Familjepensionen förnyas nästa år

19.11.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att reformera familjepensionsskyddet. Syftet med lagändringen är att se över familjepensionsskyddet så att man kan tillgodose familjernas förändrade behov. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Reformen är avsedd att gälla personer födda 1975 eller senare som blir änkor eller änklingar efter att lagen träder ikraft den 1 januari 2022.

”Reformen påverkar inte de efterlevandepensioner som redan är i utbetalning. Däremot höjs beloppet av en del barnpensioner som är i utbetalning. Barnpensionen höjs i sådana fall där det inte finns någon änka eller änkling som har beviljats efterlevandepension efter förmånslåtaren”, säger Pirta Toivonen från pensionsrådgivningen på Veritas.

Reformens huvudpunkter:

1. Även sambor kan få efterlevandepension

I fortsättningen har också sambor rätt till efterlevandepension om paret bott tillsammans i minst fem år och har ett gemensamt minderårigt barn. På basis av att paret bott tillsammans har änkan rätt till familjepension tills det yngsta av de gemensamma barnen fyller 18 år.

2. Efterlevandepension till gifta makar beviljas för viss tid

Framöver beviljas efterlevandepensionen för en period på 10 år. Pensionen betalas dock ut fortlöpande så länge det finns minderåriga barn i hushållet.

3. Barnens rätt till pension förlängs

Slutåldern för barnpensioner stiger från 18 till 20 år.