesti aiheutuvan riskin minimoiminen vaatii, että yrityksessäsi panostetaan hyviin ratkaisuihin ja malleihin, jotka edistävät hyvinvointia yrityksessäsi. Teemme kanssasi mielellämme yhteistyötä parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tarkempaa tietoa: maksuluokkamallin vaikutukset suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksuun.

Saat tukea myös työntekijän lähtökeskusteluun

Työsuhteen päättyminen voi johtua myös siitä, että työntekijän työura jatkuu muualla. Työnantajana sinun on tärkeää saada jatkokehittämistä varten tietoa onnistumisista ja kehittämistarpeista. Voit tehdä tämän esimerkiksi työntekijän kanssa pidettävän lähtökeskustelun avulla. Saat verkkopalvelustamme avuksesi lähtökeskustelun mallipohjan.