Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentulosi, jos pitkäkestoinen työkyvyn alenema aiheuttaa ansiotasosi laskemisen.

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat:

 • täysi työkyvyttömyyseläke
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki
 • osakuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osaeläkkeenä, riippuen jäljellä olevasta työkyvystäsi. Työkykyysi ottaa kantaa lääkäri. Jos työkykyä on jäljellä vain vähän tai ei lainkaan, eläke myönnetään täysimääräisenä. Jos taas pystyt työskentelemään jossain määrin eläkkeen rinnalla, eläke myönnetään osittaisena.

Huomioithan, että osittainen eläke voi alkaa vasta, kun ansiosi ovat alentuneet 60 prosenttiin edeltäneestä ansiotasostasi. Yrittäjän on osittaisen eläkkeen saamiseksi supistettava yrittäjätoimintaansa 60 prosenttiin kokoaikatyöskentelystä.

Terveydentilastasi riippuu, myönnetäänkö työkyvyttömyyseläke määräaikaisena vai toistaiseksi voimassa olevana. Jos työkyky on mahdollista palauttaa hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden avulla, eläke myönnetään määräaikaisena. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi. Osakuntoutustukea voit saada, jos työkykysi on määräaikaisesti alentunut, mutta se riittää edelleen osa-aikaiseen työskentelyyn.

Työkyky alentunutTyökykyä jäljellä vähän tai ei lainkaan
Työkyky mahdollista palauttaaOsakuntoutustukiKuntoutustuki
Työkykyä ei voida palauttaaOsatyökyvyttömyyseläkeTäysi työkyvyttömyyseläke

Kenelle työkyvyttömyyseläkettä?

Voit saada työkyvyttömyyseläkettä, jos

 • työkykysi on alentunut vamman tai sairauden vuoksi vähintään vuoden ajaksi
 • et ole vielä täyttänyt ikäluokkasi alinta eläkeikää.

Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä Kelan sairauspäivärahan päätyttyä.
Jos siis olet vasta sairastunut, ota ensimmäiseksi yhteyttä Kelaan sairauspäivärahan saamiseksi. Lisätietoja sairauspäivärahasta löydät Kelan verkkosivuilta

Jotta voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, tarvitset lääkärin kirjoittaman B-lausunnon terveydentilastasi. Sen jälkeen Veritaksen asiantuntijalääkäri arvioi terveydentilasi vaikutuksen työkykyysi. Terveydentilan lisäksi tilanteesi arvioimisessa huomioidaan mm. ikäsi, koulutuksesi ja työkokemuksesi.

Eläkkeesi käsitellään oikeudenmukaisesti

Työkyvyttömyyseläkeiden käsittelyn lähtökohtana on lainmukaisuus ja hakijoiden yhdenvertaisuus. Eläkeratkaisut perustuvat työeläkelakeihin, ja asian käsittelyyn osallistuu eläkekäsittelijän ohella asiantuntijalääkäri. Työeläkealalla noudatetaan yhtenäistä ratkaisulinjaa, jota ohjeistetaan sekä seurataan. Eläkkeen hakijana sinulla on laaja ja helposti toteutettava oikeus hakea muutosta päätökseen, jos et ole siihen tyytyväinen.

Kuinka kauan työkyvyttömyyseläkettä maksetaan?

Täysi työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka, jolloin se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläke on samansuuruinen kuin työkyvyttömyyseläke, paitsi jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ja ansainnut näin lisää eläkettä. Eläkkeen rinnalla kertynyt uusi eläke pitää hakea erikseen maksuun.

Määräaikaisille eläkkeille (kuntoutustuelle ja osakuntoutustuelle) voidaan myöntää jatkoa, jos se on hoidon tai kuntoutuksen vuoksi tarpeen. Voit hakea jatkoa lähettämällä Veritakseen uuden ajankohtaisen B-lääkärinlausunnon.

Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentely

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansiorajasi puitteissa.

