Ajattelitko jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen vuodenvaihdetta? Hae eläkettä viimeistään 30.11.

24.11.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Työeläkkeisiin on vuodenvaihteessa tulossa indeksikorotus, joka on saanut erityisesti 61–63-vuotiaat harkitsemaan eläkkeelle jäämistä. Hakemuksia on tullut syksyn aikana selvästi normaalia enemmän.

Erityisesti osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle haluavien määrä on kasvanut voimakkaasti.

”Osittaista vanhuuseläkettä ei voida myöntää takautuvasti. Hakemus on jätettävä viimeistään 30.11., jotta eläke voisi alkaa 1.12.2022 ja siihen tehtäisiin 6,8 prosentin korotus vuodenvaihteessa”, muistuttaa Veritaksen eläkeasiantuntija Pirta Toivonen.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 61-vuotiaana.

”Osittaisesta vanhuuseläkkeestä ei tarvitse erikseen sopia työnantajan kanssa, jos työskentelyä aikoo jatkaa normaalisti.”

Osittainen vanhuuseläke pienentää tulevaa eläkettä

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voi nostaa 25 tai 50 prosenttia kertyneestä vanhuuseläkkeestä.

”Jos osittaista eläkettä hakee varhennettuna, pienentää varhennusvähennys pysyvästi eläkettä. Eläke pienenee 0,4 prosenttia jokaista varhennettua kuukautta kohti.”

Esimerkki:

Hakijan alin eläkeikä on 64 vuotta ja osittaista vanhuuseläkettä on haettu alkavaksi heti 61-vuotiaana. Hakijalle on kertynyt työeläkettä 1400 euroa.

Ansaittu työeläke: 1400 e
50 % työeläkkeestä: 700 e
Varhennusvähennys (36kk x 0,4 % = 14,4 %): -100, 80 e
Eläkkeen määrä: 599,20 e

Eläkkeen määrästä vähennetään myös elinaikakertoimen vaikutus. Hakijan kannattaa lisäksi huomioida, että osittainen vanhuuseläke on verotettavaa tuloa. Verotus voi kiristyä, jos tulot eläkkeen myötä kasvavat.

Päätöstä eläkkeelle jäämisestä ei kannata tehdä hätiköiden tai pelkästään indeksikorotuksen vuoksi.

”Olemme jo huomanneet, että kiireessä tehty päätös on alkanut mietityttää ja asiakkaat ovat kyselleet tarkempia tietoja eläkkeestä vasta hakemisen jälkeen. Usein tarkempi tutustuminen asiaan kuitenkin vahvistaa päätöstä”, Toivonen kertoo.

Jos hakijan mieli muuttuu, on osittainen varhennettu vanhuuseläke mahdollista peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa eläkeyhtiöön kirjallisesti.

Lue myös: Osittain varhennettu vanhuuseläke