Lähipiiriohje

Työeläkeyhtiön tekemät merkittävät liiketoimet yhtiön lähipiirin kanssa tulee käsitellä yhtiön hallituksessa ja julkaista. Tällä halutaan varmistaa, että työeläkevakuutusyhtiön ja sen johdon väliset liiketoimet ovat yhtiön etujen mukaisia.

Veritaksessa liiketoimet lähipiirin kanssa käsitellään hallituksessa aina kun yhtiön intressi on yli 5 000 euroa tai kun liiketoimi muista syistä voidaan katsoa mer­kittäväksi. Liiketoimi on käsiteltävä hallituksessa muun muassa silloin kun kyse on omaisuutta koskevasta kaupasta, vuokasopimuksesta, sopimuksesta palvelujen hankkimisesta tai näihin rinnastettavasta oikeustoimesta.

Lähipiiriksi luetaan

  • hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu tilin tarkastuksesta;
  • yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö, jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja toiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä;
  • muu johtoryhmätyöskentelyyn säännöllisesti osallistuva henkilö;
  • yllämainitun henkilöin aviopuoliso, rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu parisuhteen osapuoli, edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen taikka vähintään vuoden samassa taloudessa yllämainitun henkilön kanssa asunut avopuoliso.

Luettelo lähipiirin kanssa tehdyistä liiketoimista

Ei tehtyjä liiketoimia viimeisten viiden vuoden aikana.