Siirry suoraan sisältöön

Työkykyä johtamalla välität yrityksestäsi ja henkilöstöstäsi

Johtamalla työkykyä yrityksessäsi saavutat monenlaista hyötyä: henkilöstösi sitoutuu ja motivoituu, työn laatu paranee, yrityksesi toiminta tehostuu sekä rekrytointi ja päivittäinen johtaminen helpottuvat.

Lisäbonuksena laadukkaasta työkyvyn johtamisesta henkilöstösi työn ilon kokemukset lisääntyvät ja heidän elämänhallintansa kehittyy. Sinulla on siis monta syytä panostaa yrityksessäsi työkyvyn johtamiseen!

Miten teillä menee? – Kartoitus

Sinulla on varmasti jonkinlainen tuntuma siitä, miten teillä menee. Aika ajoin on kuitenkin hyödyllistä myös kartoittaa ja todentaa tilanne kysymällä työntekijöiltäsi.

Useinhan sanotaan, että vain ne asiat ovat tärkeitä, joita mitataan ja seurataan. Näin se arjessa menee; mitattavat asiat priorisoituvat ei-mitattavien edelle. Siksi mekin suosittelemme, että hyödynnät työkyvyn johtamisessa dataa ja organisaation tunnuslukuja.

Yksilötasolla moni on saanut kimmokkeen oman hyvinvointinsa johtamiseen esimerkiksi älykellon datasta tai hyvinvointimittauksen tuloksista. On paljon helpompaa motivoitua ottamaan askelia kohti parempaa oloa, kun tunnistat ne kohdat mistä tökkii ja tiedostat, että muokkaamalla pieniä arjen tapojasi saatat pitkällä aikavälillä saada suuriakin muutoksia.

Tarkempaa tietoa: Miten teillä menee? -kartoitus työkalu

Voidaan hyvin töissä – Ennakoiva toiminta

Työkykyjohtamisella tarkoitetaan toimia, joita työnantajana teet työntekijöidesi hyvinvoinnin eteen eli työturvallisuuden, työkyvyn ja terveyden edistämiseksi, ylläpitämiseksi ja työssä jatkamisen tukemiseksi. Käytännössä työkykyjohtaminen on yrityksessäsi esimerkiksi johtamisen laadun kehittämistä, työntekijöidesi osaamisen edistämistä tai joko henkisen tai fyysisen jaksamisen parantamista.

Myös työntekijänä johdat hyvinvointiasi ja työkykyäsi ennakoivasti. Huolehtimalla omista voimavaroistasi, asenteestasi ja osaamisesi päivittämisestä pystyt vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin ja saavuttamaan onnistumisen hetkiä arjessasi.

Tunnistatte onnistuneenne työkyvyn johtamisessa, kun terveys ja yksilölliset tekijät ovat tasapainossa työn asettamien vaatimusten kanssa!

Tarkempaa tietota: Ennakoivan toiminnan palvelumme.

Työkyvyttömyyden uhatessa – Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksen (ammatillinen kuntoutus) tarkoituksena on tukea työntekijääsi, jos hän on vaarassa menettää työkykynsä pysyvästi sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kuntoutuksen avulla voi saada apua joko työssä jatkamiseen tai työhön paluuseen. Jos työntekijäsi sairaus pitkittyy ja hankaloittaa selviytymistä työssä, on hyvä selvittää yhdessä työntekijän kanssa mikäli työeläkekuntoutuksen keinot mahdollistaisivat työskentelyn jatkamisen joko omalla työpaikalla tai jossain muualla.

Keskustelu työeläkekuntoutuksesta on aina hyvä käynnistää oman työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja pyytää hakemusta varten B-lääkärinlausunto. Työeläkekuntoutuksen myöntö vaatii aina laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä. Saat lisää tietoa työeläkekuntoutuksesta ja kuntouksen eri vaihtoehdoista kuntoutuskäsittelijöiltämme.

Tarkempaa tietoa: työnantaja kuntoutujan tukena

Tarkempaa tietoa: työeläkekuntoutus kuntoutujalle

Työn päättyessä – Työsuhteen muutos

Tuemme sinua erilaisissa työsuhteen muutostilanteissa sekä työnantajana että työntekijänä.

Työeläke turvaa toimeentuloasi, kun jäät työelämästä eläkkeelle. Eläkettä kertyy samojen sääntöjen mukaan, olit sitten työntekijä tai yrittäjä. Työeläke on turvana monissa eri elämäntilanteissa.

Pitkittynyt sairaus ja työkyvyn alenema saattavat aiheuttaa muutoksia työsuhteeseen, työkyvyttömyyden uhan lain määrittämällä tavalla sekä työntekijän ansiotason laskun. Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentuloa, kun sairaus ja pitkäkestoinen työkyvyn alenema estävät työskentelyn.

Tarkempaa tietoa: Työsuhteen muutos

Cervi arvostaa henkilökohtaista yhteistyötä työkykyyn liittyvissä asioissa

”Valitsimme Veritaksen nimenomaan työkykyasioihin tarjolla olevan tuen ja työkalujen vuoksi.”

Kaksi henkilöä juttelee keskenään.
Kaikki tapahtumat

Ota yhteyttä

Työkyky- ja kuntoutuspalvelut

  • Saat työkykyasiantuntijamme kätevimmin kiinni tyokyky@veritas.fi -sähköpostistamme, jota päivystämme vuorotellen. Ollaanhan yhteyksissä! :)

  • tyokyky@veritas.fi
Henkilökuva Veritaksen työkykyjohtaja Minna Stenmanista.

Minna Stenman

Henkilökuva Veritaksen työkykyasiantuntija Minna Blissistä.

Minna Bliss

Henkilö hymyilee kameralle.

Nella Lindell

Johan Treuthardt

Henkilökuva Veritaksen työkykyasiantuntija Katri Wännisestä.

Katri Wänninen


Sain selville kaikki tarvitsemani tiedot yhdellä puhelulla. Kiitos paljon.
Puheluun vastattiin heti, kiitos! Sain tarvittavan tiedon ja erittäin hyvää palvelua. Myös sivunne olivat ainakin tämänkertaiseen asiaani erittäin helppolukuiset.

Veritas on yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja.

Meillä palvelee aina ihminen - myös digitaalisesti.

Ota TyEL-vakuutus