Företagarens lagstadgade pension FöPL – utveckla eller monopolisera?

Carl Pettersson

18.12.2020, Blogg

Företagarnas pensioner väcker debatt. Arbetsinkomsten för FöPL fastställs allt oftare på en låg nivå. Det ger företagarna ett sämre pensionsskydd och gör att staten måste skjuta in stora summor för företagarnas pensioner. Från statens håll har man kastat fram ett förslag om att centralisera skötseln av företagarpensioner till en monopolanstalt. Veritas vd Carl Pettersson ser det som fel väg att gå. Varken kundbetjäningen eller kostnaderna gynnas av monopolisering, skriver han.

En viktig del av pensionsbolagens verksamhet är att sköta det lagstadgade pensionsskyddet för företagare, FöPL. Eftersom många företagare inte har en regelbunden och tydlig lönebetalning fastställs nivån för pensionsavgiften genom en så kallad arbetsinkomst. Det innebär att pensionsbolaget ska fastslå värdet på företagarens arbetsinsats.

Statistik visar en trend där arbetsinkomsten fastställs på en allt lägre nivå. Varför?

En orsak är att fler företag än tidigare grundas och nya företagare har ofta en lägre arbetsinkomst. En annan orsak är att allt fler är deltidsföretagare.

Men sanningen är också den att det bland företagarna finns ett visst missnöje med pensionsförsäkringen. Den vanligaste kritiken handlar om att den känns dyr och man är kritisk till om man kommer att få ut det man betalat in med tillräcklig avkastning.

Här tänker man ofta fel.

Pensionen betalas livet ut och FöPL utgör även ditt socialskydd

Företagarens pensionsförsäkring ska aldrig jämföras med en placeringsprodukt som man ”tömmer” under en viss tid. För den lagstadgade pensionen gäller det faktum att pensionen betalas ut från pensioneringen och under resten av ditt liv – oberoende av hur länge du lever. Karikerat kan man alltså säga att du vet den faktiska avkastningen för din egen del först på din dödsdag.

Det som tyvärr många företagare är omedvetna om är kopplingen mellan den lagstadgade pensionsförsäkringen och företagarens övriga socialskydd. Nivån på bland annat

  • sjukdagpenningen
  • föräldrapenningen
  • arbetslöshetsdagpenningen

är alla bundna till företagarens arbetsinkomst. Tyvärr blir många medvetna om detta faktum först när det är aktuellt för egen del.

Systemet visar ett underskott – staten föreslår centralisering

Myndigheterna har under de senaste månaderna i allt skarpare ordalag kritiserat pensionsbolagen för att man, enligt myndigheterna, fastslår företagarnas arbetsinkomst på för låg nivå.

Eftersom företagarnas pensionssystem har ett underskott – pensioner i utbetalning är större än de premier som betalas in – är staten tvungen att bidra med en växande summa. På grund av detta skulle det ligga i statens intresse att företagarna betalade så höga pensionspremier som möjligt. Man oroar sig även för att företagarnas pensions- och socialskydd är för lågt p.g.a. en låg nivå på arbetsinkomsten.

Som lösning har man från statligt håll framfört ett förslag om att centralisera skötseln av företagarnas pensionsskydd, från pensionsbolagen till en monopolanstalt.

Pensionsbolaget är företagarens samarbetspartner som stöder då det behövs

Jag tror att en centralisering skulle vara en dålig lösning för landets företagarkår.

Pensioner handlar om mer än premier in och pensioner ut. Under en företagarkarriär finns en mängd olika faser. Ibland går det bra och då finns det tid och möjlighet att gå igenom pensions- och försäkringsskyddet och se till att det är på rätt nivå. Ibland går det sämre och då krävs flexibilitet, betalningsplaner och förståelse.

Vissa företagarkarriärer avslutas lyckligt då företagaren går i välförtjänt ålderspension, men för en del tar krafterna slut innan man uppnått pensionsåldern. Då kan det bli frågan om rehabilitering (som också delvis täcks av företagarens pensionsförsäkring) eller invalidpension.

Företagarens pensionsförsäkring är mer än bara en kostnad. I bästa fall kan pensionsbolaget vara en trygg och stabil samarbetspartner under en lång företagarkarriär.

Konkurrens ger bättre kundbetjäning och lägre kostnader än monopol

Därför bör företagarna ha möjlighet att välja vilket bolag som ska sköta deras pensionsskydd. Konkurrensen mellan pensionsbolagen gör att alla gör sitt bästa för att hålla sina kunder nöjda och attrahera nya kunder. Konkurrensen ser även till att kostnaderna hålls rimliga. Dessa fördelar kan aldrig uppnås i en monopolanstalt!

Företagarnas pensionssystem har brister – underskottet är ett problem på lång sikt. Systemet borde också utvecklas så att företagarna känner att man får tillräckligt valuta för sina inbetalade premier.

För detta behövs dialog mellan pensionsbolagen, företagarna och myndigheterna. Vi behöver en pensionsreform som gäller företagarpensionen FöPL. Monopolisering löser inte problemen.

Carl Pettersson

  • Verkställande direktör