YEL- ja TyEL-asiakkaan verkkopalvelun käyttöehdot

Käyttötarkoitus

Solmimalla käyttäjäsopimuksen Veritas Eläkevakuutuksen (jäljempänä Veritas) työnantaja- ja yrittäjäasiakas (jäljempänä asiakas) voi antaa yhdelle tai useammalle käyttäjälle oikeuden katsella tai päivittää työeläkevakuutuksensa/-vakuutustensa tietoja Veritaksen YEL- ja TyEL-asiakkaan verkkopalvelussa (jäljempänä verkkopalvelu) sekä hyödyntää palvelusta löytyviä työhyvinvoinnin työkaluja. Asiakas voi käyttää verkkopalvelua myös mobiililaitteelle ladattavalla Veritas-sovelluksella (jäljempänä mobiilisovellus).

Verkkopalvelussa käyttäjä voi mm.

  • TyEL-vakuuttajana selata työsuhdetietoja ja tulostaa todistuksia
  • YEL-asiakkaana tulostaa todistuksia, seurata maksutilannetta ja ehdottaa muutosta maksutapaan tai YEL-työtuloon
  • viestiä oman vakuutusneuvojan kanssa
  • kehittää omaa ja yrityksensä työhyvinvointia kattavan työhyvinvoinnin työkalupakin avulla.

Asiakas on vastuussa käyttäjän palveluun ilmoittamista tiedoista sekä hänen palvelussa tekemistään muutoksista.

Käyttöoikeus

Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja vakuutuskohtainen. Asiakas vastaa siitä, että jokaiselle käyttäjälle hankitaan henkilökohtaiset käyttöoikeudet. Asiakas myös määrittelee kunkin käyttäjän käyttöoikeuksien laajuuden.

YEL-vakuutukseen liittyvät käyttöoikeudet voi antaa ja määritellä vain vakuutettu yrittäjä itse. TyEL-vakuutukseen liittyvät käyttöoikeudet voi antaa ja määritellä henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus.

Yrittäjän eläkelain mukaiseen YEL-vakuutukseen liittyvillä käyttöoikeuksilla asiakas valtuuttaa käyttäjän katselemaan tai katselemaan ja päivittämään henkilökohtaisia YEL-vakuutustietojaan sekä lukemaan vakuutukseen liittyviä viestejä.

Työntekijän eläkelain mukaiseen TyEL-vakuutukseen liittyvillä käyttöoikeuksilla asiakas valtuuttaa käyttäjän katselemaan tai katselemaan ja päivittämään työeläkevakuutukseen liittyviä tietoa. Palkkailmoitukset tehdään 1.1.2019 alkaen kansalliseen tulorekisterijärjestelmään.

Käyttäjälle on mahdollista antaa myös käyttöoikeudet pelkästään työhyvinvoinnin kehittämiseen tarkoitettuihin työkaluihin ja materiaaleihin.

Asiakas vastaa siitä, että käyttöoikeudet lakkautetaan välittömästi käyttäjältä, joka työsuhteen päättymisen, työtehtävien muuttumisen tai muun syyn vuoksi ei enää ole oikeutettu verkkopalvelun käyttämiseen. Käyttöoikeuksien muutosilmoituksen voi tehdä yrittäjä (YEL-vakuutus) tai henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus (TyEL-vakuutus). Ilmoitus on tehtävä Veritakselle kirjallisesti, esimerkiksi verkkopalvelun viestinä.

Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen

Verkkopalveluun kirjaudutaan vahvalla henkilökohtaisella tunnistautumisella suomi.fi-tunnistautumispalvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään tarkistamaan omat tietonsa. Rekisteröitymisessä käyttäjän tiedot tallentuvat verkkopalveluun. Rekisteröityä tarvitsee vain kerran.

Asiakas ja hänen valtuuttamansa käyttäjät sitoutuvat säilyttämään verkkopalvelun käyttöön liittyvät tunnukset huolellisesti ja erillään toisistaan niin, etteivät ne joudu sivullisten tietoon. Tunnusten katoamisesta on ilmoitettava välittömästi Veritakselle.

Mobiilisovelluksen käyttöönotto

Asiakas ja hänen valtuuttamansa käyttäjät voivat ladata Veritas-mobiilisovelluksen AppStore- ja Google Play -sovelluskaupoista. Mobiilisovellukseen kirjaudutaan vahvalla henkilökohtaisella tunnistautumisella suomi.fi-tunnistautumispalvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tämän jälkeen kirjautuminen tapahtuu sormenjälki- tai kasvotunnistuksella tai erillisellä omalla PIN-koodilla laitteesta riippuen. Tietoturvasyistä sovellus vaatii uusimaan vahvan tunnistautumisen kerran vuodessa ja sovellus on käytettävissä samalla käyttäjällä enintään kolmella mobiililaitteella.

