Siirry suoraan sisältöön
Vene köydellä kiinni puutolpassa.

Veritaksen vuosi 2020

Vuosi 2020 oli monella tapaa merkillinen vuosi. Yhteiskunta sulkeutui maaliskuussa ja koronapandemia myllersi ihmisten arjen ja talouden näkymät uuteen uskoon. Me Veritaksessa olimme asiakkaidemme tukena läpi vaikean vuoden: joustimme maksujen kanssa ja panostimme henkilökohtaiseen palveluun.

Vuoden alussa uudistimme strategiamme ja nostimme sen keskiöön yrittäjät ja yrittäjävetoiset yritykset. Uusi strategia näkyi myös asiakaskunnan kehityksessä. Houkuttelimme uusia yrittäjäasiakkaita ja YEL-vakuutusten määrä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin.

Vuosi lukuina

Asiakkaiden tukena läpi vaikean koronavuoden

Kahvilatyöntekijät palvelemassa asiakasta

Parasta palvelua

Veritas arvioitiin alkuvuonna 2020 julkaistussa Taloustutkimuksen toimialakohtaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa kuudetta kertaa alan parhaiten palvelevaksi eläkeyhtiöksi. Veritas oli yleisarvosanaltaan paras eläkevakuutusyhtiö ja nappasi ykkössijan palvelualttiudessa, lupausten pitämisessä, asiakkaan tarpeiden huomioimisessa, tavoitettavuudessa ja yhteydenpidossa.

Asiakkaat ja edunsaajat (pdf)

Hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä

Vastuullisessa sijoittamisessa yksi painopistealueitamme on ilmastonmuutoksen hillintä. Olemme asettaneet sijoitustoiminnallemme ilmastotavoitteet: tavoitteenamme on vähentää salkkumme hiili-intensiteettiä ja lisätä vähähiilisten kohteiden osuutta salkussamme.

Pyrimme kehittämään salkkuamme kohti hiilineutraaliutta jo vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistöjen osalta pyrimme hiilineutraaliksi jo vuoteen 2030 tultaessa.

Vastuullinen sijoittaminen (pdf)

Tulivoimalat auringonlaskussa.
Henkilöitä tekemässä muistiinpanoja fläppitauluun.

Avoin ja toimiva hallinto

Viime vuosina olemme kehittäneet voimakkaasti sisäistä ohjeistustamme ja toimintaperiaatteitamme vastaamaan uutta tai muuttunutta sääntelyä ja uusia toimintatapojamme. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että jokainen veritaslainen tuntee omaa työtään koskevan sääntelyn ja yhtiön toimintaohjeet ja toimii työssään niiden mukaisesti.

Hyvä hallinto (pdf)

Yhteistyötä ihmisläheisellä otteella

Teemme kaikkemme hyvän työntekijäkokemuksen eteen. Hyvän työntekijäkokemuksen rakennuspalikoita meillä ovat merkityksellinen työ, työntekijöiden laaja osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet, oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu, avoin kommunikaatio ja kaiken perustana hyvä johtaminen.

Vastuullinen työnantaja (pdf)

"I love eläke"

Vuosikertomus 2020

Veritaksen vuosikertomus 2020 sisältää yritysvastuuraportin, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Yritysvastuuraportti (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (pdf)


Kiitos 🤗 mutkatonta ja mukavaa palvelua 👍
Kiitos joustosta, pienyrittäjälle kullanarvoista!

Veritas on yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja.

Meillä palvelee aina ihminen - myös digitaalisesti.

Ota vakuutus