Työkyvyttömyyden uhatessa – Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksen (ammatillinen kuntoutus) tarkoituksena on tukea työntekijääsi, jos hän on vaarassa menettää työkykynsä pysyvästi sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kuntoutuksen avulla voi saada apua joko työssä jatkamiseen tai työhön paluuseen. Jos työntekijäsi sairaus pitkittyy ja hankaloittaa selviytymistä työssä, on hyvä selvittää yhdessä työntekijän kanssa mikäli työeläkekuntoutuksen keinot mahdollistaisivat työskentelyn jatkamisen joko omalla työpaikalla tai jossain muualla.

Keskustelu työeläkekuntoutuksesta on aina hyvä käynnistää oman työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja pyytää hakemusta varten B-lääkärinlausunto. Työeläkekuntoutuksen myöntö vaatii aina laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä. Saat lisää tietoa työeläkekuntoutuksesta ja kuntouksen eri vaihtoehdoista kuntoutuskäsittelijöiltämme.

Myös määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä eli kuntoutustuelta on mahdollista palata työelämään työeläkekuntoutuksen keinoin. Tarkempaa tietoa: kuntoutustuki

Työnantaja kuntoutujan tukena

Jos työntekijäsi työkyky on terveydellisistä syistä heikentynyt ja työssä jatkaminen tuntuu vaikealta, on hyvä ottaa asia yhdessä puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työpaikalla ja työterveyshuollon kanssa, jotta asiaa voidaan lähteä viemään eteenpäin.

Sinun on työnantajana hyvä tiedostaa, että työnantajalla ei ole oikeutta saada yksilön kuntoutukseen liittyviä tietoja eläkelaitoksesta. Työntekijäsi voi halutessaan kertoa tietoja, mutta hänen ei tarvitse, ellei hän halua. Siksikin kannustamme sinua rakentamaan luottamuksellista ja avointa suhdetta työntekijöidesi kanssa ennakoivasti.

Työeläkekuntoutusprosessi etenee niin, että työntekijäsi saa ensin ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen, minkä jälkeen hän itse päättää ottaako kuntoutuksen vastaan ja ryhtyy suunnittelemaan kuntoutusprosessiaan.

Tarkempaa tietoa: työeläkekuntoutus kuntoutujalle

Kuntoutuksen keinot

Työhön paluu omalla työpaikalla

Voidaanko omalla työpaikallanne tehdä muutoksia, jotka auttavat kuntoutujaa jatkamaan työssä? Mikäli voidaan:

  • voitte laatia työhönpaluusuunnitelman yhdessä työntekijäsi kanssa ja toimittaa tarkat tiedot Veritakseen
  • tarjoamme apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen

Kun työntekijä jatkaa kuntoutusta muualla 

  • Keskustelkaa työpaikalla työsuhteen jatkosta tai päättämisestä sekä muista vaihtoehdoista
  • tarjoamme apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen

Kun työntekijäsi on saanut meiltä myönteisen ennakkopäätöksen kuntoutukseen (ja saat häneltä siitä tiedon):

  • selvitä vaikutukset työyhteisöön: minkälaisia käytännön toimenpiteitä työpaikallanne tarvitaan ja miten tilanne vaikuttaa kuntoutujan työsuhdeasioihin
  • työnantajana johdat aktiivisesti uutta tilannetta työpaikalla ja työyhteisössä
  • osallistu tarvittaessa työkykyneuvotteluun kuntoutussuunnitelman tekoa varten (kuntoutuksen sisältö)
  • annamme apua ja neuvoja kuntoutussuunnitelman laadintaan

Mikäli edellytykset työeläkekuntoutukseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen eivät täyty,

työntekijäsi saa päätöksellä myös perustelut kielteiselle päätökselle sekä yhteystiedot lisätietojen pyytämiseksi. Työntekijäsi voi olla suoraan yhteydessä meihin, autamme mielellämme jatko-ohjauksessa eteenpäin.