Varför frågas det efter anställningens avslutningsdatum på ålderspensionsansökan?

12.5.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Den som ansöker om ålderspension kan tycka att det är märkligt att man på ansökningsblanketten ska fylla i anställningens slutdatum trots att det är tillåtet att jobba vid sidan av pensionen. Pirta Toivonen och Maria Hjerpe från Veritas besvarar frågor, som kan kännas aktuella för dig som ansöker om pension.

Måste min anställning upphöra då jag börjar lyfta ålderspension?

För att du ska kunna beviljas ålderspension ska du för det första ha uppnått din lägsta pensionsålder och för det andra ska din anställning sluta före pensionen börjar. Om du har flera anställningar parallellt, räcker det att någon av dem upphör. Du beviljas dock pension endast för de anställningar som är avslutade. Det betyder att om du har en anställning som fortgår då ålderspensionen börjar, beviljas du inte pensionen som du har tjänat in för den anställningen. Om det är fråga om en anställning som varat länge kan ditt pensionsbelopp påverkas märkbart av att anställningen inte upphör.
Arbetspensionsbolaget får uppgiften om att din anställning har slutat via inkomstregistret. Din arbetsgivare meddelar anställningens slutdatum till inkomstregistret i samband med anmälan om de sista löneuppgifterna. Du behöver alltså inte bifoga till din pensionsansökan något intyg över att din anställning har upphört.

Hur ska jag gå till väga då jag övergår från partiell ålderspension till full ålderspension?

Om du ska gå i full ålderspension efter att ha lyft partiell förtida ålderspension och du har flera parallella anställningar, krävs det att den huvudsakliga anställningen avslutas för att pensionen ska beviljas. Om anställningarna för bisysslor fortsätter, beviljas du inte pensionen som du tjänat in för dessa. Notera också att du alltid måste lämna in en ansökan för att bli beviljad en pension. Det vill säga att den fulla ålderspensionen inte börjar automatiskt vid den lägsta pensionsåldern även om du redan lyfter partiell ålderspension.

Jag är en snuttjobbare. Vad bör jag ta hänsyn till då jag ansöker om pension?

Om du jobbar i korta eller sporadiska anställningar före du börjar lyfta ålderspension, lönar det sig att noggrant avväga från vilket datum du ansöker om pensionen.
Då pensionen börjar kan du inte ha en ikraftvarande anställning – oberoende hur kort anställningen är. Ansök därför om att pensionen ska börja vid en tidpunkt då du inte längre är anställd. Kom också ihåg att pensionen alltid börjar från den första dagen i en månad och att anställningen således måste sluta senast den sista dagen i föregående månad.

Kan jag jobba vid sidan av ålderspensionen?

Din anställning måste vara avslutad vid tidpunkten då ålderspensionen börjar, men om du vill jobba vid sidan av pensionen kan du ingå ett nytt arbetsavtal. Det nya avtalet kan inte träda i kraft förrän pensionen har börjat. Om du genast efter att pensionen har börjat fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare som före pensionen, måste det ske en väsentlig ändring i anställningsförhållandet. Att din arbetstid blir betydligt kortare än den var före pensionen är ett exempel på en sådan ändring.

Kan jag fortsätta med företagarverksamheten vid sidan av ålderspension?

Om du är företagare avslutas din pensionsförsäkring (FöPL-försäkring) automatiskt i och med att ålderspensionen börjar. Efter att ha uppnått din lägsta pensionsålder kan du alltså ansöka om att börja lyfta pensionen från början av vilken månad som helst. Du får också fortsätta med företagarverksamheten vid sidan av pensionen utan några begränsningar.

Kan jag ha förtroendeuppdrag eller vara närståendevårdare då jag ansöker om pension?

Om du har ett förtroendeuppdrag eller om du är närståendevårdare krävs det inte att anställningen i fråga upphör för att ålderspensionen ska börja. Du beviljas också den pension som du tjänat in som närståendevårdare eller i förtroendeuppdrag inom offentliga sektorn fram till tidpunkten då pensionen börjar. Pensionen som du tjänat in för förtroendeuppdrag inom privata sektorn (exempelvis uppdrag i bolagsstyrelse som försäkras enligt ArPL) kan du ansöka om efter att uppdraget har upphört. Om du fortsätter i förtroendeuppdraget eller som närståendevårdare vid sidan av pensionen, tjänar du in ny pension som du kan söka till utbetalning vid din högsta pensionsålder.

Jag har fyllt 68 år, hur påverkar det situationen?

Du intjänar pension för arbete tills du uppnår din högsta pensionsålder. Om du fortsätter jobba efter det, intjänar du inte längre någon pension. Därför behöver du inte avsluta din anställning vid högsta pensionsåldern. Utbetalningen av pensionen börjar inte automatiskt, så du ska fylla i pensionsansökan för att få pensionen.