Hallintoneuvosto

Puheenjohtaja
Wikström Kim, professori, tekn. toht. | erovuorossa 2024

Varapuheenjohtaja
Ramsland Johan, toiminnanjohtaja (STTK) | erovuorossa 2023

Ahlbäck Ulrika, hallintojohtaja, ins., MBA | erovuorossa 2023
Aura Johan, kansliapäällikkö, kasvatustiet. maist. | erovuorossa 2024
Damlin Inger, puheenjohtaja, kasvatustiet. maist., Finlands svenska lärarförbund FSL (Akava) | erovuorossa 2025
Holopainen Jussi, toimitusjohtaja (Enersense) | erovuorossa 2025
Huovila Karoliina, toiminnanjohtaja, OTK (SAK) | erovuorossa 2023
Korpijärvi Timo, sijoituspäällikkö (Teollisuusliitto ry) | erovuorossa 2024
Kuismanen Mika, johtaja/pääekonomisti, PhD | erovuorossa 2024
Liljeqvist Wilhelm, toimitusjohtaja, yo | erovuorossa 2025
Lindholm Henri, liittosihteeri, valtiot. yo. (SAK) | erovuorossa 2024
Lindholm Michael, varatoimitusjohtaja | erovuorossa 2025
von Martens Samuel, sijoituspäällikkö | erovuorossa 2023
Mård Thomas, puheenjohtaja, DIFF Ingenjörerna i Finland rf (Akava) | erovuorossa 2025
Määttä Pekka, myyntijohtaja | erovuorossa 2024
Mörn Mikael, johtaja, yo-merkonomi | erovuorossa 2025
Narvanmaa Taru, KTM | erovuorossa 2023
Nygård-Ojanperä Paula, HR-johtaja, yhtiöjuristi | erovuorossa 2023
Nylund Mathias, toimitusjohtaja, KTM | erovuorossa 2024
Pere Tuomas, toimitusjohtaja (EK) | erovuorossa 2025
Saavalainen Ida, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) | erovuorossa 2024
Savinko Lotta, tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö (Akava) | erovuorossa 2024
Sundback Elin, liiton edustaja, valtiot.maist. (Palvelualojen ammattiliitto PAM) | erovuorossa 2025
Wallgren Dag, toimitusjohtaja, KTM | erovuorossa 2024
Wessberg Nina, järjestötoimitsija (Teollisuusliitto ry) | erovuorossa 2023
Wikman Tommy, toimitusjohtaja | erovuorossa 2023
Wikström Patrik, KTM (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) | erovuorossa 2025
Wrede Georg Henrik, toimitusjohtaja, KTM | erovuorossa 2025

Hannele Fremer (STTK) on omalla ilmoituksellaan eronnut hallintoneuvostosta 18.9.2022. Fremerin seuraaja hallintoneuvostoon valitaan Veritaksen yhtiökokouksessa 2023.

Panu Routila (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) on valittu Veritaksen hallituksen jäseneksi 1.1.2023 alkaen. Hänelle valitaan seuraaja hallintoneuvostoon Veritaksen yhtiökokouksessa 2023.

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallituksen jäsenet, vahvistaa heidän palkkionsa sekä valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa.

Hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä. Veritaksen hallintoneuvostossa on 30 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään kuudesosa valitaan työnantajien ja vähintään kolmasosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuorossa. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tiedot hallintoneuvoston jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä.