Eläkeasiain neuvottelukunta

Eläkeasiain neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu eläkepäätösten ratkaisulinjan valvonta. Neuvottelukunta käy läpi muun muassa työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutuspäätöksiä sekä valitusasteiden ratkaisuja ja antaa niistä suosituksia.

Eläkeasiain neuvottelukuntaan kuuluu Veritaksen ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Esittelijöinä toimivat asiantuntijamme, joita asiantuntijalääkärit tukevat lääketieteellisissä kysymyksissä.

Hallitus valitsee jäsenet neuvottelukuntaan vuosittain.

Puheenjohtaja
Tiina Laine, juristi, Veritas

Piia Alvesalo, viestintäpäällikkö, Elinkeinoelämän keskusliitto
Katariina Collin, neuvottelukunnan sihteeri, juristi, Veritas
Jörgen Grandell, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, SAK
Mikaela Luoma, kanslisti, SAK
Christel Tjeder, 1. varapuheenjohtaja, Suomen Ekonomit
Taina Vallander, johtaja, STTK

Eläkeasiain neuvottelukunnan asiantuntijat

Hanna Elonheimo, ylilääkäri, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Milla Johansson, asiantunteva esittelijä (Veritas, ratkaisuasiantuntija)
Kristiina Kallio-Soukainen, LL, psykiatrian erikoislääkäri
Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Tiina Leistevuo, LT, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys
Anna-Kaarina Ounaslehto, LL, keuhkotautien ja allergologian erikoislääkäri
Teemu Takala, LT, sisätautien erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyydet