Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Eläkeyhtiön hallituksen on säännöllisesti arvioitava yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä käsitellään vuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja säilytetään Veritaksen verkkosivuilla vähintään viisi vuotta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (pdf)