Mitä tulorekisteriin ilmoitetaan ja koska?

Palkkatietoilmoitukset tehdään tulorekisteriin  

TyEL-maksujen laskemista varten tarpeelliset tiedot Veritas saa tulorekisteristä. Laskun lähetämme sinulle kuukausittain tulorekisteriin tehtyjen palkkatietoilmoitusten ja palkkatietoilmoituksiin tehtyjen korjausten perusteella.

Käyttäessäsi palkanlaskentaan Palkka.fi-palvelua, voit valita palvelussa TyEL-vakuutusmaksun maksutavaksi laskun Veritaksesta tai noutaa maksutiedot Palkka.fi-palvelun Maksut-välilehdeltä.

Veritaksen toimittaessa TyEL-laskut voit valita laskut myös sähköisesti verkkolaskuina yrityksen laskujen käsittelyjärjestelmään tai e-laskuina verkkopankkiin. Sähköisen laskun saat käyttöösi sopimalla asiasta pankkisi tai verkkolaskuoperaattorin kanssa. Lisätietoja saat omasta pankistasi ja verkkolaskuoperaattoreilta. 

Mitä tulorekisteriin ilmoitetaan ja koska? 

Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verottomat ja verolliset kulukorvaukset ilmoitetaan. Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteri voi määrätä seuraamusmaksun myöhässä tehdyistä ilmoituksista. Lue lisää tulorekisterin kotisivuilta.

Ilmoita näin: 

  • Tulorekisterin asiointipalvelun kautta omilla pankkitunnuksillasi. Jos haluat valtuuttaa jonkun muun kuten kirjanpitäjäsi tekemään ilmoitukset puolestasi, hänelle pitää tehdä tähän valtuutus Suomi.fi-palvelussa.
  • Teknisen rajapinnan kautta palkkahallintojärjestelmässä.  
  • Palkka.fi-palvelun kautta valitsemalla Veritas eläkevakuuttajaksi 

Tulorekisteriin ei ilmoiteta työsuhteen alkamista tai päättymistä.

Ilmoituksessa käytetään eläkejärjestelynumeroa   

Tehdessäsi ilmoitusta sopimustyönantajan tulee käyttää niin kutsuttua eläkejärjestelynumeroa. 

Eläkejärjestelynumero on johdettavissa vakuutusnumerosta, johon lisätään nollia kunnes merkkijonossa on 11 merkkiä: 

  • Veritaksen asiakkaiden eläkejärjestelynumero on muotoa 56-0012345A. 
  • Alandian entisten asiakkaiden eläkejärjestelynumero on muotoa 56-7401234A 

Jotta voisit tehdä ilmoituksen tulorekisteriin, vakuutussopimuksen on siis oltava voimassa ennen palkkailmoituksen tekoa. 

Tilapäinen työnantaja hoitaa vakuutusvelvollisuutensa ilman erillistä vakuutusta valitsemalla tulorekisterissä tietojen vastaanottajaksi Veritaksen. Palkkailmoituksen voi tehdä tulorekisterin verkkolomakkeella, mutta myös Palkka.fi -palvelun kautta. 

Tulorekisterin asiointipalvelun käyttöohjeet