Usein kysytyt kysymykset

TyEL-vakuutuksen ottaminen

Ketkä vakuutetaan TyEL:n mukaan?

Työsuhteessa olevat 17 täyttäneet työntekijät, joiden kuukausiansio yltää vähintään 65,26 euroa (vuonna 2023), tulee vakuuttaa TyEL:n mukaan. Kaikki yksityisen sektorin työntekijät merimiehiä lukuun ottamatta vakuutetaan TyEL:n mukaan, myös eläkkeellä olevat.

Vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta:

  • Jos työntekijä on syntynyt 1957 tai aikaisemmin, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 68 vuotta
  • Jos hän on syntynyt 1958–1961, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 69 vuotta
  • Jos hän on syntynyt 1962 tai myöhemmin, hänet vakuutetaan, kunnes hän täyttää 70 vuotta.

Koska TyEL-vakuutus pitää viimeistään ottaa?

TyEL-vakuutus pitää ottaa hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua, jotta saat hoidettua eläkevakuutukset kuntoon ennen palkkojen ilmoittamista tulorekisteriin.

Tarvitset ilmoitusta varten eläkejärjestelynumeron, joka muodostuu vakuutusnumerostasi.

Ota vakuutus Veritaksesta!

Miksi Veritas kysyy yrityksen vastuuhenkilöistä?

Veritaksella on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain perusteella velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tuntea heidän toimintansa sekä asiakassuhteen alkaessa että asiakassuhteen aikana. Siksi keräämme tunnistamistietoja jo vakuutushakemuksen teon yhteydessä. 

Tutustuthan myös tietosuojaselosteeseemme. Se kertoo, kuinka käsittelemme tietojasi Veritaksessa. 

Milloin voin olla tilapäinen työnantaja ja milloin pitää tehdä vakuutussopimus?

Tilapäinen työnantaja palkkaa työntekijöitä vain silloin tällöin, ja hänen maksamansa palkka jää puolen vuoden aikana alle 9 348 euron vuonna 2023. Sopimustyönantaja maksaa säännöllisesti palkkaa, ja hänellä on jatkuvasti vähintään yksi työntekijä. Työnantaja ei voi samanaikaisesti olla sekä sopimustyönantaja että tilapäinen työnantaja.

Miten saan todistuksen eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta?

Työnantaja, jolla on voimassa oleva verkkopalvelusopimus kanssamme, voi tulostaa maksutodistuksen itse verkkopalvelustamme. Muussa tapauksessa maksutodistuksen saa soittamalla Veritaksen yrityspalveluihin, puh. 010 195 600.

Miten ulkomailla tehty työ vakuutetaan?

Pääsääntöisesti ulkomailla tehtävä työ vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat esimerkiksi lähetetyt työntekijät, useassa maassa työskentelevät ja poikkeusluvan saaneet. Katso lisätietoja.

Miten ulkomaisen työntekijän vakuuttaminen hoidetaan?

Pääsääntöisesti ulkomaisiin työntekijöihin sovelletaan työskentelymaan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Suomessa tehty työ vakuutetaan työntekijän kansallisuudesta riippumatta TyEL:n mukaan, mikäli kyse ei ole esimerkiksi lähetetystä työntekijästä. Katso lisätietoja.

Miten vakuutan 17 vuotta täyttäneen työntekijän?

TyEL-vakuutukseen ilmoitetaan palkka, joka on maksettu työntekijälle 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien riippumatta siitä, milloin se on ansaittu. Ansiot vakuutetaan, jos ne ylittävät 65,26 euroa.

Esimerkki: Työntekijä täyttää 17 vuotta 15.2.2023. Jos hänelle maksetaan palkkaa 28.2.2023, sitä ei vakuuteta. Jos palkkaa sen sijaan maksetaan 15.3.2023, se vakuutetaan.

Miten voin siirtää TyEL-vakuutukseni Veritakseen?

TyEL-vakuutuksen voi irtisanoa maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Vakuutus siirtyy Veritakseen kolmen kuukauden päästä irtisanomisesta eli esim. 31.3. irtisanottu vakuutus alkaa Veritaksessa 1.7.

