Henkilöasiakkaan verkkopalvelun käyttöehdot

Käyttötarkoitus

Kirjautumalla Veritaksen verkkopalveluun (jäljempänä verkkopalvelu) ja hyväksymällä nämä käyttöehdot, eläke- tai kuntoutusetuuden hakija tai saaja (jäljempänä henkilöasiakas) voi käyttää verkkopalvelua eläke- tai etuusasiansa hoitamiseen. Erillistä käyttäjäsopimusta ei edellytetä henkilöasiakkaalta.

Verkkopalvelussa henkilöasiakas voi ilmoittaa tilinumeromuutoksesta, tehdä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvän matkakuluhakemuksen, tilata työeläkekortin, tilata todistuksen eläkkeen tai etuuden määrästä, tarkastaa asiansa käsittelyvaiheen sekä tarkastella aiempia palvelun kautta tapahtuneita asiointejaan. Lisäksi verkkopalvelun kautta henkilöasiakkaan on mahdollista siirtyä täyttämään sähköinen eläke- tai kuntoutushakemus sekä tarkastella sähköistä työeläkeotetta. Verkkopalvelun kautta henkilöasiakas ja Veritaksen henkilökunta voivat myös viestiä keskenään ja henkilöasiakkaan on mahdollista toimittaa liitteitä. Henkilöasiakas vastaa palveluun ilmoittamistaan tiedoista sekä palvelussa tekemistään muutoksista.

Sisäänkirjautuminen ja rekisteröityminen

Verkkopalveluun kirjautuminen edellyttää tunnistautumista henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Henkilöasiakas sitoutuu säilyttämään verkkopalvelun käyttöön liittyviä tunnistautumistietoja huolellisesti ja erillään toisistaan niin, etteivät ne joudu sivullisten tietoon. Tunnusten katoamisesta on ilmoitettava välittömästi Veritakselle.

Verkkopalveluun kirjautumisen yhteydessä käyttäjältä edellytetään rekisteröitymistä palveluun ilmoittamalla voimassa oleva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Käyttäjä vastaa ilmoittamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Niiden henkilöiden osalta, jotka kirjautuvat verkkopalveluun ja joilla ei ole eläke- tai etuusasiaa Veritaksessa, tietoja säilytetään 12 kuukautta kirjautumisesta.

Käytettävyys

Veritas määrittää ja päättää, mitkä ovat palvelun käytön edellyttämät tekniset vaatimukset ja voi muuttaa niitä tarvittaessa. Veritas pyrkii siihen, että palvelu on käytettävissä yleisimmillä käytössä olevilla laitteilla ja käyttöjärjestelmillä ja ohjelmistoilla sekä riittävän nopealla tietoliikenneyhteydellä. Henkilöasiakkaan velvollisuutena on varmistaa laitteidensa ja ohjelmistojen toimivuus palvelua käytettäessä.

Veritas pyrkii siihen, että palvelu on henkilöasiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi.

Mahdollisista välttämättömistä huoltokatkoksista palvelun aukioloaikoina pyritään tiedottamaan etukäteen verkkopalvelussa. Henkilöasiakas hyväksyy, että palvelu saattaa kuitenkin milloin tahansa olla tilapäisesti pois käytöstä. Veritaksella on oikeus sulkea palvelu tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi huollon, laitteistoasennuksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Veritaksella on myös oikeus sulkea käyttöoikeus ja palvelu ilman etukäteisilmoitusta, mikäli henkilöasiakkaan tai käyttäjän käyttämät laitteet, tietokoneohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietosuojaa, tietoturvallisuutta tai salassapitoa.

Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Veritaksen asiakaspalveluun:

Tilinumeromuutosten, työeläkekortin tilaamista ja eläkkeen tai etuuden maksua koskevien todistusten osalta

Matkakulukorvausten ja työeläkekuntoutusasian käsittelyvaiheen osalta

Asian käsittelyvaiheen osalta / vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke ja perhe-eläke

Asian käsittelyvaiheen osalta / työkyvyttömyyseläkkeet

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8.00–16.00.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta

Verkkopalvelun kautta annetut tiedot ovat henkilöasiakasta sitovia. Henkilöasiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Henkilöasiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

Tietoturva

Henkilöasiakas ja Veritas vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty, sekä kumpikin omalta osaltaan myös siitä, että henkilötietoja käsitellään niiden toimesta riittävän huolellisesti ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen niin, että tietosuoja turvataan.

Verkkopalvelun tietoliikenneyhteys sekä palvelussa tapahtuva viestintä ovat SSL-salaustekniikalla suojattuja. Veritas ei vastaa tietoturvariskien (esim. tietokonevirusten) eikä kolmannen osapuolen (esim. Suomi.fi) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Veritas ei myöskään vastaa vahingosta, joka asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tietoverkossa tiedon häviämisestä tai muuttumisesta.

Käyttöä koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Veritaksella on oikeus kerätä (mm. evästeitä käyttämällä) verkkopalvelun käyttöä koskevia yleisiä tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä tai käyttäjää. Tietojen keräämiseen käytetään muun muassa Google Analytics -työkalua.

Verkkopalvelu ei toimi, jos käyttäjä estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksiaan.

Palvelun tuottamiseen liittyvät oikeudet

Palvelun tekijänoikeudet kuuluvat Veritakselle. Veritaksella on oikeus tehdä palvelun sisältöön ja toiminnallisuuksiin muutoksia sekä muuttaa palvelun käyttöehtoja.

Kustannukset

Verkkopalvelu on henkilöasiakkaalle ilmainen. Asiakas hankkii itse palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset, verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot sekä vastaa niiden kustannuksista ja ajantasaisuudesta sekä tietoturvasta.

Vastuunrajoitukset

Veritas ei vastaa palvelun sisältämien tietoaineistojen perusteella henkilöasiakkaan tekemien päätösten oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Veritas ei myöskään vastaa asiakkaan verkkopalvelun käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Veritas ei takaa palvelun käytön keskeytyksettömyyttä, häiriöttömyyttä eikä virheettömyyttä. Veritas ei myöskään vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa verkkopalvelun toimintaa kohtuuttomasti vaikeuttava ylivoimainen este tai muu vastaava syy.

Veritas ei vastaa palveluun liittyvien kolmansien osapuolien tuottamien toiminnallisuuksien (kuten Suomi.fi) toiminnasta, käyttökatkoista tai häiriöistä. Näihin sovelletaan kunkin palveluntarjoajan mahdollisia omia käyttöehtoja.

Tietosuoja Veritaksessa

Osoitteessa www.veritas.fi/tietosuoja kerromme, mitä henkilötietoja me rekisteröidyistämme keräämme ja miten me tietoja käsittelemme.

Sovellettava laki

Verkkopalvelun käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.