Pääsääntö on, että täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ansiot saavat olla enintään 40 % ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 60 % aikaisemmista ansioista. Ansioraja on kuitenkin aina vähintään Kelan täyden takuueläkkeen määrän suuruinen (922,42 euroa kuukaudessa vuonna 2023). Voit tarkistaa oman ansiorajasi eläkepäätöksestäsi.

Voit harjoittaa työkyvyttömyyseläkkeellä myös yritystoimintaa. Jos yrittäjän työtulosi jää alle YEL minimirajan 8575,45 euroa vuodessa (vuonna 2023), sinun ei ole pakko ottaa yrittäjän eläkevakuutusta. Jos työskentelet enemmän ja tulet vakuuttamisvelvolliseksi, pätevät eläkepäätöksessäsi ilmoitetut ansiorajat.

Kerrytät työkyvyttömyyseläkkeellä työskentelyn aikana myös uutta eläkettä itsellesi. Voit hakea tätä uutta eläkettä, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työsuhteesi jatkuu vanhuuseläkkeen rinnalla, hae tämän lisäkertymää kuitenkin vasta työskentelyn päätyttyä.

Jos ansiorajasi ylittyy

Jos ansiorajasi ylittyy, ole meihin pikaisesti yhteydessä. Jos aloitat esimerkiksi kokoaikaisen työskentelyn työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi, eläke on mahdollista keskeyttää (jättää lepäämään) vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa myös osatyökyvyttömyyseläkkeeksi.

Jos työskentet alle kaksi vuotta, työkyvyttömyyseläkkeesi maksu jatkuu. Jos taas palaat pysyvästi työelämään, eläkkeesi päättyy.

Tulevan ajan eläkkeenosa täydentää työkyvyttömyyseläkkeen määrää

Jos sairastut, etkä pysty työskentelemään tavalliseen tapaan, kertyy sinulle uutta eläkettä vähemmän. Jotta sairastuminen ei aiheuttaisi ansiotason romahtamista, työkyvyttömyyseläkkeen laskenta poikkeaa normaalista ansioihin perustuvasta laskennasta.

Eläkkeen laskennassa ovat mukana ne ansiot, jotka olet ansainnut ennen sairastumista. Sen lisäksi työkyvyttömyyseläkkeessä on mukana tulevan ajan eläkeosa, joka korvaa työkyvyttömyyden vuoksi työansioista pois jäävää eläkekertymää. Tulevan ajan eläkkeen laskenta pohjautuu viimeisten työvuosien keskiarvoansioihin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osakuntoutustuen määrä on puolet täysimääräisestä eläkkeestä.

Näin haet työkyvyttömyyseläkettä

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä kätevästi verkkopalvelumme kautta. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitse henkilökohtaiset verkkopankkitunnuksesi.

Halutessasi voit täyttää paperilomakkeen ja lähettää sen meille postitse. Tarkemmat ohjeet löydät Lomakkeet-sivulta.

Ota nämä asiat huomioon työkyvyttömyyseläkettä hakiessa

 • Jätä työkyvyttömyyseläkehakemus viimeistään 3-4 kuukautta ennen kuin sairauspäivärahasi loppuu.
  • Jos sairauspäivärahasi kuitenkin ehtii loppua ennen kuin olet saanut päätöksemme, voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon saadaksesi työttömyyspäivärahaa.
 • Kun haet työkyvyttömyyseläkettä, tutkimme myös oikeutesi työeläkekuntoutukseen.
 • Toimita hakemuksen liitteeksi
  • Lääkärin B-lausunto
  • Liite U, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla. Voit täyttää U-liitteen verkkopalvelussamme.
 • Samalla hakemuksella voit hakea myös kansaneläkettä Kelasta tai eläkettä ulkomailta.
 • Jos saat kuntoutustukea ja haet sille jatkoa, hakemukseksi riittää uusi B-lääkärinlausunto.

Lähetä lausunnot ja liitteet meille verkkopalvelumme kautta.

Ohjeita liitteiden lähettämiseen löydät täältä.