Henkilökuva Veritaksen asiakkuusjohtaja Staffan Åbergista.

Yrittäjien eläkelain uudistaminen etenee – neljä nostoa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä

Staffan Åberg

29.11.2022, Blogi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön yrittäjän eläkelain uudistamisesta. Valiokunta on kuullut yrittäjiä ja ottanut ehdotuksessaan yrittäjien huolet huomioon.

Valiokunnan ehdotukset vievät lakiuudistusta oikeaan suuntaan. Uudistuksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. On myös tärkeää varmistaa, että yrittämisen edellytykset säilyvät Suomessa jatkossakin. Suomi tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjiä.

1. Työtulo määritellään kokonaisarvion perusteella

Lakiehdotuksessa mainittiin, että työtulomäärittelyn lähtökohtana käytettäisiin yrittäjän toimialan mediaanipalkkaa. Tämä herätti yrittäjien keskuudessa suurta huolta, vaikka esityksessä mainittiinkin, että eläkeyhtiön pitäisi ottaa huomioon myös muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotusta muutetaan niin, että säännöksen sanamuoto ohjaa eläkelaitosta kokonaisarvion tekemiseen. Työtulo määritellään siis kokonaisarvion perusteella, ja mediaanipalkka pysyy mukana yhtenä määrittelyyn vaikuttavana tekijänä.

2. Aloittavat yrittäjät huomioidaan

Valiokunta on nostanut esille, että yritystoiminnan alkuvaiheessa ei välttämättä synny tulosta. Ei ole kohtuullista, että aloittavien yrittäjien kohdalla mediaanipalkkaa käytettäisiin kaavamaisesti.

3. Eläkemaksujen korotuksille määritellään katto

Valiokunta haluaa varmistaa, että YEL-maksujen korotukset eivät ole yrittäjille kohtuuttomia. Valiokunta on esittänyt muutosten vaikutusten kohtuullistamista ja jaksottamista pidemmälle aikavälille. Korotuksia koskevat rajoitukset olisivat voimassa kahden tarkastelujakson ajan eli yhteensä kuusi vuotta. Tänä aikana työtuloa voitaisiin kahdella tarkistuskierroksella eli kuuden vuoden aikana nostaa korkeintaan 8 000 euroa.

4. Yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä jatketaan

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä: valiokunta pitää tärkeänä, että yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä jatketaan.

Tähän toiveeseen on helppo yhtyä. Yrittäjät ansaitsevat arvoisensa eläkejärjestelmän.

Avainsanat:

Henkilökuva Veritaksen asiakkuusjohtaja Staffan Åbergista.

Staffan Åberg

  • Asiakkuusjohtaja