Uutishuone

Sijoitusmarkkinoilla on edessään korkeampien korkojen vakiintumisen vuosi 2023

12.1.2023, Blogi

Sijoitusmarkkinoilla ja maailmantaloudessa koettiin monia negatiivisia yllätyksiä vuoden 2022 aikana. Toivo maailmantalouden palautumisesta pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle karisi kevään aikana, kun Venäjä aloitti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssotansa. Sodan seurauksena energian ja ruoan maailmanmarkkinahinnat lähtivät voimakkaaseen nousuun ja aiheuttivat odottamattoman nopean inflaation kasvun loppuvuoden aikana.

Näkyvätkö yrityksemme arvot kulttuurissamme vai onko kyseessä markkinointikikka?

12.12.2022, Blogi

Miten määritetään hyvät ja toimivat arvot? Vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys – no näistähän puhutaan paljon ja ne saavat huomiota, kun työpaikoilla keskustellaan arvoista. Hyviä arvoja, todellakin, ja varmasti tärkeitä näkökulmia monelle. Kysymykseni kuuluukin: ovatko nämä sellaisia arvoja, että jokainen työpaikalla ymmärtää, miten ne liittyvät omaan toimintaan ja miten arvojen mukaisen toiminnan toteutumista mitataan?

Onko vastuullista sijoittaa puolustusteollisuuteen?

8.11.2022, Blogi

Yritysvastuu on tätä nykyä olennainen osa instituutiosijoittajan ydintoimintaa. Perinteisesti vastuullista sijoitustoimintaa on toteutettu negatiivisen seulonnan eli vastuuttomiksi katsottujen sijoituskohteiden poissulkemisen avulla. Voiko sota Ukrainassa muuttaa sijoittajien asennoitumista poissulkemiseen vastuullisen sijoittamisen työkaluna?

Onko työeläkejärjestelmän rahoitus kestävällä pohjalla?

13.10.2022, Blogi

Viime syksynä 2021 Eläketurvakeskus julkaisi professori Torben M. Andersenin laatiman kansainvälisen arvion Suomen eläkejärjestelmän vahvuuksista ja haasteista. Andersen piti Suomen mallia vankkana ja hyvin toimivana, mutta mainitsi, että rahoituksen kestävyys kohtaa haasteita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Työurani palkitsevimmat kehityskeskustelut

23.9.2022, Blogi

Ei, en puhu nyt palkka- tai tuloskeskusteluista, mitkä toki nekin ovat osaa Veritaksen kehityskeskusteluprosessia. Tässä blogissa haluan erityisesti pohtia motivaatio- ja osaamiskeskusteluita, jotka sain kokea tiimini kanssa kesän aikana.

YELpeys ja ennakkoluulo

15.8.2022, Blogi

Keskustelu YELin uudistamisesta ja tarkemmin sanottuna eduskuntakäsittelyä odottavasta hallituksen esityksestä on käynyt melko kiivaana. Ja hyvä niin, kyse on kuitenkin merkittävän ihmisjoukon, yrittäjien, eläke- ja sosiaaliturvasta.

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen

15.6.2022, Blogi

Mielenterveysongelmat näkyvät tilastoissa niin työkyvyttömyyseläkkeiden kuin sairauspoissaolojen nousuna erityisesti nuorten ja keski-ikäisten naisten osalta. Valitettavan usein työpaikalla reagoidaan vasta, kun mieli on jo niin kuormittunut, ettei henkilö enää jaksa omassa työssään, vaan sairastuu tai pahimmassa tapauksessa joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle.  

Mistä työyhteisössänne tänään puhutaan?

3.3.2022, Blogi

Ukrainan sodasta keskustellaan nyt työpaikoillakin – pommeista, ydinaseista ja sodan aiheuttamista kärsimyksistä. Kuvat ja videot räjähtävistä pommeista, romahtaneista taloista, loukkaantuneista ja kodittomista ovat sosiaalisen median välityksellä iskostuneet ajatuksiimme hyvinkin todellisena.

Perhe-eläkeuudistus parantaa lapsen turvaa

30.12.2021, Blogi

Eduskunta on marraskuussa 2021 vahvistanut hallituksen esityksen työeläkejärjestelmän perhe-eläkelainsäädännön uudistamisesta. Uusi lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2022 alkaen.

Kaikki tapahtumat