Pientä työeläkettä saavilla mahdollisuus kansaneläkkeeseen – tarkista tilanteesi

17.8.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Kansaneläkkeeseen oikeuttavaa työeläkkeen rajamäärää korotetaan 1.8.2022–31.12.2022 väliseksi ajaksi ylimääräisellä indeksikorotuksella. Jos yksinasuvan henkilön työeläkkeiden määrä jää alle 1 452,05 euroon kuukaudessa, saattaa hän olla oikeutettu Kelan myöntämään kansaneläkkeeseen. Avo-/avioliitossa asuvan kohdalla vastaava rajamäärä on 1 301,13 euroa kuukaudessa.

Heinäkuussa 2022 voimaan saatetun lain nojalla on tehty kansaneläkeindeksin tarkistus, joka johti ylimääräiseen indeksikorotukseen. Korotuksen vaikutukset näkyvät muun muassa kansaneläkeindeksiin sidotuissa Kelan maksamissa eläkkeissä kuten kansaneläkkeissä, takuueläkkeissä ja perhe-eläkkeissä. Työeläkkeiden määrään korotus ei vaikuttanut.

”Elokuun alun indeksikorotus muuttaa tilannetta joidenkin työeläkkeensaajien kohdalla. Jos työeläkkeen määrä jää alle uuden korotetun rajan, voi työeläkkeensaaja olla oikeutettu kansaneläkkeeseen. Mikäli asia omalla kohdalla mietityttää, kannattaa siitä olla yhteydessä Kelaan”, sanoo Veritaksen tuoteasiantuntija Pirta Toivonen.

Esimerkki: Henkilö on jäänyt eläkkeelle 1.2.2022. Henkilö asuu yksin. Hänen työeläkkeensä määrä on 1.2.2022 alkaen 1425,00 euroa kuukaudessa. Koska kansaneläkkeeseen oikeuttavan työeläkkeen rajamäärä oli 31.7.2022 saakka 1402,63 euroa kuukaudessa, ei henkilöllä ollut oikeutta kansaneläkkeeseen. Ylimääräinen indeksikorotus nosti kansaneläkkeeseen oikeuttavaa työeläkkeen rajamäärää yksinasuvalla henkilöllä 1.8.2022 alkaen 1452,05 euroon kuukaudessa. Koska työeläkkeen määrä ei muutu, jää se nyt 1.8.2022 alkaen alle tuon rajan ja henkilö olisi 1.8.2022 alkaen oikeutettu kansaneläkkeeseen.

Julkaisimme ylimääräisestä indeksikorotuksesta uutisen 25.7.2022.