Miksi vanhuuseläkehakemuksella kysytään työskentelyn päättymispäivää?

12.5.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Eläkkeenhakijassa saattaa herättää ihmetystä, että vanhuuseläkehakemuksella kysytään työsuhteen päättymispäivää, vaikka eläkkeen rinnalla saa työskennellä. Veritaksen Pirta Toivonen ja Maria Hjerpe vastasivat kysymyksiin, jotka askarruttavat monia eläkkeenhakijoita.

Onko työsuhteeni päätyttävä, kun jään vanhuuseläkkeelle?

Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että olet saavuttanut alimman eläkeikäsi ja että työsuhteesi päättyy ennen eläkkeen alkamista. Jos sinulla on useita rinnakkaisia työsuhteita, riittää, että jokin niistä päättyy. Sinulle myönnetään eläke kuitenkin vain päättyneistä työsuhteista. Toisin sanoen: jos jokin työsuhde jatkuu vanhuuseläkkeen alkaessa, et saa tästä työsuhteesta kertynyttä eläkettä vielä maksuun. Jos jatkuva työsuhde on ollut pitkä, voi päättämättä jättäminen vaikuttaa olennaisesti sinulle maksettavan eläkkeen määrään.

Eläkehakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa todistusta työsuhteen päättymisestä, sillä Veritas ja muut työeläkeyhtiöt saavat tiedon tulorekisterin kautta. Työnantajasi ilmoittaa päättymispäivämäärän tulorekisteriin palkanmaksun yhteydessä.

Olen osittaisella vanhuuseläkkeellä ja haluan jäädä täydelle vanhuuseläkkeelle. Miten toimin?

Jos olet jäämässä täydelle vanhuuseläkkeelle osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen, sinun on päätettävä päätoiminen työsuhteesi, jotta eläke voidaan myöntää.

Sivutoimisia työsuhteita voi jatkaa, mutta niistä kertynyttä eläkettä ei saa vielä maksuun.

Huomaa myös, että eläkettä on aina haettava, joten täysi vanhuuseläke ei ala automaattisesti alimmassa eläkeiässäsi, vaikka nostaisitkin osittaista vanhuuseläkettä.

Teen pätkätöitä. Mitä minun kannattaa ottaa huomioon, kun haen eläkettä?

Mikäli työsuhteesi ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä ovat lyhyitä tai satunnaisia, kannattaa harkita tarkkaan, mistä ajankohdasta haet vanhuuseläkkeen maksuun.

Lyhytkään työsuhde ei voi olla voimassa eläkkeen alkaessa, joten hae eläke alkavaksi vasta sitten, kun sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta. Huomaa myös, että eläke alkaa aina kuun ensimmäisenä päivänä, joten työsuhteen on päätyttävä viimeistään edeltävän kuun viimeisenä päivänä.

Voinko tehdä töitä vanhuuseläkkeen rinnalla?

Työsuhteen tulee olla päättynyt vanhuuseläkkeen alkamisen hetkellä, mutta jos haluat työskennellä eläkkeen rinnalla, voit solmia uuden työsopimuksen. Uusi sopimus voi astua voimaan vasta eläkkeen alkamisen jälkeen.

Jos jatkat heti eläkkeen alkamisen jälkeen saman työnantajan palveluksessa kuin ennen eläkkeelle jäämistä, uudessa työsopimuksessa on oltava olennainen muutos suhteessa sopimukseen, joka sinulla oli ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Esimerkiksi työajan olennainen vähentäminen on tällainen muutos.

Voinko jatkaa yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeen rinnalla?

Jos toimit yrittäjänä, yrittäjän eläkevakuutuksesi (YEL-vakuutus) päätetään automaattisesti, kun vanhuuseläke alkaa. Voit siis hakea vanhuuseläkkeen maksuun minkä tahansa kuukauden alusta, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Saat myös harjoittaa yrittäjätoimintaa rajoituksetta vanhuuseläkkeen rinnalla.

Voinko toimia omaishoitajana tai luottamustoimessa, kun haen eläkettä?

Jos olet luottamustoimessa tai toimit omaishoitajana, sinulta ei vaadita työsuhteen päättämistä, jotta vanhuuseläke voidaan myöntää. Myönnettävään vanhuuseläkkeeseen tulee mukaan eläke, joka sinulle on kertynyt omaishoidon tai luottamustoimen palkkioista vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä. Yksityisen sektorin luottamustoimesta (esimerkiksi TyEL-vakuutetusta työskentelystä yrityksen hallituksessa) kertyneen eläkkeen voit hakea maksuun luottamustoimen päättyessä. Jos omaishoito tai julkisen sektorin luottamustoimi jatkuu vanhuuseläkkeen rinnalla, ansaitset siitä uutta eläkettä, jonka voit hakea maksuun ylimmässä eläkeiässäsi.

Olen jo 68-vuotias, miten se vaikuttaa tilanteeseen?

Eläkettä kertyy työstä ylimpään eläkeikään saakka, joka on tällä hetkellä 68 vuotta. Vaikka jatkaisit työskentelyä sen jälkeen, eläkettä ei enää kerry. Sinun ei siksi tarvitse päättää työsuhdettasi, jos alat nostaa vanhuuseläkettä ylimmässä eläkeiässäsi. Eläkkeen maksaminen ei tuolloinkaan ala automaattisesti, joten sinun tulee täyttää eläkehakemus saadaksesi eläkkeen.