Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus

Veritaksessa vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä teemme.

Yritysvastuuraportti

Vastuullisuustyötä Veritaksessa kehitettiin entisestään vuoden 2021 aikana. Veritas laati vuoden aikana sijoituksille ilmastotiekartan ja määritteli välitavoitteet, jotka ohjaavat kohti sijoitusten hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Yritysvastuuraportti 2021

 

Yritysvastuun osa-alueet:

Asiakkaat ja edunsaajat

Kannamme vastuumme asiakkaistamme ja edunsaajistamme osana eläkejärjestelmää.

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Hyvä hallinto

Arvot ja vastuulliset liiketoimintaperiaatteet ohjaavat toimintaamme.

Vastuullinen työnantaja

Teemme töitä sen eteen, että jokainen veritaslainen voi työssään hyvin.

Yritysvastuutavoitteet

Asiakkaat ja edunsaajat

Kannamme vastuumme asiakkaistamme ja edunsaajistamme osana eläkejärjestelmää.

Huolehdimme, että eläkkeensaajat saavat eläkkeensä oikea-aikaisesti ja oikean suuruisena.

Edistämme työssäjaksamista ja autamme asiakkaitamme työkykyriskien hallinnassa.

Toimimme vastuullisesti asiakastyössä.

Vastuullinen sijoittaminen

Kannamme vastuumme eläkevaroista ja eläkejärjestelmän rahoituksen riittävyydestä huolehtimalla eläkevarojen tuotosta ja vakavaraisuudestamme. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Otamme sijoitustoiminnassamme laajasti huomioon vastuullisuustekijät eli ympäristöön (E), yhteiskuntaan ja sosiaalisiin tekijöihin (S) sekä hyvään hallintotapaan (G) liittyvät näkökulmat. Uskomme, että vastuullisuus alentaa riskejä ja nostaa tuottoja pitkällä aikavälillä.

Vastuullinen sijoittaminen

Katso myös: Vastuullisuus kiinteistöissä

Hyvä hallinto

Toimimme eettisesti ja reilusti. Noudatamme meitä koskevaa sääntelyä sekä sisäisiä toimintaohjeita.  Arvot ja vastuulliset liiketoimintaperiaatteet ohjaavat toimintaamme.

Edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme.

Lue lisää:

Arvot
Eettiset liiketoimintaperiaatteet
Lahjonnan vastaiset periaatteet

Vastuullinen työnantaja

Me Veritaksella ajattelemme, että vastuullisen työpaikan peruselementtejä ovat yhteistyö, uudistuminen, rehellisyys, läpinäkyvyys sekä joustavuus ja reilu kohtelu. Meillä jokainen tekee merkityksellistä työtä osana Suomen eläkejärjestelmää.

Meillä jokainen voi olla rohkeasti oma itsensä. Jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja työtään ja lisäksi osallistua koko yrityksen kehittämiseen.

Vastuullinen työpaikka


Olen saanut asiantuntevaa, hyvää, kohteliasta ja sopivan huumoritajuista palvelua.
Upeaa asiakaspalvelutyötä - kiitos paljon ripeästä ja asiantuntevasta avusta!

Veritas on yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja.

Meillä palvelee aina ihminen - myös digitaalisesti.

Ota vakuutus