Vastuullisuus kiinteistöissä

Olemme sitoutuneet vastuulliseen energiankäyttöön liittymällä mukaan energiatehokkuussopimukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja RAKLI ovat sopineet vuokra-asuinkiinteistöjen sekä toimitilakiinteistöjen energiankäytön tehostamisesta vuosina 2017-2025. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen voivat pääsääntöisesti liittyä RAKLI:n jäsenyritykset ja tässä vapaaehtoisuuteen perustuvassa sopimuksessa sitoudutaan tehostamaan energiankäyttöä toimenpideohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Ilmastonmuutosta hillitsemässä

Teemme tällä hetkellä aktiivisesti töitä myös hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Tavoitteenamme on saada kaikki omistamamme kiinteistöt hiilineutraaleiksi 2030-luvulle tultaessa. Olemme sitoutuneet tekemään merkittäviä energiainvestointeja, jotta hiilineutraalisuustavoitteeseen päästään.

Veritaksen ostama kiinteistösähkö on uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä. Turun kiinteistöissä kaukolämpökin on uusiutuvaa. Uusiutuvan kaukolämmön käyttöön siirrytään kaikissa muissakin kiinteistöissä sitä mukaa, kun energiayhtiöt alkavat sitä myydä. Ympäristöystävällisen energian valitseminen onkin yksi tehokkaimmista keinoista pienentää ilmastopäästöjä ja haluamme näin olla mukana tukemassa kestävämpää energiantuotantoa.

Vastuullista energiaa auringosta

Ilmakuva Veritaksen värikkäästä pääkonttorista, Retoriikasta, jonka katolla on kymmeniä aurinkopaneeleja.
Aurinkopaneeleita Veritaksen pääkonttorin Trivium Retoriikan katolla.

Aurinkosähkö on hyvä keino tukea kiinteistösijoittamisen vastuullisuutta sekä lisätä kiinteistöstä saatavaa tuottoa, sillä parhaimmillaan aurinkovoimala tuottaa noin 15 % kiinteistön sähköntarpeesta. Olemme viime vuosina rakentaneet aurinkovoimaloita kolmeen kiinteistöön ja tulevaisuudessa yhä useamman Veritaksen omistaman talon sähkön tuottaa oma aurinkovoimala.

Mikä Breeam?

Vanhan kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä on hyvä päivittää rakennuksen energiatehokkuus nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Olemmekin laatineet Breeam in use -tiekartan, jonka pohjalta neljään kiinteistöön tehdään vuosittain energiaselvitys ja niille haetaan kyseinen sertifikaatti. Tällä hetkellä Breeam-sertifikaatti löytyy seitsemästä eri kiinteistöstämme.

Breeam (Building Research Establishment´s Environmental Assesment Method) on maailman käytetyin rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Sen avulla arvioidaan rakennusten ympäristövaikutuksia esimerkiksi energiatehokkuutta, materiaalivalintoja, jätehuoltoa ja ympäristöjohtamista.