TyEL- ja YEL-maksut vuonna 2022

6.10.2021, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Yksityisaloilla perittävä TyEL-työeläkemaksu vuonna 2022 on keskimäärin 24,85 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta.

Vuonna 2020 työnantajan työeläkemaksua alennettiin 2,6 prosenttiyksikköä. Alennus koski palkkoja, jotka maksettiin 1.5. –31.12.2020. Laissa säädettiin tällöin, että alennus maksetaan takaisin vuosien 2022–2025 aikana.

”Työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdottamaan vuoden 2022 maksuprosenttiin sisältyy alennuksen ensimmäinen takaisinmaksuerä, joka on 0,45 prosenttiyksikköä. Erä kohdistuu työnantajan työeläkemaksuun, eikä vaikuta työntekijän työeläkemaksuun”, kertoo Veritaksen päämatemaatikko Teppo Rakkolainen.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,40 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista.

Työntekijän maksu vuonna 2022 säilyy tämän vuoden tasolla ja on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.

Yrittäjien eläkemaksu säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2021. Alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla se on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.

Eläketurvakeskuksen tiedote: Työeläkemaksut vuonna 2022 (5.10.2021)