Vakuutuksen on oltava ollut voimassa vähintään vuoden edellisessä yhtiössä ennen kuin sen voi siirtää.

Vakuutus irtisanotaan toimittamalla siirtohakemus Veritakseen. Veritas hoitaa irtisanomisen edelliseen yhtiöön siirtohakemuksen saatuamme.

Siirry sähköiseen TyEL-siirtohakemukseen.

Pitääkö työntekijä TyEL-vakuuttaa, jos hän on jo eläkkeellä?

Myös jo eläkkeellä oleva työntekijä pitää vakuuttaa, jos työntekijä on alle vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan ja hänen kuukausipalkkansa ylittää 65,26 euroa.

Vakuutetaanko satunnaiset tai kausityöntekijät samalla tavalla kuin muut työntekijät?

Satunnainen tai kausityöntekijä tulee vakuuttaa samassa vakuutuksessa kuin jatkuvassa työsuhteessa olevat työntekijät.

Voiko työnantaja sopia eläkevakuuttamisesta suoraan työntekijän kanssa?

Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia keskenään lakisääteisen eläkevakuutuksen järjestelyistä.

Työnantaja on työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan velvollinen järjestämään palkkaamilleen työntekijöille eläketurvan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan on otettava työntekijöille työeläkevakuutus, ja osallistuttava sen kustannuksiin maksamalla oma osuutensa eläkevakuutusmaksuista. Työntekijä on puolestaan velvollinen maksamaan työntekijän eläkevakuutusmaksun. 

Voiko työnantaja vakuuttaa työntekijän ansiot, vaikka ne jäävät alle ansaintarajan?

Työnantaja saa, mutta hänen ei ole pakko, vakuuttaa työntekijät, joiden ansiot jäävät alle 65,26 euron. Tällöin palkasta maksetaan sekä työnantajan että työntekijä oma osuus eläkemaksusta.

Voiko vakuutus olla voimassa ilman työsuhteita?

TyEL-vakuutus voi olla voimassa, jos yrityksessä ei ole hetkellisesti palkanmaksua. Mutta jos palkanmaksua ei ole tulossa jatkossakaan, vakuutus tulisi päättää. 

Jos vakuutus on jätetty voimaan palkanmaksun uupuessa, pitää työnantajan ilmoittaa tästä erillisellä ilmoituksella tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisterin sivuilta.

Voinko vakuuttaa kaikki työntekijät samassa vakuutuksessa?

Työnantajan kaikki työntekijät tulee vakuuttaa samassa vakuutuksessa; sekä vakituiset työntekijät, että silloin tällöin työskentelevät. 


TyEL-vakuutusmaksut

Mistä TyEL-vakuutusmaksu muodostuu?

TyEL-vakuutusmaksu muodostuu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamin perustein ja on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä. Sopimustyönantajan maksu riippuu työnantajan koosta ja eläkeyhtiön asiakashyvityksistä. Tilapäisen työnantajan maksu on kiinteä. TyEL-vakuutusmaksu lasketaan työntekijöille maksettavasta palkkasummasta. Katso tämänhetkiset maksuprosentit.

Miten TyEL-vakuutusmaksu jakaantuu työntekijän ja työnantajan välillä?

Työnantaja maksaa TyEL-maksun kokonaisuudessaan eläkevakuutusyhtiölle ja perii työntekijän osuuden palkanmaksun yhteydessä työntekijältä. Työntekijän maksuosuuden määrä riippuu työntekijän iästä: 53–67-vuotiaat maksavat erisuuruista maksua kuin muut työntekijät. Katso tämänhetkiset maksuprosentit. Työntekijästä maksetaan TyEL-maksut 17–67-vuotiaana.

Pitääkö TyEL-maksuja maksaessa käyttää viitettä?

Kyllä. Viitettä käyttäessä maksusuoritus kohdistuu oikeaan veloitukseen.

Voiko TyEL-laskun eräpäivää muuttaa pysyvästi?

Vakuutusmaksut erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Voit myös valita oman laskun jokaiselle palkanmaksulle, jolloin laskut erääntyvät 14 päivää netto.
Päätät itse laskutusrytmistä, joten olehan meihin yhteydessä tyel@veritas.fi!

Voiko TyEL-vakuutuksen maksutapaa muuttaa?