Mobiilisovelluksen käyttäjä huolehtii ja vastaa, ettei sivullinen voi käyttää verkkopalvelua hänen mobiililaitteellaan. Mobiililaitteen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi Veritakselle. Käyttäjän tulee itse viipymättä poistaa käyttäjän tunnukseen liittyvät mobiilitunnistautumiset verkkopalvelun käyttäjätiedoista tai ilmoituksen saatuaan sen voi tehdä myös Veritas asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Käytettävyys

Mahdollisista välttämättömistä huoltokatkoksista palvelun aukioloaikoina pyritään tiedottamaan etukäteen verkkopalvelussa.

Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Veritaksen asiakaspalveluun:

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8.00–16.00.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta

Verkkopalvelun kautta annetut tiedot ovat asiakasta sitovia. Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta ja säädettyjen määräaikojen noudattamisesta.

Tietoturva

Asiakas ja Veritas vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty. Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan myös siitä, että henkilötietoja käsitellään riittävän huolellisesti ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen niin, että tietosuoja turvataan.

Verkkopalvelun tietoliikenneyhteys sekä palvelussa tapahtuva viestintä ovat SSL-salaustekniikalla suojattuja. Veritas ei vastaa tietoturvariskien (esim. tietokonevirusten) eikä kolmannen osapuolen (Suomi.fi, Paytrail) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Veritas ei myöskään vastaa vahingosta, joka asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tietoverkossa tiedon häviämisestä tai muuttumisesta. Ks. ohjeet ja suositukset www.veritas.fi.

Käyttöä koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Veritaksella on oikeus kerätä (mm. evästeitä käyttämällä) verkkopalvelun käyttöä koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Tietojen keräämiseen käytetään muun muassa Google Analytics -työkalua.

Verkkopalvelu ei toimi, jos käyttäjä estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksiaan.

Palvelun tuottamiseen liittyvät oikeudet

Palvelun tekijänoikeudet kuuluvat Veritakselle. Veritaksella on oikeus tehdä palveluun muutoksia.

Kustannukset

Verkkopalvelu on asiakkaalle ja käyttäjille ilmainen. Asiakas hankkii itse palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset, verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot sekä vastaa niiden kustannuksista ja ajantasaisuudesta.

Vastuunrajoitukset

Veritas ei vastaa Verkkopalvelun käyttöön liittyvistä vahingoista. Veritas ei takaa palvelun käytön keskeytyksettömyyttä ja häiriöttömyyttä. Veritas ei myöskään vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa verkkopalvelun toimintaa kohtuuttomasti vaikeuttava ylivoimainen este tai muu vastaava syy.

Veritas ei vastaa palveluun liittyvien kolmansien osapuolien tuottamien toiminnallisuuksien (kuten Suomi.fi, Paytrail) toiminnasta, käyttökatkoista tai häiriöistä. Näihin sovelletaan kunkin palveluntarjoajan mahdollisia omia käyttöehtoja.

Sopimuksen muuttaminen

Veritas pidättää oikeuden muuttaa tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Veritaksen verkkosivuilla osoitteessa www.veritas.fi. Mikäli asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, hän ei voi käyttää verkkopalvelua.

Sopimuksen irtisanominen

Käyttäjäsopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin asiakkaan viimeinen sopimuksessa tarkoitettu vakuutus on voimassa Veritaksessa. Kun asiakkaan vakuutus päättyy, päättyy myös käyttäjän oikeus käyttää näiden sopimusehtojen mukaisia palveluja tämän vakuutuksen osalta.

Sopijapuoli voi myös kirjallisesti irtisanoa käyttäjäsopimuksen päättymään välittömästi. Tällöin asiakkaan vakuutukset ovat edelleen voimassa, mutta verkkopalvelun käyttö päättyy. Käyttäjiä voidaan lisätä ja poistaa käyttäjäsopimusta irtisanomatta.

Veritas voi kuitenkin lukita käyttäjän käyttöoikeudet ilman käyttäjäsopimuksen irtisanomista, jos käyttäjä toimii sopimuksen vastaisesti tai muuten sopimattomasti tai tietojen asianmukaisen käytön varmistaminen sitä vaatii.

Tietosuoja Veritaksessa

Osoitteesta www.veritas.fi/tietosuoja kerromme, mitä henkilötietoja me rekisteröidyistämme keräämme ja miten me tietoja käsittelemme.

Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kirjallista sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.