Eläketurvaa työntekijöillesi

TyEL-vakuutus – Eläketurvaa työntekijöillesi

Työeläkevakuutus on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, joka kattaa kaiken ansiotyön. Kaikki työ on vakuutettava, myös kotitalouden palkkaamat työntekijät. Kotitalouksia koskevat samat säännöt ja maksut kuin muitakin työnantajia. Jos maksat palkkaa vain satunnaisesti, olet tilapäinen työnantaja. Työeläke antaa turvaa, kun ansiot vähenevät tai loppuvat vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi. Yksityisen työnantajan palveluksessa tehty työ vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Työnantaja hankkii vakuutuksen ja tilittää työnantajan sekä työntekijän TyEL-maksun eläkeyhtiöön.

Työeläkevakuutus on otettava, jos työntekijä

 • On täyttänyt 17 vuotta
 • Ansaitsee vähintään 62,88 euroa kuussa (2022)
 • On alle 68-, 69- tai 70-vuotias (yläikäraja vaihtelee syntymävuoden mukaan).

TyEL-maksu

 • 25,85 % työntekijöiden palkasta (2022)
 • Työntekijän maksuosuus on
 • 17–52-vuotiailla 7,15 % palkasta
 • 53–62-vuotiailla 8,65 % palkasta
 • 63–67-vuotiailla 7,15 % palkasta
 • Työnantaja pidättää työntekijän työeläkemaksun palkanmaksun yhteydessä
 • Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa TyEL-vakuutusmaksuprosentin vuosittain.

Mitä työeläkevakuutuksella saa?

Työeläkejärjestelmän etuuksiin kuuluvat:

 • Ammatillinen kuntoutus
 • Työkyvyttömyyseläke
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Vanhuuseläke
 • Perhe-eläke
 • Työuraeläke

Työeläkevakuutus on osa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää, jonka tarkoituksena on taata kohtuullinen toimeentulo kaikissa elämäntilanteissa.

Työnantajat, huomio!

Kun palkkaat työntekijöitä, sinun tulee huolehtia heidän vakuuttamisestaan sekä ennakonpidätysten ja vakuutusmaksujen maksamisesta.

 • Työntekijän eläkevakuutus TyEL Maksetaan työeläkeyhtiölle
 • Tapaturmavakuutus Maksetaan vahinkovakuutusyhtiölle
 • Ryhmähenkivakuutus Laskutetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä
 • Työttömyysvakuutusmaksu Maksetaan Työllisyysrahastolle
 • Sairausvakuutusmaksu Maksetaan Verohallinnolle työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä

Milloin työeläkevakuutus hankitaan?

Työantajan on huolehdittava eläketurvasta viimeistään palkanmaksun jälkeen, ennen kuin palkka ilmoitetaan tulorekisteriin välttyäkseen laiminlyöntimaksulta. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, jos työnantaja ei ole järjestänyt eläketurvaa viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.

Mistä ja miten työeläkevakuutus hankitaan?

Työnantaja saa vapaasti valita, missä eläkelaitoksessa järjestää työntekijöidensä eläketurvan. Ota eläkevakuutus kätevästi verkkosivuillamme tai kysy lisätietoja numerosta 010 195 600.