Perhe-eläke lesken ja lapsen turvana

Perhe-eläkkeen tehtävänä on turvata perheen taloudellista toimeentuloa huoltajan menehdyttyä. Perhe-eläke tarkoittaa sekä leskelle maksettavaa leskeneläkettä että alaikäisille lapsille maksettavaa lapseneläkettä.

Kenelle lapseneläkettä?

 • Alaikäisellä lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen vanhempiensa jälkeen.
 • Jos lapsi asui yhdessä isä- tai äitipuolensa kanssa, lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen myös tämän jälkeen.
 • Lapseneläkettä voi kuitenkin saada korkeintaan kahden edunjättäjän jälkeen.

Lapseneläkettä maksetaan 18 vuoden ikään asti.

Huom! Kela voi maksaa perhe-eläkettä myös yli 18-vuotiaalle opiskelijalle.

Kenelle leskeneläkettä?

Voit saada leskeneläkettä, jos

 • olet leskeksi jäänyt aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja
 • avioliittonne solmittiin ennen kuin edesmennyt täytti 65 vuotta ja
 • sinulla on yhteinen lapsi edesmenneen puolisosi kanssa.
  Huom! Avoliitto ei oikeuta leskeneläkkeeseen.

Jos sinulla ja puolisollasi ei ollut yhteistä lasta, voit kuitenkin saada leskeneläkettä, jos

 • avioliittonne solmittiin ennen kuin täytit 50 vuotta ja puolisosi 65 vuotta ja
 • avioliittonne kesti vähintään 5 vuotta ja
 • olit vähintään 50-vuotias tai olit ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vähintään 3 vuotta puolisosi menehtyessä.

Myös entinen puoliso voi olla oikeutettu leskeneläkkeeseen, jos edesmenneellä oli viranomaisen vahvistama velvollisuus maksaa hänelle jatkuvaa elatusapua.

Leskeneläkettä maksetaan koko lesken eliniän ajan. Se päättyy kuitenkin, jos alle 50-vuotias leski avioituu uudelleen. Tällöin hänelle maksetaan kolmen vuoden eläke kertasuorituksena.

Miten perhe-eläkkeen määrä lasketaan?

Perhe-eläkkeen määrä perustuu edesmenneen eläkeoikeuteen: joko maksussa olleeseen eläkkeeseen tai laskennalliseen eläkkeen määrään.   

Jos leski hakee eläkettä yksin, hänen eläkkeensä laskenta pohjautuu puoleen tästä eläkeoikeudesta. Lesken oma eläketurvan taso huomioidaan laskennassa. Sitä kutsutaan leskeneläkkeen vähentämiseksi.

Jos hakijana on myös lapsia, eläkeoikeutta ositetaan lasten lukumäärän mukaan. Lesken ja lasten eläkkeiden yhteismäärä voi olla enintään edesmenneen eläkeoikeuden suuruinen.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Leskeneläkkeen vähentäminen tarkoittaa lesken oman eläketurvan huomioimista eläkkeen määrän laskennassa.  Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään vain, jos todellinen tai arvioitu eläkkeesi on yli 732,50 euroa kuukaudessa (v. 2021 indeksitasossa). Jos eläkkeesi ylittää tämän rajan, leskeneläkkeestä vähennetään puolet rajan ylittävästä määrästä. Tämä saattaa pienentää leskeneläkettäsi jopa niin, ettei eläkettä jää lainkaan maksettavaksi.

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään

 • heti eläkkeen alkaessa, jos olet täyttänyt 65 vuotta tai saat omaa työeläkettä
 • 6 kuukauden jälkeen, jos olet alle 65-vuotias etkä saa omaa työeläkettä

Leskeneläkkeen vähentämistä ei kuitenkaan tehdä ennen kuin nuorin perhe-eläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta.

Muut etuudet, joihin saatat olla oikeutettu

Työeläkkeen lisäksi voit olla oikeutettu myös muihin eläkkeisiin tai etuuksiin perheenhuoltajan menehdyttyä. Kannattaa tarkistaa ainakin seuraavat:

 • Kelan perhe-eläke alle 65 v leskelle ja lapsille
 • Ryhmähenkivakuutuskorvaus alle 65-vuotiaan työntekijän omaisille.
 • Liikenne- ja tapaturmakorvaukset, jos kuolema tapahtui liikenteessä tai tapaturmaisesti.
 • Yksityinen eläkevakuutus tai henkivakuutus.

Näin haet perhe-eläkettä

Nopeiten haet perhe-eläkettä verkkopalvelumme kautta. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnuksesi.

Halutessasi voit täyttää paperilomakkeen ja lähettää sen postitse meille. Tarkemmat ohjeet löydät Lomakkeet ja esitteet -sivulta.

Ota nämä asiat huomioon perhe-eläkettä hakiessa

 • Hae perhe-eläkettä viimeistään puolen vuoden sisällä kuolinpäivästä.
 • Täytä jokaisesta hakijasta erillinen lomake. Leskelle on oma hakemuslomakkeensa ja lapsille omansa.
 • Samalla hakemuksella voit hakea myös Kelan perhe-eläkettä.
 • Toimita hakemuksen liitteeksi Liite U, jos sinä tai puolisosi olette asuneet tai työskennelleet ulkomailla. Voit täyttää U-liitteen myös verkkopalvelumme kautta.

  Ohjeet liitteiden turvalliseen lähettämiseen löydät täältä.