Carl Pettersson

Yrittäjän lakisääteinen eläke YEL – kehittää vai keskittää?

Carl Pettersson

18.12.2020, Blogi

Yrittäjien eläkkeet herättävät keskustelua. Työtulot määritellään yhä useammin matalalle tasolle. Seurauksena on, että yrittäjät saavat huonomman eläketurvan ja valtio joutuu avustamaan entistä isommilla summilla. Valtion puolelta on tuotu esille ajatus YEL-vakuuttamisen keskittämisestä. Tj Carl Petterssonin mielestä se on väärä tie. Asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden näkökulmasta keskittäminen ei ole hyvä vaihtoehto.

Tärkeä osa eläkeyhtiöiden toiminnasta on yrittäjien lakisääteisen eläketurvan hoitaminen. Monella yrittäjällä ei ole säännöllistä ja selkeää tuloa, vaan eläkemaksut määritellään niin sanotun työtulon mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että eläkeyhtiö määrittää yrittäjän työpanoksen arvon.

Tilastoissa näkyy trendi, jossa työtulot määritellään entistä matalammalle tasolle. Miksi?

Yksi syy on, että yhä useampi perustaa uuden yrityksen ja uusilla yrittäjillä on yleensä pienemmät työtulot. Toinen syy on, että yhä useampi toimii osa-aikayrittäjänä.

Yrittäjien keskuudessa on myös osittaista tyytymättömyyttä eläkevakuutukseen. Yleisin kritiikki on, että vakuutus tuntuu kalliilta ja jotkut ovat skeptisiä siitä, saadaanko maksetut rahat takaisin tarpeeksi hyvällä tuotolla.

Tässä ajatellaan usein väärin.

Eläkettä maksetaan loppuelämän ja YEL kattaa myös sosiaaliturvasi

Yrittäjän eläkevakuutusta ei tulisi ikinä verrata sijoituskohteeseen, joka ”tyhjennetään” jossain vaiheessa. Lakisääteisen eläkkeen osalta fakta on se, että eläke maksetaan loppuelämän ajan – riippumatta siitä, kuinka kauan elät. Karrikoidusti voisi sanoa, että tiedät todellisen tuoton eläkkeestäsi vasta kuolinpäivänäsi.

Moni yrittäjä on valitettavasti epätietoinen lakisääteisen eläkevakuutuksen ja yrittäjän muun sosiaaliturvan yhteydestä. Eläkevakuutuksen työtulon mukaan asetettu taso määrittää mm.

  • sairauspäivärahan
  • vanhempainpäivärahan
  • työttömyyspäivärahan

Moni tulee valitettavasti tietoiseksi tästä seikasta vasta sitten, kun nämä tilanteet tulevat omalla kohdalla vastaan.

Järjestelmä näyttää alijäämää – valtio ehdottaa keskittämistä

Viranomaiset ovat viime kuukausien aikana entistä voimakkaammin kritisoineet eläkeyhtiöitä siitä, että yrittäjien työtulo asetetaan yhä matalammalle tasolle.

Yrittäjien eläkejärjestelmässä on alijäämä – eläkkeitä maksetaan ulos enemmän kuin saadaan maksuja sisään – tämän takia valtion on avustettava järjestelmää kasvavalla summalla. Intressiä on siis siihen, että maksun taso olisi korkeampi. Huolta aiheuttaa myös se, jos yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan taso on liian matala.

Ratkaisuna tähän on valtion puolelta ehdotettu mahdollista yrittäjien eläketurvan keskittämistä.

Eläkeyhtiö on yrittäjien yhteistyökumppani, joka tukee, kun tukea tarvitaan

Uskon, että keskittäminen olisi huono ratkaisu maamme yrittäjille.

Eläkejärjestelmä on paljon muutakin kuin vakuutusmaksut ja maksettavat eläkkeet. Yrittäjän polulla on monta eri vaihetta. Joskus menee hyvin ja silloin on aikaa ja mahdollisuus käydä läpi eläke- ja vakuutusturvan tasoa ja tilannetta. Joskus menee huonommin ja silloin vaaditaan joustavuutta, maksusuunnitelmia ja ymmärrystä.

Osa yrittäjäurista päättyy onnellisesti, kun yrittäjä pääsee ansaitulle vanhuuseläkkeelle, mutta osalla voimat loppuvat kesken ennen kuin eläkeikä on saavutettu. Silloin saattaa tarvita kuntoutusta (jonka yrittäjän eläkevakuutus osittain kattaa) tai työkyvyttömyyseläkettä.

Yrittäjän eläkevakuutus on enemmän kuin kulu. Parhaassa tapauksessa eläkeyhtiö voi olla turvallinen ja tasapainoinen yhteistyökumppani läpi pitkän yrittäjäuran.

Kilpailu johtaa parempaan asiakaspalveluun ja matalampiin kustannuksiin kuin keskittäminen

Tämän takia yrittäjillä pitää olla mahdollisuus päättää, mikä yhtiö hoitaa heidän eläketurvansa. Kilpailu eläkeyhtiöiden välillä johtaa siihen, että kaikki yhtiöt tekevät parhaansa pitääkseen asiakkaansa tyytyväisinä ja houkutellakseen uusia asiakkaita. Kilpailu pitää myös kulut kohtuullisina. Näitä hyötyjä ei voisi saavuttaa keskittämisellä!

Yrittäjien eläkejärjestelmässä on puutteita – alijäämä on ongelma pitkällä tähtäimellä. Järjestelmää pitäisi myös kehittää niin, että yrittäjät kokevat saavansa tarpeeksi maksamiaan vakuutusmaksuja vastaan.

Tätä varten tarvitaan vuoropuhelua eläkeyhtiöiden, yrittäjien ja viranomaisten välillä. Tarvitsemme eläkeuudistuksen, joka koskee yrittäjäeläkettä, YEL:iä. Keskittäminen ei ratkaise ongelmia.

Carl Pettersson

Carl Pettersson

  • Toimitusjohtaja