Yrittäjätoiminnan vakuuttaminen ulkomailla

Yritystoiminta vakuutetaan myös ulkomailla. Kun lähdet yrittäjänä ulkomaille töihin, siirryt yleensä kohdemaan sosiaaliturvan piiriin ja maksat sosiaalivakuutusmaksut työskentelymaahan. Maksut ja etuudet määräytyvät kyseisen maan sääntöjen mukaisesti. Yrittäjätoiminta vakuutetaan työskentelymaan sääntöjen mukaan ja eläkettä kertyy työskentelymaan lakien mukaisesti. Vakuuttamiseen vaikuttavat sekä työskentelymaa että työsuhteen kesto. Sillä taas ei ole merkitystä, minkä maan kansalainen olet, mikä kotipaikkasi on tai mihin maahan maksat verosi.

Poikkeuksena tähän sääntöön on tilapäinen työskentely ulkomailla. Voit tietyin edellytyksin pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä ja jatkaa YEL-maksujen maksamista Suomeen.

Tilapäinen työ EU-/ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaissa

Jos lähdet enintään kahdeksi vuodeksi yrittäjäksi toiseen EU-/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan, voit tietyin edellytyksin pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä ja pitää YEL-vakuutuksesi voimassa ulkomaantyöskentelysi ajan. Sinua voidaan pitää lähetettynä yrittäjänä jos

  • Tavallisesti harjoitat yritystoimintaa Suomessa
  • Harjoitat ulkomailla samankaltaista yritystoimintaa kuin Suomessa ja säilytät toimintasi edellytykset Suomessa voidaksesi ulkomailta palattuasi jatkaa toimintaasi
  • Olet ennen ulkomaille lähtöä harjoittanut yritystoimintaa Suomessa (YEL-vakuutus on ollut vähintään neljä kuukautta voimassa ennen ulkomaille lähtöä).

Ennen ulkomaille lähtöäsi sinun kannattaa hyvissä ajoin ottaa yhteyttä Eläketurvakeskukseen ja pyytää heiltä ns. lähetetyn yrittäjän todistus (A1). Todistuksessa kerrotaan, että kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin eikä sinun tarvitse maksaa sosiaaliturvavakuutusmaksuja työskentelymaahaan. Lähetettynä yrittäjänä YEL-maksusi määräytyvät ulkomailla harjoittamasi yrittäjätoiminnan laajuuden ja oman työpanoksesi mukaan aivan kuin työskentelisit Suomessa. Yritystoiminnan tilapäisestä siirtymisestä ulkomaille tulisi ilmoittaa myös omaan eläkeyhtiöösi. Jos perheenjäsenesi lähtevät mukanasi ulkomaille, heidän on syytä ottaa yhteyttä Kelaan vastaavan todistuksen saamiseksi.

Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset eivät ole saman sisältöisiä kuin EU:n sosiaaliturva-asetus ja eri maiden sopimuksissa on eroavaisuuksia. Kaikki sopimukset kattavat eläkkeet, mutta Kanadan ja USA:n sopimukset eivät kata lakisääteistä tapaturmavakuutusta eivätkä suurinta osaa Kelan etuuksia. Kiinan sopimus koskee lähinnä vakuuttamista.

Sosiaaliturvasopimusmaita ovat Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kiina, Kanada, Quebecin ja USA.

Pidemmät työkomennukset

EU:n asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja Suomen eri maiden kanssa solmimat sosiaaliturvasopimukset määrittelevät, miten pitkä ulkomaantyö katsotaan tilapäiseksi.

Jos yritystoiminta jatkuu yli kahden vuoden ajan ulkomailla, voit hakemuksesta saada kolmen vuoden poikkeusluvan pysyäksesi Suomen sosiaaliturvan piirissä, jos työskentelymaa hyväksyy hakemuksen. Poikkeuslupaa haetaan samalla menetelmällä kuin A1-todistustakin. Jos yritystoiminta kestää ulkomailla enemmän kuin viisi vuotta, eläketurva ja muu sosiaaliturva siirtyvät työskentelymaahan. Vakuuttaminen hoidetaan työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Vakituisesti ulkomailla työskentelevä yrittäjä vakuutetaan useimmiten työskentelymaassa.

Työ EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella

EU-/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolelle siirtyvässä yritystoiminnassa on tavallista, että vakuuttaminen hoidetaan sekä Suomen että työskentelymaan lakien mukaan ilman aikarajaa. Koska sopimusta ei ole, voi työskentelymaakin periä vakuutusmaksuja. Kun työskentely tapahtuu sopimuksettomassa maassa (esim. Venäjä), Eläketurvakeskus ei anna Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta todistusta.

YEL-vakuutuksen voit pitää voimassa ja säilyttää eläketurvan Suomessa vain

  • Jos ulkomaantyö kestää alle vuoden
  • Tarkoituksesi on palata sen jälkeen Suomeen
  • Sinun katsotaan asuvan Suomessa, tilapäisestä ulkomailla oleskelustasi huolimatta

Ota yhteyttä meihin ennen ulkomaille lähtöäsi ja kerro, että olet muuttamassa töihin sopimuksettomaan maahan. YEL-vakuutus tulee päättää jo ulkomaille lähtiessä, jos tiedät ulkomailla työskentelyn jatkuvan yli vuoden.

Tietoa eläkkeen hakemisesta ulkomailta löydät Eläkkeet-osiostamme.

Yrittäjänä ulkomailta Suomeen

Lähtökohtana on, että yritystoiminta Suomessa vakuutetaan Suomessa. Ulkomailta saapuva yrittäjä YEL-vakuutetaan kuten muut suomalaiset yrittäjät. Yrittäjätoiminnan vakuuttaminen Suomessa edellyttää, että yrittäjä asuu ja harjoittaa toimintaansa Suomessa. Yrittäjää pidetään Suomessa asuvana, jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja jatkuvasti pääasiallisesti asuu Suomessa. Eläkeyhtiö ratkaisee, voidaanko yrittäjää pitää Suomessa asuvana.

EU-, ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen tuleva yrittäjä vakuutetaan Suomessa, ellei hänellä ole A1-todistusta lähtömaasta. Jos yrittäjällä on A1-todistus tai hän työskentelee useassa maassa, ei häntä vakuuteta Suomessa.

Työeläkettä maksetaan Suomesta ulkomaiselle yrittäjälle mihin tahansa maahan. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta yrittäjän muuttaessa pois Suomesta, vaan hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa. Eläkkeen maksu edellyttää suoritettuja YEL-maksuja.

KELA:n sivuilta löytyy lisää tietoa kansainvälisistä tilanteista.