Hallintoneuvosto

Puheenjohtaja
Wikström Kim, professori, tekn. toht.

Varapuheenjohtaja
Kurki Leila, työllisyyspoliittinen asiantuntija, valtiot. lis. (STTK)

Ahlbäck Ulrika, hallintojohtaja, ins., MBA
Aura Johan, kansliapäällikkö, kasvatustiet. maist.
Fagerholm Jannica, toimitusjohtaja
Holmberg Kristina, puheenjohtaja, Toimintaterapeuttiliitto (Akava)
Holmlund Christer, kansainvälisten asioiden päällikkö, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (Akava)
Huhtala Antti, varatoimitusjohtaja, FM, EMBA (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Korpijärvi Timo, sijoituspäällikkö (Teollisuusliitto ry)
Kuismanen Mika, johtaja/pääekonomisti, PhD
Liljeqvist Wilhelm, varatoimitusjohtaja, yo
Lindholm Henri, liittosihteeri, valtiot. yo. (SAK)
Lindholm Michael, varatoimitusjohtaja
von Martens Samuel, sijoituspäällikkö
Määttä Pekka, myyntijohtaja
Mörn Mikael, johtaja, yo-merkonomi
Narvanmaa Taru, KTM
Nygård-Ojanperä Paula, HR-johtaja, yhtiöjuristi
Nylund Mathias, toimitusjohtaja, KTM
Pere Tuomas, toimitusjohtaja (EK)
Ramsland Johan, toiminnanjohtaja (STTK)
Routila Panu, KTM (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Saavalainen Ida, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
Savinko Lotta, tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö (Akava)
Suominen Mia, sopimuspäällikkö (PAM)
Wallgren Dag, toimitusjohtaja, KTM
Wessberg Nina, järjestötoimitsija (Teollisuusliitto ry)
Wikman Tommy, toimitusjohtaja
Wikström Patrik, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valitsee yhtiön hallituksen jäsenet, vahvistaa heidän palkkionsa sekä valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa.

Hallintoneuvosto koostuu vähintään 16 ja enintään 36 jäsenestä. Veritaksen hallintoneuvostossa on 30 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään kuudesosa valitaan työnantajien ja vähintään kolmasosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain korkeintaan kaksitoista jäsentä on eroamisvuorossa. Toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tiedot hallintoneuvoston jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä.