Perhe-eläke lesken ja lapsen turvana

Perhe-eläkkeen tehtävänä on turvata perheen taloudellista toimeentuloa huoltajan menehdyttyä. Perhe-eläke tarkoittaa sekä leskelle maksettavaa leskeneläkettä että lapsille maksettavaa lapseneläkettä.

Kenelle lapseneläkettä?

 • Alle 20-vuotiaalla lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen vanhempiensa jälkeen. Yli 18-vuotiaan lapsen lapseneläke maksetaan aina hänelle itselleen.
 • Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen myös isä- tai äitipuolensa jälkeen, jos hän asui samassa taloudessa tämän kanssa ja lapsen toinen vanhempi ja menehtynyt isä- tai äitipuoli olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa keskenään.

Kela voi maksaa lapseneläkettä alle 18-vuotiaalle lapselle sekä 18–21-vuotiaalle opiskelijalle. Tarkempia tietoja Kelan lapseneläkkeestä saat Kelasta.

Kenelle leskeneläkettä?

Leskeneläkettä voi saada leskeksi jäänyt avio- tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli.

Jos olet leskeksi jäänyt aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, voit saada leskeneläkettä jos

 • avioliittonne solmittiin ennen kuin edesmennyt täytti 65 vuotta ja
 • sinulla on yhteinen lapsi edesmenneen puolisosi kanssa.

Jos sinulla ja puolisollasi ei ollut yhteistä lasta, voit kuitenkin saada leskeneläkettä, jos

 • avioliittonne solmittiin ennen kuin täytit 50 vuotta ja puolisosi 65 vuotta ja
 • avioliittonne kesti vähintään 5 vuotta ja
 • olit vähintään 50-vuotias tai olit ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vähintään 3 vuotta puolisosi menehtyessä.

Jos olet leskeksi jäänyt avopuoliso, voit saada leskeneläkettä jos

 • teillä on yhteinen alaikäinen lapsi ja
 • olitte asuneet samassa taloudessa yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan ja
 • olitte muuttaneet samaan talouteen ennen kuin puolisosi täytti 65 vuotta.

Myös entinen aviopuoliso voi olla oikeutettu leskeneläkkeeseen, jos edesmenneellä oli viranomaisen vahvistama velvollisuus maksaa hänelle jatkuvaa elatusapua, ja jos leskeneläkkeen edellytykset muutoin täyttyvät.

Tarkista oikeutesi leskeneläkkeeseen

Klikkaa tilanteeseesi sopivaa vastausvaihtoehtoa.

Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen
Olitko avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa puolisosi kanssa?

Miten perhe-eläkkeen määrä lasketaan?

Perhe-eläkkeen määrä perustuu edesmenneen puolison eläkkeen määrään. Jos edesmennyt ei vielä saanut omaa eläkettä, perustuu perhe-eläke hänen laskennalliseen eläkkeeseensä.

Jos perhe-eläkettä maksetaan ainoastaan leskelle, on leskeneläkkeen määrä lähtökohtaisesti puolet edesmenneen eläkkeestä. Jos perheessä ei ole alaikäisiä lapseneläkettä saavia lapsia, lesken oma eläke vaikuttaa kuitenkin myönnettävän eläkkeen määrään. Tätä kutsutaan leskeneläkkeen vähentämiseksi.

Jos hakijana on leski ja lapsia, edesmenneen eläke jaetaan leskelle ja lapsille lasten lukumäärän mukaan. Lesken ja lasten eläkkeiden yhteismäärä voi olla enintään edesmenneen henkilön eläkkeen suuruinen.

Mikäli perhe-eläkkeensaajana on ainoastaan lapsia eikä ollenkaan leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä, maksetaan lapsille lesken eläkettä vastaava määrä lapseneläkkeen lisäosana.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Leskeneläkkeen vähentäminen tarkoittaa lesken oman eläkkeen huomioimista eläkkeen määrän laskennassa.  Jos leski ei vielä saa omaa eläkettä, käytetään vähentämisen perusteena arvioitua eläkettä. Lesken omaa eläkettä verrataan ns. leskeneläkkeen vähennysperusteeseen, joka on 750,50 euroa vuonna 2022. Jos lesken oma eläke on pienempi kuin 750,50 euroa, leskeneläkettä ei vähennetä. Jos lesken oma työeläke ylittää 750,50 euroa, leskeneläkettä vähennetään puolella siitä määrästä, jolla raja ylittyy. Tämä saattaa pienentää leskeneläkettä jopa niin, että eläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi.

