YEL-laskuri

Mitä YEL maksaa ja minkälainen sosiaali- ja eläketurva työtulon kautta muodostuu? YEL-laskurin avulla voit laskea, miten eri YEL-työtulot vaikuttavat turvaasi. YEL-työtulo on itsensätyöllistäjän ja yrittäjän työttömyysturvan, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan sekä eläkkeen perusta. Se määrää myös, kuinka suuret YEL-maksusi ovat.

Tarvitsetko apua oikean työtulon tason määrittelyssä? Työtulosuosituslaskuri auttaa arvioimaan, mikä on sopiva YEL-työtulo juuri sinulle.

Täytä tähän omat tietosi

Tarkista syntymävuosi. Voit käyttää laskuria, jos olet syntynyt 1954-2003.
Tarkista syöttämäsi kertynyt eläke.
Tarkista syöttämäsi lapsien lukumäärä.

Kokeile, miten YEL-työtulo vaikuttaa turvaasi YEL-vakuutuksesi hinta sekä eläke- ja sosiaaliturvasi pohjautuvat suoraan vakuutukseesi määriteltyyn YEL-työtuloon.

YEL-työtulolla ei tarkoiteta yritystoimintasi taloudellista tulosta, liikevaihtoa eikä nostamaasi palkkaa, vaan työpanoksesi arvoa. Hyvä ohje on, että YEL-työtulosi tulee vastata sitä palkkaa, joka maksettaisiin työtäsi tekemään palkatulle työntekijälle.

YEL-työtulo voi olla vähintään 8 575.45 euroa ja korkeintaan 194 750 euroa vuodessa.

€/v Tarkista syöttämäsi työtulo. YEL-työtulo voi olla vähintään 8 575.45 euroa ja korkeintaan 194 750 euroa.

YEL-maksusi on arvioilta €/kk YEL-maksusi pienenee, jos maksat koko vuoden YEL-maksun kerralla tammikuussa. Veritaksen asiakkaana voit itse vaikuttaa maksueriesi määrään ja eräkuukausiin.

Voit vähentää maksamasi YEL-vakuutusmaksut henkilökohtaisessa tai yrityksesi verotuksessa täysimääräisesti sen mukaan, kumpi maksut on maksanut. Jos maksut vähennetään henkilökohtaisessa verotuksessa, voit sopia puolisosi kanssa, kumman verotuksessa ne vähennetään.

Jos olet uusi yrittäjä, saat 22 % alennusta YEL-maksustasi neljän ensimmäisen toimintavuoden ajan.

Voit vähentää YEL-maksut verotettavasta tulostasi. YEL-maksun verovähennys tarkoittaa, että maksat vähemmän veroa, koska maksat sitä pienemmästä summasta.

Etuutesi tällä YEL-työtulolla ennen veroja:

Kun saat perheenlisäystä

Vanhempainraha Vanhempainpäivärahoja ovat äitiysraha ja erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha, ja ne maksaa Kela.

Jos olet yrittäjätoimintasi rinnalla palkkatyössä, päivärahaa laskettaessa huomioidaan YEL-työtulon lisäksi myös palkkatulosi.

Tarkista vanhempainpäivärahojen perusteet osoitteesta www.kela.fi.}

€/kk

Jos jäät työttömäksi

Työttömyyspäiväraha Työmarkkinatuki Jos YEL-työtulosi on alle 14 088 euroa, voit työttömäksi jäädessäsi saada Kelalta työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli muut tulosi vaikuttavat sen määrään.

Jos olet työttömyyskassan jäsen ja täytät työssäoloehdon, saat kassaltasi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi, jos YEL-työtulosi on vähintään 14 088 euroa. Jos et ole kassan jäsen, voit saada Kelalta peruspäivärahaa.

Yrittäjän ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta saat lisätietoa osoitteista www.syt.fi.

Saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa vain, jos olet työttömyyskassan jäsen. Työmarkkinatukesi määrään vaikuttavat myös muut tulosi.
€/kk

Jos sairaus yllättää

Sairauspäiväraha Myös yrittäjänä voit saada Kelalta sairauspäivärahaa.

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Jos YEL- työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan.

Jos olet yrittäjätoiminnan rinnalla palkkatyössä oman yrityksesi ulkopuolella, päivärahaa laskettaessa huomioidaan sekä palkkatulo että YEL-työtulo.

Lue lisää yrittäjän sairauspäivärahan perusteista osoitteesta www.kela.fi.

€/kk

Jos työkyky ei palaudu

Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentulosi pysyvän sairauden estäessä työnteon.

Eläkearvio on laskettu olettaen, että ansiosi ovat olleet edelliset viisi vuotta valitsemasi YEL-työtulon tasolla. Lopullinen työkyvyttömyyseläkkeen määrä lasketaan eläkkeelle jäädessäsi.

Jos olet jo vanhuuseläkeiässä, saat työkyvyttömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläkettä.

Voit myös saada osittaista työkyvyttömyyseläkettä, jos työkykysi on alentunut mutta edelleen riittävä osa-aikaiseen työskentelyyn.

€/kk

Kuolemantapauksessa

Perhe-eläke Jos menehdyt, perhe-eläke turvaa alaikäisten lastesi sekä puolisosi toimeentulon.

Perhe-eläkkeen määrä perustuu siihen eläkkeeseen, jonka olit työurasi aikana ansainnut.

Rekisteröity parisuhde rinnastetaan perhe-eläkkeessä avioliittoon.

Lesken omat tulot voivat vaikuttaa maksettavan leskeneläkkeen määrään.

Perhe-eläke lapsille yhteensä €/kk
Perhe-eläke leskelle €/kk

Kun tulet vanhuuseläkeikään

Vanhuuseläke Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Näet, mikä on eläkkeesi arvioitu määrä alimmassa eläkeiässäsi.

Jos jatkat työskentelyä, eläkkeesi määrä kasvaa.

Jos työeläkkeesi jää hyvin alhaiseksi, Kela täydentää turvaasi takuu- ja kansaneläkkeellä. Laskurissa takuu- ja kansaneläkettä ei ole huomioitu.

Eläkkeelle €/kk
Jos otetaan huomioon arvioitu elintason nousu, eläkkeen määrä on €/kk. Tässä vaihtoehdossa eläkkeesi arvioitu määrä on laskettu sillä oletuksella, että yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti 1,5 % vuodessa. Ansiotason kasvu vastaa Eläketurvakeskuksen perusennusteen mukaista pitkän aikavälin laskentaa.