Pirta Toivonen hymyilee.

Perhe-eläkeuudistus parantaa lapsen turvaa

Pirta Toivonen

30.12.2021, Blogi

Eduskunta on marraskuussa 2021 vahvistanut hallituksen esityksen työeläkejärjestelmän perhe-eläkelainsäädännön uudistamisesta. Uusi lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2022 alkaen. Yksi uudistuksen keskeisimmistä tavoitteista on ollut parantaa lapsen turvaa huoltajan menehtyessä.

Muuttunut yhteiskunta, muuttuneet perheet

Perhe-eläkelainsäädäntöämme on viimeksi uudistettu 1990-luvulla. Noin kolmenkymmenen vuoden aikana käsitys perheestä on muuttunut melkoisesti, eikä laki kohdellut nykymuotoisia perheitä tasa-arvoisesti. Koska kyseessä on yhteisesti työeläkevaroista rahoitettava etuus, on kohtuullista, että myös siitä maksettavat eläkkeet jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikenlaisille perheille. Tavoitteisiin etuuksien kohdistamisesta lapsiperheille, sekä perheiden tasa-arvoisemmasta kohtelusta, pyritään uudistuksessa useammallakin eri tavalla.

Etuuksia kohdennetaan erityisesti lapsiperheille

Leskeneläkettä maksetaan jatkossa tietyin edellytyksin myös avoliiton perusteella, jos perheessä on alaikäisiä lapsia. Aiemmin lesket olivat oikeutettuja eläkkeeseen ainoastaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen perusteella ja tällöin monelta lapsiperheeltä jäi leskeneläkkeen osuus perhe-eläkkeestä saamatta. Avoleskien ottaminen mukaan leskeneläkkeen piiriin tasa-arvoistaa etuuden maksamista ja huomioi paremmin erilaiset lapsiperheet.

Lapseneläkettä 20-vuotiaaksi

Lapseneläkettä maksetaan uudistuksen jälkeen 20 ikävuoteen saakka, ja toisin kuin Kelan maksamassa lapseneläkkeessä, sillä opiskeleeko lapsi vai ei, ei ole merkitystä eläkkeen pääteikään. Ikävälillä 18–20 vuotta etuus maksetaan täysi-ikäisen lapsen omalle tilille.

Lapseneläkkeen lisäosa

Kenties suurimpana lapsen turvaa parantavana uudistuksena voidaan kuitenkin pitää lapseneläkkeen lisäosaa, joka maksetaan lapselle, jos perheessä ei ole leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä.

Leskeneläkkeen saamiselle on jatkossakin useita edellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta eläkettä voitaisiin maksaa. Jos leskeneläkkeen edellytykset eivät lapsen toisen huoltajan kohdalla täyty tai jos toista huoltajaa ei ole, maksetaan lapselle uudistuksen jälkeen lapseneläkkeen lisäksi leskeneläkkeen määrää vastaava lisäosa. Näin lapsen elatus huoltajan menehtyessä turvataan mahdollisimman hyvin, riippumatta siitä minkälainen perhetilanne lapsen vanhemmilla oli.

Lapseneläkkeen parannukset myös jo maksussa oleviin eläkkeisiin

Sekä lapseneläkkeen pääteiän nosto 20 ikävuoteen että lapseneläkkeen lisäosa tulevat voimaan myös sellaisiin lapseneläkkeisiin, jotka ovat maksussa lain voimaantullessa 1.1.2022. Toisin sanoen, jos lapseneläkettä tällä hetkellä saava lapsi täyttää 18 vuotta 1.1.2022 tai sen jälkeen, maksetaan hänelle lapseneläkettä automaattisesti 20-vuotiaaksi saakka. Myös oikeus lapseneläkkeen lisäosaan tarkistetaan, ja niihin lapseneläkkeisiin, joihin lisäosa kuuluu, tehdään korotus.

Tarkistukset ja muutokset tehdään työeläkeyhtiöiden toimesta automaattisesti eikä niitä tarvitse hakea.

Pirta Toivonen hymyilee.

Pirta Toivonen