Perhe-eläke uudistuu ensi vuonna

19.11.2021, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen perhe-eläketurvan uudistamisesta. Lakimuutosten tavoitteena on ajanmukaistaa perhe-eläketurva vastaamaan perheiden muuttuneita tarpeita. Lait tulevat voimaan 1.1.2022.

Uudistukset koskevat vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä, jotka jäävät leskeksi lain voimaantulon 1.1.2022 jälkeen.

”Jo maksussa oleviin leskeneläkkeisiin uudistus ei vaikuta. Sen sijaan joihinkin jo maksussa oleviin lapseneläkkeisiin tulee korotuksia. Lapsen perhe-eläkkeen määrä nousee tilanteissa, joissa perhe-eläkkeen saajana ei ole ollenkaan leskeä”, kertoo Pirta Toivonen Veritaksen eläkeneuvonnasta.

Uudistuksen pääkohdat:

1. Myös avopuolisot voivat saada leskeneläkettä

Jatkossa myös avoliitto voi oikeuttaa leskeneläkkeeseen, jos pariskunta on asunut yhdessä vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Leski saa avoliiton perusteella eläkettä siihen asti, kunnes nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

2. Aviopuolison leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi

Tulevat leskeneläkkeet myönnetään 10 vuoden määräajaksi. Eläke pysyy kuitenkin maksussa niin kauan kuin taloudessa on alaikäisiä lapsia.

3. Lapsen eläkeoikeus pitenee

Lapseneläkkeiden päättymisikä nousee 18 vuodesta 20 vuoteen.