TyEL-maksut erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Tehdäänkö TyEL-vakuutuksesta vuosilaskenta?

Vuosilaskennat päättyivät Tulorekisterin käyttöönoton myötä. TyEL-vakuutusmaksut laskutetaan reaaliaikaisesti Tulorekisteriin tehtyjen palkkailmoitusten perusteella. Verkkopalvelustamme löydät vuosiyhteenvedon TyEL-maksuista ja ilmoitetuista palkoista.

Mikä on maksuluokka?

Yrityksen maksuluokka määräytyy kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Mitä suurempi keskiarvo, sitä korkeampi maksuluokka.

Riskisuhde on yrityksen työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden meno jaettuna keskimääräisellä työkyvyttömyyseläkemenolla. Eläkemenolla tarkoitetaan sitä laskennallista kustannusta, joka syntyy työkyvyttömyyseläkkeestä vanhuuseläkeikään asti. Eläkemenon suuruus riippuu eläkkeensaajan iästä, työhistoriasta ja ansioista.

Eläkemenoa ei veloiteta sellaisenaan, vaan se huomioidaan määrättäessä työnantajan maksuluokkaa. Lue lisää suurtyönantajien työeläkemaksusta esitteestämme.

Mistä työkyvyttömyysmaksu muodostuu?

Työkyvyttömyysmaksu on osa TyEL-vakuutusmaksua. Vuonna 2023 työkyvyttömyysmaksu koostuu yrityksen työntekijöiden ikärakenteesta riippuvasta perusmaksusta ja maksuluokan mukaisesta omavastuumaksusta seuraavasti:

• Jos yrityksen omavastuupalkka oli vuonna 2021 alle 2,198 miljoonaa euroa, työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy pelkästään perusmaksun mukaan eikä maksuluokka vaikuta maksuun.
• Jos yrityksen omavastuupalkka on yli 2,198 miljoonaa euroa, mutta alle 35,2 miljoonaa euroa, työnantaja on osittain omavastuinen. Tällöin työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy osaksi yrityksen maksuluokan, osaksi perusmaksun mukaan.
• Jos yrityksen omavastuupalkka on yli 35,2 miljoonaa euroa, on työnantaja täysin omavastuinen ja työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy yrityksen maksuluokan mukaan.

Milloin työnantajalle tulee maksuluokkaan vaikuttavaa eläkemenoa?

Vuoden 2023 maksuluokkaan vaikuttavat vuosina 2020 ja 2021 toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Vuoden 2022 maksuluokkaan taas vaikuttavat vuosina 2019 ja 2020 myönnetyt eläkkeet.

Työntekijän työkyvyttömyyden alkamispäivä ratkaisee sen, minkä yrityksen maksuluokkaan työkyvyttömyyseläke vaikuttaa.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno jaetaan niiden yritysten kesken, jotka ovat maksaneet työntekijälle palkkoja työkyvyttömyyden alkamista edeltävinä kahtena kalenterivuonna.

Esimerkki: Henkilö on tullut työkyvyttömäksi vuonna 2020. Hänelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke vuonna 2021. Tällöin työkyvyttömyyseläkkeen eläkemeno vaikuttaa niiden yritysten maksuluokkiin, jotka ovat maksaneet hänelle palkkoja vuosina 2018 ja 2019. Eläkemeno jaetaan näiden yritysten kesken vuosien 2018 ja 2019 palkkojen suhteessa. Vuonna 2021 myönnetty työkyvyttömyyseläke vaikuttaa vuosien 2023 ja 2024 maksuluokkiin.

Mitkä työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat maksuluokkaan?

Maksuluokan kautta työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat työntekijöille toistaiseksi myönnetyt uudet työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka on sitä alempi, mitä pienempi yrityksen työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut työkyvyttömyyseläkemeno on.

Eläkemenoon ei sisälly määräaikaisten eläkkeiden eli kuntoutustukien ja -rahojen kulut. Myöskään osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi ei vaikuta maksuluokkaan.

Mitä tarkoittaa laiminlyöntimaksu?

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä silloin, kun TyEL-vakuutus on otettu myöhässä.


