Eläkeasiain neuvottelukunta

Eläkeasiain neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu eläkepäätösten ratkaisulinjan valvonta. Neuvottelukunta käy läpi muun muassa työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutuspäätöksiä sekä valitusasteiden ratkaisuja ja antaa niistä suosituksia.

Eläkeasiain neuvottelukuntaan kuuluu Veritaksen ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Esittelijöinä toimivat asiantuntijamme, joita asiantuntijalääkärit tukevat lääketieteellisissä kysymyksissä.

Hallitus valitsee jäsenet neuvottelukuntaan vuosittain.

Puheenjohtaja
Tiina Laine, juristi, Veritas

Mikaela Luoma, aluetoiminnan asiantuntija, (SAK)
Ida Saavalainen, toimitusjohtaja, (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Lotta Savinko, tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö (Akava)
Taina Vallander, johtaja, (STTK)
Nina Wessberg, järjestötoimitsija, (Teollisuusliitto ry)
Minna Etu-Seppälä, johtaja (Kemianteollisuus ry)

Eläkeasiain neuvottelukunnan asiantuntijat

Hanna Elonheimo, ylilääkäri, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Kristiina Kallio-Soukainen, LL, psykiatrian erikoislääkäri
Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Tiina Leistevuo, LT, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys
Marja Mattsson, LL, psykiatrian erikoislääkäri
Maria Oksa, asiantunteva esittelijä, (Veritas, tuoteasiantuntija)
Teemu Takala, LT, sisätautien erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyydet