Har du planer på att gå i partiell ålderspension innan årsskiftet? Ansök om pension senast 30.11.

24.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionen höjs med en indexförhöjning vid årsskiftet, och detta har fått speciellt 61–63-åringar att överväga att gå i pension. Märkbart fler ansökningar har kommit in än normalt.

Speciellt antalet personer som vill gå i partiell förtida ålderspension har ökat märkbart.

”Partiell förtida ålderspension går inte att bevilja på efterhand. Ansökan måste lämnas in senast 30.11, så att pensionen kan inledas 1.12.2022 och höjas med 6,8 procent vid årsskiftet”, påminner Veritas pensionsspecialist Pirta Toivonen.

För att vara berättigad till partiell förtida ålderspension, bör man ha fyllt 61 år.

”Gällande förtida ålderspension behöver man inte komma överens om med arbetsgivaren, ifall man planerar på att fortsätta arbeta som vanligt.”

Partiell förtida ålderspension minskar på den kommande pensionen

Som partiell förtida ålderspension kan man lyfta 25 eller 50 procent av den insamlade pensionen.

”Om man söker partiell förtida ålderspension, minskas pension permanent med 0,4 procent för varje tidigarelagd månad.”

Exempel:

Ansökandes lägsta pensionsålder är 64 å och partiell ålderspension har ansökts att inledas direkt då personen fyller 61 år. Ansökande har samlat in en ålderspension på 1400 euro.

Intjänad arbetspension 1400 e
50 % av arbetspensionen 700 e
Minskning av förtidspensionen -100,80 e
(36 mån x 0,4 % =14,4 %)
Pensionens belopp 599,20 e

Pensionsbeloppet minskas ytterligare med livslängdskoefficientens inverkan. Ansökande bör även lägga märke till att partiell ålderspensionär skattebelagd inkomst. Om inkomsten ökar i och med pensionen kan beskattningen påverkas.

Det lönar sig inte att göra förhastat beslut eller basera beslutet om att gå i pension endast på indexförhöjningen.

”Vi har märkt att ett beslut som gjorts förhastat har skapat funderingar och kunder har ställt frågor gällande pensionen först efter att de ansökt om pension. Oftast förstärks dock beslutet efter en närmare titt på ärendet”, säger Toivonen.

Om ansökande ändrar sig, kan partiell förtida ålderspension inhiberas inom tre månader från att beslutet har givits. Inhiberingen bör meddelas skriftligt till pensionsbolaget.

Läs även: Partiell förtida ålderspension.