Asiakashyvitykset

Kenelle asiakashyvityksiä maksetaan?

Sopimustyönantajat voivat saada vakuutusmaksuihinsa asiakashyvitystä. Parhaat hyvitykset kertyvät pitkäaikaisen asiakkuuden perusteella. Tilapäisillä työnantajilla ei ole oikeutta asiakashyvityksiin.

Mitä tarkoittaa TyEL-eläkevakuutuksen rahasto?

Rahastoa kertyy yrityksen maksamista TyEL-vakuutusmaksuista. Rahasto vaikuttaa yritykselle maksettavien asiakashyvitysten suuruuteen ja sen tarkoituksena on olla osa tulevien eläkkeiden rahoitusta. Yrityksellä on mahdollisuus lainata osa vakuutukseensa kertyneestä rahastosta.

Miten asiakashyvitys muodostuu?

Asiakashyvityksen määrään vaikuttaa työeläkeyhtiön sijoitusten tuotto ja toiminnan tehokkuus, TyEL-vakuutusmaksun suuruus sekä vakuutukseen aikaisempien maksujen perusteella kertynyt rahasto. Mitä suuremmat rahasto ja maksu ovat, sitä suurempi on myös TyEL-vakuutuksen asiakashyvitys.


Työsuhde- ja palkkailmoitukset

Milloin palkkatiedot ilmoitetaan?

Vuoden 2019 alusta lähtien palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän sisään palkanmaksusta. Jos palkkaa maksetaan useamman kerran kuukaudessa, ilmoitus tehdään jokaisesta palkanmaksusta erikseen.

Ilmoitetaanko pienet, alle TyEL-rajan jäävät palkat tulorekisteriin?

Ohjeen mukaan palkka ilmoitetaan tulorekisteriin normaalisti, mutta merkitään ”ei vakuutusvelvollisuutta”. Tarkemmat ohjeet löydät tulorekisterin sivuilta.

Jos joulukuussa tehtyjen työtuntien palkat maksetaan vasta tammikuussa, mille ajankohdalle palkat ilmoitetaan?

Palkat ilmoitetaan maksupäivän mukaisesti eli tammikuussa.

Kuuluuko kokous- tai luentopalkkio ilmoittaa TyEL-vakuutukseen?

Kokouspalkkioita maksetaan yleensä luottamustoimissa työskenteleville. Luottamustoimet eivät yleensä yksityisellä puolella kuulu pakollisen työeläkevakuutuksen piiriin eikä kokouspalkkioita siis ilmoiteta TyEL-vakuutukseen. Jos työntekijä kuitenkin on työsuhteessa yritykseen, jonka luottamustoimessa hän toimii, työntekijän luottamustoimesta saamat palkkiot tulee vakuuttaa samalla kuin työntekijän varsinainen työsuhde. Tällöin luottamustoimipalkkiot ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota eli ne ilmoitetaan TyEL-vakuutukseen.

Yksittäiset luento- ja esitelmäpalkkioita ei yleensä ilmoiteta TyEL-vakuutukseen, kun taas oman työnantajan työsuhteessa maksamat luentopalkkiot ilmoitetaan.

Mikä on eläkejärjestelynumero?

Eläkejärjestelynumero on 11-merkkinen numerosarja, jota käytetään palkkatietojen ilmoittamiseen. Saat sen lisäämällä vakuutusnumeroosi nollia:

  • Veritaksen asiakkaiden eläkejärjestelynumero on muotoa 56-0012345A.
  • Alandian entisten asiakkaiden eläkejärjestelynumero on muotoa 56-7401234A

Onko irtisanomisajan palkka TyEL-palkkaa?

 Mikäli irtisanomisaika on enintään kuusi kuukautta, irtisanomisajalta maksettu palkka kuuluu TyEL-palkkaan. Sillä ei ole merkitystä, työskenteleekö työntekijä irtisanomisaikana vai ei.

Jos irtisanomisaika on yli kuusi kuukautta, on yli menevän ajan palkka TyEL-palkkaa, jos työntekijä työskentelee irtisanomisaikana. Jos työntekijä ei työskentele irtisanomisaikana, tältä ajalta maksettu palkka lasketaan vahingonkorvaukseksi, eikä se kuulu TyEL-palkkaan. Mikäli työntekijä irtisanotaan lomautuksen aikana, irtisanomisajan palkka ei ole TyEL-palkkaa. 

