Työuraeläke

Työuraeläke mahdollistaa aikaisemman eläkkeelle pääsyn, jos työkykysi on heikentynyt ja olet tehnyt pitkän työuran raskaassa työssä.

Vaikka työuraeläke myönnetään terveydentilan perusteella, siihen ei kuitenkaan edellytetä yhtä suurta työkyvyn heikentymistä kuin työkyvyttömyyseläkkeessä.

Kenelle työuraeläkettä?

Voit saada työuraeläkettä, jos

 • olet täyttänyt 63 vuotta
 • työkykysi on heikentynyt
 • olet työskennellyt vähintään 38 vuotta erittäin kuluttavassa työssä
 • olet vielä työelämässä, tai työskentelyn päättymisestä on enintään vuosi.

Veritas vinkkaa: Jos olet jo ylittänyt ikäluokkasi alimman eläkeiän, sinun kannattaa hakea suoraan vanhuuseläkettä. Tarkista alin eläkeikäsi ja lue lisää vanhuuseläkkeestä täältä.

Työuraeläke vai työkyvyttömyyseläke?

Sekä työuraeläke että työkyvyttömyyseläke ovat tarkoitettuja henkilöille, joiden työkyky on alentunut. Mietitkö, kumpi on oikea vaihtoehto sinulle? Alla olevasta taulukosta näet näiden eläkelajien pääasialliset erot.

TYÖURAELÄKETYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE
Milloin eläke voidaan myöntää?Vähintään 63 vuoden ikä ja työnteon päättymisestä on enintään vuosi.Ennen alinta vanhuuseläkeikää.
Edellytykset eläkkeen myöntämiseen?Raskas ja kuluttava työ vähintään 38 vuoden ajan ja heikentynyt työkyky.Kun työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi.
Onko pohjalla oltava sairauspäivärahajakso?Voidaan myöntää ilman edeltävää sairauspäivärahajaksoa.Eläke alkaa useimmiten Kelan sairauspäivärahan (300 päivää) päättymisen jälkeen.

Jos haet työuraeläkettä ja mikäli sinulla ei ole siihen oikeutta, tutkimme myös oikeutesi työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Mitä tarkoittaa kuluttava työ?

Kuluttavan työn määrittely perustuu työn sisältöön. Työn kuluttavuus voi olla joko ruumiillista tai henkistä. Työn kuluttavuus arvioidaan yksilöllisesti työterveyslääkärin B-lausunnon perusteella. Työn kuormittavuus on pystyttävä todistamaan koko uran ajalta.

Jotta työ katsotaan kuluttavaksi, sen on täytynyt sisältää

 • työliikkeitä, jotka edellyttävät suurta lihasvoimaa tai kuormittavat lihaksia pitkäkestoisesti
 • hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista
 • työasentoja, jotka ovat kuormittavia ja hankalia
 • toistuvia työliikkeitä, jotka vaativat voimaa tai suurta nopeutta, tai työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa
 • työskentelyä vuorovaikutteisessa työssä, joka on erityisen vaativaa ja aiheuttaa poikkeuksellista henkistä kuormitusta tai
 • työskentelyä tehtävässä, joka edellyttää jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta sekä jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski tai ilmeinen väkivallan uhka.

Työuraeläkkeen määrä

Työuraeläkkeenä maksetaan se eläke, jonka olet työurasi aikana ehtinyt ansaita. Siksi se on yleensä määrältään pienempi kuin työkyvyttömyyseläke.

Työskentely työuraeläkkeen rinnalla

Voit työskennellä työuraeläkkeen rinnalla, jos kuukausiansiosi ovat alle 922,42 euroa (2023).

Tästä työstä kertyy sinulle uutta eläkettä, jonka voit hakea maksuun vanhuuseläkeiässä.

Ennakkopäätös eläkeoikeudesta

Voit halutessasi hakea ennakkopäätöksen oikeudestasi työuraeläkkeeseen ja tehdä lopullisen päätöksen eläkkeelle jäämisestä vasta sen saatuasi.

Ennakkopäätöstä voit hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Päätöksen saatuasi sinulla on kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa, jäätkö työuraeläkkeelle vai et.

Ennakkopäätöstä haetaan täyttämällä työuraeläkehakemus.

Työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi

Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi täyttäessäsi vanhuuseläkeiän. Eläkkeen määrä pysyy samana eläkelajin muuttuessa.

Jos kuitenkin olet työskennellyt työuraeläkkeen rinnalla, siitä on kertynyt sinulle uutta eläkettä, joka sinun pitää hakea erikseen maksuun.

Näin haet työuraeläkettä

Voit hakea työuraeläkettä kätevästi verkkopalvelumme kautta. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

Halutessasi voit täyttää paperilomakkeen ja lähettää sen meille postitse. Tarkemmat ohjeet löydät Lomakkeet-sivulta.

Ota nämä asiat huomioon työuraeläkettä hakiessa

 • Työuraeläke voi alkaa aikaisintaan 63-vuotispäivääsi seuraavan kuukauden alusta.
 • Jätä työuraeläkehakemus noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista.
 • Ennakkopäätöksen voit hakea kuusi kuukautta ennen eläkkeen alkamista.

Toimita hakemuksen liitteeksi

 • Työterveyshuollossa laadittu B-lääkärinlausunto ja työnantajan kuvaus työstäsi.
 • Jos olet yrittäjä, voit laatia itse kuvauksen työsi sisällöstä.

  Ohjeita liitteiden lähettämiseen löydät täältä.