Siirry suoraan sisältöön

Tulostiedot ja sijoitukset

Sijoitusmarkkinoiden toipuminen koronakriisistä on yllättänyt vahvuudellaan. Veritaksen sijoitukset tuottivat 3,3 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Koko alkuvuoden tuotto jäi vielä niukasti negatiiviseksi ja oli -1,1 prosenttia.

Arkisto

Tulostiedot
Vuosikertomukset

Sijoitusten jakauma omaisuusluokittain 30.9.2020

Sijoitusten jakauma 30.9.2020

 

Sijoitustoiminta

Sijoitamme tulevia eläkkeitä varten kerätyt varat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitustoimintamme tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen tuotto, jotta voimme turvata eläkkeiden kestävän rahoituksen.

Sijoitustoimintamme on ammattitaitoista, riippumatonta ja vastuullista. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia tuoton lähteitä ja hajautamme sijoituksia kansainvälisesti eri omaisuusluokkiin. Sijoituksemme koostuvat korkosijoituksista, osakesijoituksista, kiinteistösijoituksista ja muista vaihtoehtoisista sijoituksista.

Lue lisää Veritaksen vastuullisuudesta

Vakavaraisuus

Veritaksen vakavaraisuusasema on pysynyt hyvällä tasolla koko koronakriisin ajan ja oli syyskuun lopussa 1,8. Vakavaraisuuspääoma oli 732,8 miljoonaa euroa ja eläkevarojen suhde rahastoituun vastuuvelkaan oli 124,3 prosenttia.

Vakavaraisuuspääoma toimii sijoitustoiminnan ja vakuutusriskien riskipuskurina. Se määrittää työeläkeyhtiön kyvyn kantaa riskiä ja tavoitella korkeampia tuottoja sijoitustoiminnassaan. Korkeat sijoitustuotot kasvattavat työeläkeyhtiön vakavaraisuutta, ja vastaavasti heikompina sijoitusvuosina vakavaraisuus heikentyy.

Vakavaraisuus on pysynyt vahvana läpi koronakriisin

Vakavaraisuus 30.9.2020

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteissa linjaamme, millainen omistaja olemme ja kerromme odotuksistamme omistamillemme yhtiöille.

Markkinoiden tunnustelu

Veritaksessa markkinoiden tunnustelua voivat vastaanottaa vain toimitusjohtaja Carl Pettersson, sijoitusjohtaja Kari Vatanen (muut sijoitukset kuin Suomessa noteeratut osakkeet) ja osakesalkunhoitaja Kim Fors (Suomessa noteeratut osakkeet).

Markkinoiden tunnustelu on tehtävä sähköpostitse (etunimi.sukunimi@veritas.fi), ellei vastaanottaja anna nimenomaista lupaa menetellä muulla tavoin.


Henkilö, jonka kanssa keskustelin oli todella ystävällinen, positiivinen ja jäi erittäin hyvä mieli puhelusta!

Sain täydellistä palvelua ja neuvontaa asiassani. Kiitos.

Veritas on yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja.

Meillä palvelee aina ihminen - myös digitaalisesti.

Ota vakuutus