Vaikuttaako ilmoitustahdin muuttuminen myös eläkemaksujen maksamiseen?

Kyllä, myös maksujen maksaminen muuttuu. Palkanmaksukuukauden palkkoihin perustuvat maksut niputetaan yhteen ja ne erääntyvät seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Jos haluat erillisen laskun jokaisesta palkanmaksukerrasta, ota yhteyttä omaan vakuutusneuvojaasi maksutavan muutosta varten.

Työeläkemaksujen lasku tulee edelleen Veritakselta, vaikka palkkailmoitus tehdäänkin tulorekisteriin. Poikkeuksena on palkka.fi:n kautta tehdyt palkkailmoitukset. Tällöin lasku on itse hakettava palkka.fi:stä.

Emme enää jatkossa laskuta ennakkomaksuja.


Työnantajan verkkopalvelu

Miten kirjaudun verkkopalveluun?

Tunnistaudu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Verkko-palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi.

Miten tunnistaudun, en halua käyttää henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia työasioissa?

Jos et halua käyttää henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia verkkopalveluumme kirjautumisessa, ei hätää, voit tunnistautua käyttäen mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Voinko käyttää yritykseni verkkopankkitunnuksia rekisteröityessäni verkkopalvelun käyttäjäksi?

Kun aloitat verkkopalvelun käytön, sinun on rekisteröidyttävä joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Yrityksen verkkopankkitunnuksia ei voi käyttää tunnistautumiseen.

Miten henkilö tunnistautuu verkkopalveluun, jos ei ole henkilötunnusta?

Verkkopalvelun käyttämä suomi.fi-tunnistus ei mahdollista tällä hetkellä ulkomaisten käyttäjien kirjautumista. Vakuutusneuvojamme auttavat sinua, mikäli sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta eikä sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Miten saan Veritaksen verkkopalveluun tilitoimistoni käyttöön?

Tilitoimiston yhteyshenkilölle saat haettua palvelun käyttöoikeuden täyttämällä verkkopalvelusopimuksen tai ottamalla yhteyttä omaan vakuutusneuvojaasi.

Haluan tulostaa verkkopalvelun kautta maksutodistuksen, mutta se ei aukea. Missä vika?

Jos et saa auki maksutodistusta (pdf-tiedosto), kannattaa tarkistaa internetselaimen asetuksista, että pop-up-ikkunat on sallittu. Jos pop-up-ikkunat on estetty, ei maksutodistustiedosto pääse aukeamaan.

Kirjauduin verkkopalveluun ja se näyttää oudolta. Missä vika?

Suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä tietoturvasyistä ja Googlen Chrome -selainta. Verkkopalvelumme tukee myös seuraavia selaimia: Edge, Mozilla Firefox. Muilla selaimilla etenkin palvelun ulkoasussa saattaa esiintyä poikkeamia.

Kuinka toimitaan, kun henkilö, jolla on käyttöoikeudet verkkopalveluun, lopettaa yrityksen palveluksessa?

Käyttöoikeus pitää lakkauttaa kirjallisesti. Asiasta voi ilmoittaa Veritakselle esimerkiksi verkkopalvelun kautta viestinä.

Onko Veritaksen verkkopalvelu turvallinen? Kuka pääsee käsiksi vakuutus- ja henkilötietoihin?

Verkkopalvelumme käyttöoikeus on henkilökohtainen ja vakuutuskohtainen. Verkkopalvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi.

Verkkopalvelussamme tietoliikenneyhteys sekä palvelun sisällä tapahtuva viestintä ovat SSL-salaustekniikalla suojattuja. Salauksen osoituksena selainikkunasi ylä- tai alapalkissa näkyy lukon kuva tai muu asiasta kertova kuvake. Veritas on toteuttanut kaikki lainsäädännön edellyttämät tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseksi. Asiakkaiden työsuhde- ja palkkatietoja pääsevät katsomaan ja käsittelemään vain sellaiset Veritaksen palveluksessa olevat henkilöt, joiden työnkuvaan vakuutusten käsittely kuuluu.

