Osittainen vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke antaa sinulle mahdollisuuden nostaa osan karttuneesta työeläkkeestäsi ennen täydelle vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Jos esimerkiksi haluat vähentää työntekoa ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä, voi osittainen vanhuuseläke olla sinulle sopiva vaihtoehto. Toisaalta voit halutessasi jatkaa työskentelyä niin kuin ennenkin ja ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun muiden ansioiden lisäksi.

Osittainen vanhuuseläke pähkinänkuoressa

Kenelle?

  • 61 vuotta täyttäneille. (Vuonna 2025 alaikäraja nousee 62 vuoteen.)
  • Eläkkeen saaminen ei ole sidoksissa työskentelyyn.

Kuinka paljon?

  • 25 tai 50 prosenttia sinulle kertyneestä työeläkkeestä.
  • Eläkettä voidaan lykätä tai varhentaa riippuen eläkkeen alkamisajankohdasta.

Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei ole oikeutta, jos sinulla on maksussa muita työeläkkeitä.

Eläkkeen nostamisen ajankohta vaikuttaa eläkkeen määrään

Sinulla on mahdollisuus hakea osittaista vanhuuseläkettä aikaisintaan 61-vuotiaana. Jos haet osittaista vanhuuseläkettä ennen kuin olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi, varhennamme eläkettäsi pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, joka alittaa alimman vanhuuseläkeikäsi.

ESIMERKKI: Hakijan alin eläkeikä on 64 vuotta ja osittaista vanhuuseläkettä on haettu alkavaksi heti 61-vuotiaana. Hakijalle on kertynyt työeläkettä 1400 euroa.

Ansaittu työeläke1400
50 % työeläkkeestä700
Varhennusvähennys
(36kk x 0,4 % = 14,4 %)
-100, 80
Eläkkeen määrä599,20

Eläkkeen määrästä vähennetään myös elinaikakertoimen vaikutus.

Jos lykkäät osittaisen eläkkeen nostamista yli alimman eläkeiän, korotamme eläkkeesi määrää lykkäyskorotuksella. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, joka ylittää alimman vanhuuseläkeikäsi.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

Voit osittaista vanhuuseläkettä hakiessa päättää, otatko maksuun 25 vai 50 prosenttia kertyneestä työeläkkeestäsi. Eläkkeen määrä perustuu siihen työeläkkeeseen, joka on kertynyt sinulle eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä.

ESIMERKKI: Haet osittaista vanhuuseläkettä 1.6.2023 alkaen

  • Eläkkeeseen otetaan huomioon kaikki työeläkettä kerryttäneet ansiot vuoden 2022 loppuun saakka.

Voit halutessasi uudella hakemuksella myös korottaa osittaisen vanhuuseläkkeen määrän 25 prosentista 50 prosenttiin mutta toisin päin muutosta ei voi tehdä.

Osittaista vanhuuseläkettä ei voi lakkauttaa mutta jos tulet toisiin ajatuksiin, voit kirjallisesti peruuttaa eläkkeen kolmen kuukauden sisällä päätöksen antamisesta. Tässä tilanteessa perimme jo maksetut eläkkeet takaisin.

Kuinka kauan osittaista vanhuuseläkettä maksetaan?

Maksamme osittaista vanhuuseläkettä siihen asti, kun päätät jäädä kokonaan vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkettä on haettava erikseen ja mahdollisen työsuhteesi on päätyttävä ennen vanhuuseläkkeen alkamista.

Tuleva vanhuuseläkkeesi koostuu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

  • osittaisesta vanhuuseläkkeestäsi
  • säästöön jääneestä eläkeosuudesta eli säästöosuudesta (75 tai 50 %)
  • osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kertyneestä eläkekarttumasta.

Osittainen vanhuuseläke ja työskentely

Sinun ei tarvitse vähentää tai lopettaa työskentelyäsi osittaista vanhuuseläkettä saadaksesi eikä ole väliä oletko palkansaaja tai yrittäjä. Toisaalta työskentelyä ei myöskään edellytetä.

Eläkkeen hakemisesta ei erikseen tarvitse sopia työnantajan kanssa, mutta jos haluat osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla esimerkiksi vähentää työskentelyä, tästä on sovittava työnantajan kanssa.

Osittainen vanhuuseläke ja muut etuudet

Osittaista vanhuuseläkettä voi saada normaalisti vaikka jäisit työttömäksi tai sairauslomalle. Eläkkeen maksaminen voi siis jatkua vaikka alkaisit saamaan ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai sairauspäivärahaa.

Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke saattaa sen sijaan vaikuttaa. Tarkista myös, miten osittainen vanhuuseläke vaikuttaa mahdollisiin muihin Kelasta saatuihin tukiin. Lisätietoja löydät Kelan verkkosivuilta.

Näin haet osittaista vanhuuseläkettä

Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä kätevästi verkkopalvelumme kautta. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnuksesi.

Halutessasi voit täyttää paperilomakkeen ja lähettää sen meille postitse.
Tarkemmat ohjeet löydät Lomakkeet-sivulta.

Ota nämä asiat huomioon osittaista vanhuuseläkettä hakiessa

  • Jätä osittainen vanhuuseläkkeen hakemus noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Tee hakemus ajoissa, koska eläkettä ei voida myöntää takautuvasti.
  • Toimita hakemuksen liitteeksi Liite U (jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla). Voit täyttää U-liitteen verkkopalvelussamme.

Ohjeita liitteiden lähettämiseen löydät täältä.