Hallintoneuvosto

Puheenjohtaja
Wikström Kim, professori, tekniikan tohtori

Varapuheenjohtaja
Kurki Leila, työllisyyspoliittinen asiantuntija, valtiot. lis. (STTK)

Ahlbäck Ulrika, hallintojohtaja, ins., MBA
Aho Mika, johtaja, hallintotieteiden maisteri
Aura Johan, kansliapäällikkö, kasvatustiet. maist.
Bondén Hans, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Fagerholm Jannica, toimitusjohtaja
Holmberg Kristina, puheenjohtaja, Toimintaterapeuttiliitto (Akava)
Holmlund Christer, puheenjohtaja, Finlands Svenska Lärarförbund (Akava)
Liljeqvist Wilhelm, varatoimitusjohtaja, yo
Lindholm Henri, liittosihteeri, valtiot. yo. (SAK)
Lindholm Michael, varatoimitusjohtaja
Linna Kristiina, alue ja järjestöasiantuntija (SAK)
von Martens Samuel, sijoituspäällikkö
Määttä Pekka, myyntijohtaja
Mörn Mikael, johtaja, yo-merkonomi
Narvanmaa Taru, KTM
Nygård-Ojanperä Paula, HR-johtaja, yhtiöjuristi
Nylund Mathias, toimitusjohtaja, KTM
Pere Tuomas, toimitusjohtaja (EK)
Puura Heli, puheenjohtaja (SAK)
Routila Panu, KTM (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Saavalainen Ida, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Savinko Lotta, työelämäasioiden päällikkö (Akava)
Suominen Mia, sopimuspäällikkö (PAM)
Wallgren Dag, toimitusjohtaja, KTM
Wessberg Nina, järjestötoimitsija (Teollisuusliitto)
Wikman Tommy, toimitusjohtaja
Wikström Patrik, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Veritaksen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet sekä päättää heidän palkkioistaan. Hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä. Veritaksen hallintoneuvostossa on 30 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään kuudesosa valitaan työnantajien ja vähintään kolmasosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuorossa. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tiedot hallintoneuvoston jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä.