De som får låg arbetspension har nu möjlighet till folkpension – kontrollera din situation

19.8.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionens gräns för rätt till folkpension höjs för tiden 1.8.2022-31.12.2022 tack vare en extra indexförhöjning. Om arbetspensionen hos en ensamboende blir under 1 452,05 euro i månaden kan personen eventuellt vara berättigad till folkpension som beviljas av FPA. Gränsen för sambon och äkta makar är 1 301,13 euro i månaden.

I Juli 2022 lät det stiftas en ny lag som möjliggjorde en granskning på folkpensionsindexet vilket ledde till en extra höjning. Höjningen syns bland annat i folkpensionsindexbundna folkpensioner, garantipensioner och familjepensioner som betalas ut av FPA. Höjningen berör inte arbetspensionens mängd.

“Indexförhöjningen i augusti ändrar situationen hos vissa. Om arbetspensionens mängd blir under den nya höjda gränsen kan arbetspensionstagaren ha rätt till folkpension. Ifall situationen känns oklar lönar det sig att kontakta FPA”, säger Veritas produktspecialist Pirta Toivonen.

Exempel: Personen har pensionerats 1.2.2022. Personen bor ensam. Personens arbetspension är 1425,00 euro i månaden från och med 1.1.2022. Eftersom gränsen för rätt till folkpension varit 1402,63 euro i månaden tills 31.7.2022 har personen inte varit berättigad till folkpension. Den extra indexförhöjningen lyfte gränsen för rätt till folkpension hos ensamboende från och med 1.8.2022 till 1452,05 euro i månaden. Eftersom mängden arbetspension förblir den samma, är personen från och med 1.8.2022 berättigad till folkpension.