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään

 • heti eläkkeen alkaessa, jos leski on täyttänyt 65 vuotta tai saa omaa työeläkettä
 • 6 kuukauden jälkeen, jos leski on alle 65-vuotias eikä saa omaa työeläkettä

Leskeneläkkeen vähentämistä ei kuitenkaan tehdä ennen kuin nuorin perhe-eläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta. Koska avolesken leskeneläke päättyy nuorimman lapsen täyttäessä 18 vuotta, avoleskelle ei tehdä leskeneläkkeen vähentämistä.

Leskeneläkkeen päättyminen

Avioliiton perusteella myönnettyä leskeneläkettä maksetaan vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneelle leskelle kymmenen vuotta tai kunnes nuorin perheen lapsista täyttää 18 vuotta. Määräaika koskee leskeneläkkeitä, jotka alkavat 1.2.2022 tai myöhemmin. Jos avioleski on syntynyt ennen vuotta 1975, eläkkeen maksamiselle ei ole aikarajaa.

Avoliiton perusteella myönnettyä leskeneläkettä maksetaan kunnes nuorin yhteisistä lapsista täyttää 18 vuotta.

Jos leskeneläkkeen saaja avioituu alle 50-vuotiaana, leskeneläke lakkautetaan. Tällöin hänelle voidaan maksaa kertasuorituksena korkeintaan kolmen vuoden eläkettä vastaava summa. Kertasuoritusta ei kuitenkaan makseta, jos lapselle tulee lesken uuden avioliiton johdosta oikeus lapseneläkkeen lisäosaan.

Yli 50 vuotta täyttäneen leskeneläkkeensaajan avioituminen ei vaikuta hänelle maksettavaan leskeneläkkeeseen. Myöskään avoliittoon muuttaminen ei vaikuta leskeneläkkeen maksamiseen tai lakkauta sitä.

Muut etuudet, joihin saatat olla oikeutettu

Kela voi maksaa perhe-eläkettä alle 65-vuotiaalle leskelle ja alaikäisille lapsille.

Perheenhuoltajan menehdyttyä perhe voi olla oikeutettu myös muihin etuuksiin, kuten esimerkiksi:

 • Ryhmähenkivakuutuskorvaus alle 65-vuotiaan työntekijän omaisille.
 • Liikenne- ja tapaturmakorvaukset, jos kuolema tapahtui liikenteessä tai tapaturmaisesti.
 • Yksityinen eläkevakuutus tai henkivakuutus.

Näin haet perhe-eläkettä

Voit hakea perhe-eläkettä kätevästi verkkopalvelumme kautta. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnuksesi.

Halutessasi voit täyttää paperilomakkeen ja lähettää sen meille postitse. Tarkemmat ohjeet löydät Lomakkeet-sivulta.

Ota nämä asiat huomioon perhe-eläkettä hakiessa

 • Hae perhe-eläkettä puolen vuoden sisällä puolison tai huoltajan menehtymisestä. Eläke voidaan myöntää korkeintaan kuusi kuukautta takautuvasti.
 • Täytä jokaisesta hakijasta erillinen lomake. Leskelle on oma hakemuslomakkeensa ja lapsille omansa.
 • Samalla hakemuksella voit hakea myös Kelan perhe-eläkettä. Kela ei kuitenkaan maksa leskeneläkettä yli 65-vuotiaille leskille.
 • Täytä U-liite jos edesmennyt oli asunut tai työskennellyt muussa maassa kuin Suomessa. Täytä liite myös omalta osaltasi jos olet asunut tai työskennellyt muualla kuin Suomessa.

  Ohjeita liitteiden lähettämiseen löydät täältä.