Yritin kirjautua verkkopalveluun, mutta en päässyt sinne sisään. Missä vika?

Sulje selain ja kirjaudu hetken päästä uudelleen. Mikäli selaimen sulkeminen ei auta tai kyseessä jokin muu ongelmatilanne, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tyel@veritas.fi tai puhelimitse 010 195 600 (TyEL-asiakkaat). Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse ma–pe klo 8–16.


Tulorekisteri

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka otettiin käyttöön vuonna 2019. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat eli esimerkiksi työnantajat ilmoittavat tiedot työntekijöidensä ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti pääsäännön mukaan viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien ja eläkkeiden laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa. Tulorekisteri ei tuo viranomaisille uusia oikeuksia saada tietoja, vaan kukin tiedon käyttäjä saa tietoja vain sen mukaan, millaisia oikeuksia laki heille antaa.

Miksi kirjanpitäjäni ei voi tehdä palkkailmoituksia  tulorekisteriin puolestani?

Kirjanpitäjäsi voi edelleen tehdä palkkailmoituksen puolestasi tulorekisteriin. Hänelle pitää tässä tapauksessa tehdä valtuutus suomi.fi -palvelussa. Lue lisää valtuuksista suomi.fi -sivustolta.

Miten palkat ilmoitetaan tulorekisteriaikana, jollei ole palkkajärjestelmää käytössä tai ei käytä tilitoimiston palveluja?

Palkat voi ilmoittaa tulorekisteriin rekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun käyttäminen vaatii tunnistautumista.

Palkka.fi -palvelun kautta on myös edelleen mahdollista ilmoittaa palkkoja.

Paperilomakkeella palkkoja ei sen sijaan enää voi ilmoittaa. Tulorekisteri vastaanottaa palkkailmoituksia paperilla vain niissä tapauksissa, joissa sähköinen ilmoittaminen olisi kohtuuttoman hankalaa.

Onko vuosi-ilmoittaminen vielä tulorekisteriaikana käytössä?

Vuosi-ilmoittaminen ei ole käytössä enää tulorekisterin tultua voimaan vuoden 2019 alussa.

Vuoden 2018 palkat ovat viimeiset, jotka voi ilmoittaa vuosi-ilmoituksella.

Pitääkö palkkailmoitus tehdä tulorekisteriin useammin kuin kerran kuukaudessa, jos maksaa palkkaa kahden viikon välein?

Palkat pitää ilmoittaa tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkanmaksupäivästä. Jos maksat palkkaa kaksi kertaa kuukaudessa, palkkailmoitus pitää tehdä molemmista palkanmaksupäivistä erikseen.

Voinko tulorekisteriaikana edelleen ilmoittaa palkat Veritaksen verkkopalvelun kautta?

Palkkojen ilmoittaminen ei enää tulorekisterin tultua voimaan ole mahdollista verkkopalvelumme kautta.


Työntekijän eläketurva

Mistä työntekijä saa vanhuuseläkehakemuksen ja koska se pitäisi palauttaa?

Työntekijä voi täyttää eläkehakemuksen Veritaksen verkkosivuilla. Lomakkeen voi myös tilata meiltä puhelimitse tai hakea sen esim. Kelan palvelupisteestä. Eläkehakemus kannattaa jättää noin kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä.

Mitä eläke-etuja TyEL-vakuutus kattaa?

Lakisääteinen TyEL-vakuutus antaa turvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. Työeläkejärjestelmästä tuetaan myös työntekijän ammatillista kuntoutusta. Jos työansioita ei ole tai ne ovat vähäiset, kansaneläke turvaa eläkeajan vähimmäistasoisen toimeentulon. Lue lisää eläke-etuuksista.

Miten eläkettä karttuu?

Työntekijälle kertyy eläkettä kaikesta tehdystä työstä, jos siitä saatu palkka ylittää 65,26 euroa kuukaudessa vuonna 2023. 

Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosittaisesta palkkasummasta, jollei työntekijä ole 53-62-vuotias, jolloin eläkettä karttuu 1,7 prosenttia palkkasummasta. Työntekijät ansaitsevat eläkettä 17-vuotiaasta alkaen.