Siirry suoraan sisältöön

Tulostiedot ja sijoitukset

Veritaksen sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa -6,7 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat -7,6 prosenttia, osakesijoitukset -12,5 prosenttia, kiinteistöt 2,9 prosenttia ja muut sijoitukset 8,3 prosenttia.

”Likvidillä markkinalla ei ole alkuvuonna ollut pakopaikkoja, kun korot ja luottomarginaalit ovat nousseet ja osakemarkkinat laskeneet. Vaihtoehtoiset ja epälikvidit sijoitukset ovat sen sijaan tarjonneet suojaa ja pärjänneet hyvin”, kertoo Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen.

Vakavaraisuus pysyi vahvalla tasolla ja oli kesäkuun lopussa 1,7 kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

Tulostiedot
Vuosikertomukset

Sijoitusten jakauma omaisuusluokittain 30.6.2022

Veritaksen sijoitukset koostuvat 31 % korkosijoituksista, 38 % osakesijoituksista, 17 % kiinteistösijoituksista ja 12 % muista sijoituksista.

Sijoitustoiminta

Sijoitamme tulevia eläkkeitä varten kerätyt varat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoitustoimintamme tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen tuotto, jotta voimme turvata eläkkeiden kestävän rahoituksen.

Sijoitustoimintamme on ammattitaitoista, riippumatonta ja vastuullista. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia tuoton lähteitä ja hajautamme sijoituksia kansainvälisesti eri omaisuusluokkiin. Sijoituksemme koostuvat korkosijoituksista, osakesijoituksista, kiinteistösijoituksista ja muista vaihtoehtoisista sijoituksista.

Lue lisää Veritaksen vastuullisuudesta

Vakavaraisuus

Veritaksen vakavaraisuus pysyi turvaavalla tasolla ja oli kesäkuun lopussa 1,7 kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuusaste oli 124,5 prosenttia.

Vakavaraisuuspääoma toimii sijoitustoiminnan ja vakuutusriskien riskipuskurina. Se määrittää työeläkeyhtiön kyvyn kantaa riskiä ja tavoitella korkeampia tuottoja sijoitustoiminnassaan. Korkeat sijoitustuotot kasvattavat työeläkeyhtiön vakavaraisuutta, ja vastaavasti heikompina sijoitusvuosina vakavaraisuus heikentyy.

Veritaksen vahva vakavaraisuus turvaa eläkevaroja

Infograafi Veritaksen vakavaraisuudesta. Graafista voi tulkita, että vakavaraisuuden aste on hieman laskenut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Pääsääntöisesti vakavaraisuuden taso on ollut kasvava viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteissa linjaamme, millainen omistaja olemme ja kerromme odotuksistamme omistamillemme yhtiöille.

Markkinoiden tunnustelu

Veritaksessa markkinoiden tunnustelua voivat vastaanottaa vain vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås, sijoitusjohtaja Kari Vatanen (muut sijoitukset kuin Suomessa noteeratut osakkeet) ja osakesalkunhoitaja Kim Fors (Suomessa noteeratut osakkeet).

Markkinoiden tunnustelu on tehtävä sähköpostitse (etunimi.sukunimi@veritas.fi), ellei vastaanottaja anna nimenomaista lupaa menetellä muulla tavoin.


Ihana ystävällinen palvelu 🥰
Olen saanut asiantuntevaa, hyvää, kohteliasta ja sopivan huumoritajuista palvelua.

Veritas on yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja.

Meillä palvelee aina ihminen - myös digitaalisesti.

Ota vakuutus