Vastuullinen sijoittaminen

Kannamme vastuumme eläkevaroista ja eläkejärjestelmän rahoituksen riittävyydestä huolehtimalla eläkevarojen tuotosta ja vakavaraisuudestamme. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. ​

Otamme sijoitustoiminnassamme laajasti huomioon vastuullisuustekijät eli ympäristöön (E), yhteiskuntaan ja sosiaalisiin tekijöihin (S) sekä hyvään hallintotapaan (G) liittyvät näkökulmat. Uskomme, että vastuullisuus alentaa riskejä ja nostaa tuottoja pitkällä aikavälillä. ​

Noudatamme sijoitustoiminnassamme vastuullisen sijoittamisen ja omistajaohjauksen periaatteita.​

Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoitussalkkumme on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.​

Pyrimme kehittämään salkkuamme kohti hiilineutraaliutta jo vuoteen 2035 mennessä siten kuin sijoitusympäristö sen mahdollistaa. Kiinteistöjen osalta tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 tultaessa.​

Raportoimme ilmastoriskeistä TCFD -raportointikehikon (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) mukaisesti. ​

Allekirjoitetut sitoumukset ja yhteistyö muiden sijoittajien kanssa

Allekirjoitetut sitoumukset

Jäsenyydet